غزل های ناب و لایف افغانی Afghan Live Songs

Performing Arts

10:47
نشانهٔ ظهور یک هنرمند جوان و جسور «آیه»‌ نخستین آهنگ منتشره از خانم مژگان عظیمی است- آهنگی که بسیار زیبا و نیرومند اجرا شده است. آهنگ پیام روشن و نیرومندی دارد – پیام در مورد وضعیت زنان در افغانستان: «گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است چون خوردن نوشابه که در جام شراب است» خانم عظیمی در مصاحبه یی گفته است : «اتفاقات خشن و غیر قابل توجیه نظیربهره کشی، فروش دختران، ازدواج‌های زود هنگام، ممنوعیت تحصیل و حضور زنان بدون محارم در جامعه، ضرب و شتم، آزار روحی، چند همسری مواردی هستند که باعث شد صدای خود را بلند کنم و علت این که این فریاد به شکل آواز شد به علت این که جامعه‌ی ما کم کتاب می‌خوانند و موسیقی بیشتر گوش می‌دهند». خانم مژگان عظیمی میگوید که به هنر رسامی، نقاشی و سفالگری علاقه مندی دارد و گاهگاه میکوشد شعر بسراید؛ و اما موسیقی عرصهٔ‌اصلی کارش است: « قبل از هر چیز علاقه‌مندم برای زنان کشورم از طریق هنر موسیقی بیشتر کار کنم و در مسأله خود باوری اجتماعی زنان سهمی داشته باشم». خانم مژگان عظیمی میگوید : « بیایید نگذاریم تبعیض جنسیتی که باعث قربانی شدن بخشی از نسل امروزمان شد ه است، به نسل بعدی ما به ارث برسد واین امر مهم در گرو آموزش شما مادران جامعه به فرزندان تان می‌باشد، به دختران مان بیاموزیم که خوشبختی شان درگرو هیچ مردی نیست و قبل از هرچیز انسانی توانا هستند و به پسران مان بیاموزیم برابری جنسیتی را یعنی زن را انسان قلمداد کردن نه بیشتر نه کمتر». در کلیپ ضمیمه بخش اصلی آهنگ «آیه» و به ادامهٔ ‌آن بخش هایی از مصاحبهٔ تلویزیونی خانم مژگان عظیمی را که اخیراً منتشر شده است به شما پیشکش میکنیم. * گرچه شعر این آهنگ به فروغ فرخزاد نسبت داده شده است و اما به قرار معلوم این شعر اثر مهدی مختارزاده است و نه بانوی جاودانه شعر معاصر فروغ فرخزاد. گــر تن بـــدهـــی دل نـدهـی کار خراب است چون خوردن نوشابه که در جام شراب است گــر دل بــدهـــى ،تــن نــدهــى باز خراب است اين بار نه جام است و نه نوشابه، سراب است اينجا بــه تــو از عشق و وفـا هيــچ نگـويند چون دغدغه ى مردم اين شهر حجاب است تــن را بــدهـى ،دل ندهى فرق ندارد يک آيه بخوانند، گناه تو ثواب است ای کاش که دلقک شده بودم نه که شاعر در کشور من ارزش انسان به نقاب است
11 days ago