غزل های ناب و لایف افغانی Afghan Live Songs

Musician/Band

3:20
یک آهنگِ روسی به آواز وحید صابری از البوم جدیدش وحيد صابري در سال 1985 در فِستيوال ميخكِ سُرخ در شوروي سابق ، ضمنِ آهنگهاي خودش اين آهنگ را نيز اجرا كرده بود كه در بين ٢٧ مملكت حائز مقام سوم گرديده بود . آواز : وحید صابری نام آهنگ : کاتیوشا ویراستار : نسیم آریانفر آهنگ کاتیوشا، یکی از مشهور ترین میراث فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی است، که در حومه یی سالهای جنگ کبیر میهنی در اوج شهرتش رسید. این آهنگ اهدا به دختری شده که از دوری عاشقش، یک جنگجوی مدافع میهن، دلتنگ است. ترجمه : درختان سیب وناک پر شگوفه رود خانه یی پر از مه کاتیوشا به ساحل برآمد به ساحل بلند و پیچان سرود خوانده بر آمد برای شاهینش برای شاهینی که دوستش میداشت و نامه هایش برمیداشت ای سرود! ای سرود کوچک یک دخترک پرواز کن بسوی آفتاب درخشان وسلام کاتیوشا را در مرز دور به جنگاورش برسان بگذار او دخترک را بیاد داشته باشد بگذار او سرودش را بشنود بگذار او میهنش را پاسبان باشد و عشق کاتیوشا را گرامی دارد درختان سیب وناک خالی از شگوفه مه از رودخانه زدود کاتیوشا از ساحل بر آمد و سرودش را با خود برد از کمی و کاستی در قسمت ترجمه پوزش میخواهم.
26 days ago