میشل فوکو | Michel Foucault

Public Figure

تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی