Search Results - รักสุดวุ่นของฉันกับเขาทั้งสี่

1:39:01
ฉายเดี่ยว ของดีคำคิงคองดีจริงไม่มีพูดสู้ตายหมัดเดียวพบวินยานขนสวย สีดำ __๑ ตัวบน_จำไว้ดูนี้ มีดี_ไม่มีไม่ใช้__(_คาถาอาคม_)__ทุกแบบไม่เชื่อ มีพูด ดี__ ___ของดี ดันถูกตัวไม่ได้__ดันตัวไปทำงาน ป้องกันหนีตาย__ดันไปทำงานตัว___ ____ทั้วโรก เป็นเหมือนกันหมด ทุกผี ทุกคนดี____กายสีดำวิเสต ดีดันไม่ได้____ __ดันให้ทำไม่ได้_คนวิเสตทำได้ ดูทำได้_[_ตำนานโหดบ์โคตร์ไอ้เคี่ยมผ์_]_ ----------------------------------------------------------------------------- - ไม่ถูกกัน คนเรา ก้อเป็นสะแบบนี้ ไม่ถูก พื้นที่ เข้ามาได้ คัน จับไข้ ได้ป่วยมี จริงๆ คนเรา จะมายู่ กำแพงเชร ตะวันตก ไม่ได้ทุกคน น่าจะรู้ดี เป็นไปได้ ดี คนเรา มายู่กำแพงเพชร ตะวันตก ไม่ได้ เจ็บไข้ ได้ป่วย คันตัว กรับบ้าน ขึ้น ดี ดีขึ้น ไม่ป่วย มีจริง ของแบบนี้ สีดำ ยังคันตัว เจ็บไข้ได้ป่วย ทำไม จะไม่รู้ - จังหวัด กำแพงเพชร จะมี เมือง สีดำ แถบ ตะวันตก ดีเพื่อไว้มีทะเร น่าเที่ยว - งานมาถึง สิ่งสำคัน น่าจะทำอะไรก่อน ถ้ารู้ เมืองสีดำ ทำเพราะความ จำเป็น ถ้ามัน จำเป็น ทำระดับได้ ผะหริต รถ ทุกแบบ ใช้ในนี้เท่านั้น ประเทสไทย ดี ทำได้ทำ ไว้ก่อน ผะหริตได้ ทำน้ำมัน ไส่รถทุกแบบ ทำน้ำมัน ขายเอง ทำไว้ ขายแต่ในนี้เท่านั้น ที่รู้ กำแพงเพชร จะมีขายก่อนไม่มีทั้วประเทสไทย ทำได้ ไปอาสัยมัน เดือดร้อน กรุ่ม ผะหริตรถทุกแบบ ทั้งทั้วโรกเดือดร้อน เราทำกัน เองดีที่สุด เป็นที่สีดำ พวกมันรู้ตัวเองตาย พังกันหมดโรก กรุ่มผะหริตรถ ทุก แบบ เรี้ยงสัตว์ ทำฟามร์ ใหย่ๆ เรี้ยงสัตว์ ทุกชะนิด ทำไว้กินที่กำแพงเพชรดี ที่เมืองสีดำ แถวนี้เท่านั้น กำแพงเพชร น้ำมัน ริต ระ 10 บาท ทุกแบบ มีที่นี้ดี มีสัตว์ เรี้ยงตาม ฟามร์ใหย่ ขายแต่ที่นี้ กำแพงเพชร ขาย ถูกๆมีแบบนี้ นับได้ มี รถทุกแบบ ผะหริต ขาย ทั้วประเทสไทย มีแค่รถ จำไว้ ทำไมจะไม่รับ รับดี ของ ต่างประเทสนอก รับ เมืองสีดำ ไปทำราย ทั้วโรก คิดผิด ของกินรับมาดี เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกแบบ รับมาขายในเมืองสีดำ ใครทำราย คิดไปได้ บ้าๆดีมี อาชีพที่รวยที่สุด ผะหริตรถทุกแบบ รวยที่สุด แสนเดียว กำไร ย่างรวย รถยน คิดดู ขายทั้วโรก รวย รถเครื่อง หมื่นเดียว รวยที่สุดกำไรคันเดียวต่อคันเดียว ตะวันตก เมืองสีดำ จะมีแถวที่ กำแพงเพชร มันคือที่นี้ ที่ของเรา จะไม่มีผี มา กวน จะมี โรงงาน ผะหริต น้ำมัน ทุกแบบ ขายในที่นี้ กำแพงเพชร ขายก่อน ที่นี้ดี มีรถ ทุกแบบ ขายทั้วประเทสไทย น้ำมัน มีแต่ใน กำแพงเพชร ท่าจะดู ดีจัด มีฟามร์เรี้ยงสัตว์ ขายให้กิน ถูกมีแต่ที่นี้ กำแพงเพชร ของดีมีน้อย ถ้ารู้ ทำก่อน โรงงาน มี น้ำมัน รถทุกแบบ ทำหมด มีโรงงานผะหริต ทำไว้ดีที่สุด โรงงาน ผะหริตรถ หมดแร้ว มีโรงงาน ผะหริตเงิน หมดแร้ว ทำไว้ก่อน จะดูดี - งานบันเทิง TV ทำทุกแบบ อินเอตร์เน็ต ทำหมด ทำเบอร์โทร์ ขาย เติมเงิน ทำไว้ ดีๆ ไปอาสัยประเทสนอก เดือดร้อน แพงจัด ดูของมัน แพงจัด โกงดี เดือดร้อน ทาง อินเตอร์เน็ต กับ ใช้ โทระสัพย์ โทร์ เรื่องกานงาน เดือดร้อน ราคาใช้ ช์้อ บอริกานพ์ แพงจัด โกงกันจัด ทำที่ ผะหริต ขาย เรื่อง เติมเงิน กับ เบอร์โทร์ มีขาย รับมีที่ดู ซื้อขาย อินเตอร์เน็ต ของสีดำ มีแน่ ขาย ถูกๆ ทำตรงนี้ ทิ้งไว้ดีที่สุด คนไทย จะไม่เดือดร้อน ราคาถูกไม่เดือดร้อนคนไทย - ทำโรงงาน ไฟฟ้า กับ น้ำปะปา ใช้ไป คิดแบบเหมาใช้ 100 บาท ต่อเดือนดี เมืองสีดำ มีไว้ให้ใช้ กำแพงเพชร ที่เดียว ประเทสไทย สีดำ ซ่างที่นี้เมืองดี กรุงเทพ ไม่ซ่างไม่ทำ ยู่ไม่ได้ เมือง ซวย ผีจะมา ไม่ใช่ที่ของเรา เป็นที่ซวย กรุงเทพ เมืองจังไร ทำไปได้ ซ่างไปได้ ซ่างไปได้แร้ว ซวยทำผิดแบบเมือง คาวนี้ ผี มากวนได้ สีดำ เป็น เจ้าคนไทย ผี จ้องจะมาหาสีดำ ซวยเข้าไปดีผี ทำอะไร ผิด กับ ทำเมือง เดือดร้อนสีดำ ทำเมือง ผิดแบบ ทำไม่ดี สีดำซวย รองดู สีดำจะเกรียดที่สุด ทำให้สีดำเจอผีมาหา คนรวย กรุงเทพ สีดำเกรียด ในถานะของสีดำ เป็นเจ้าปกครองประเทสไทย ถึงแม้ว่า จะไม่ทำงานอะไรดี เรยก้อจริง ไม่มีเปิดตัว เหมือนไม่เคยทำงาน เป็นเจ้าประเทสไทย คำตอบดี นี้ ผี มาหาสีดำ เรื่อง คนรวย คนกรุงเทพ ทำเมือง ผิดจาก มีพูด ดี ตรงข้าม ทำเสีย เมืองกรุงเทพ ทำเสีย ผี มาหาสีดำ ที่นี้ ผีมาตะหรอดวัน ผีมาหาสีดำ กำแพงเพชร ทำตัวไม่เคยทำงาน ประเทสไทย ไม่เหมือนเป็นเจ้าคนไทยดี ดังนั้นแต่มี ผี มาหาสีดำ มาถึง รุมค่าสีดำ เรื่อง เมืองกรุงเทพ ทำจังไรเสียดี - คนตาย คนรู้ตัวเองตาย มี รถทุกแบบ เดือดร้อนสีดำ ถึงได้มาทำ ผะหริตรถ ใช้งานเอง ในประเทสไทย มีรถ ทำผะหริต ทำขายเอง คนรู้ตัวเองตาย ย่าดี คบไม่ได้เรย พูดกันไม่เข้าใจ ไหนๆก้อรู้ดี ตัวเองจะตาย สีดำ ถึงได้ จะทำดี รถเดือดร้อน ราคาก้อแพงมากจัด ทำผะหริตเองใน กำแพงเพชร อาสัยที่อื่น ไม่ได้ เดือดร้อน คนรู้ตัวเองตาย จะทำให้ คนส่วนรวมเดือดร้อน หมดโรก มี เรื่อง รถ เดือดร้อนกัน สีดำถึงได้ ผะหริตรถทุกแบบเอง ดีที่สุด คิดออกมาดี - ทำไว้รอ ออกแบบ ทำไว้ ถ่าย ทำ วีดีโอ ทุกแบบ ข้างใน กำแพงเพชร มีแน่ ทำไว้รอ ดารา มาทำงาน สะแดง วีดีโอ ทุกแบบ ตะวันตก จะซ่างเมืองได้ดี แน่ ทำเรยออกเขต ออกจากเขตกำแพงเพชร ทำแถวตะวันตก ทำเมืองสีดำ ออกแบบ แบ่งจุดทำเมืองสีดำ แร้วจะไปรับคนมา ทำงาน ตามจุดแต่ระจุดมี - ใคร คันตัว จับไข้ได้ป่วย ก้อเสียใจด้วย ตกงาน ออกจาก กำแพงเพชร คน ดีคนไหน เป็นแบบนี้ จะเป็น คนมีรูกได้ เป็นแน่ ใครไม่รู้ คนมีรูกไม่ได้ ไปดี ที่ไหน ไม่มี ไม่เจ็บไม่มีไข้ ไม่คันตัว ถูกทุกที่ เข้าได้สะบาย งานสีดำ เข้าดี ข้างใน กำแพงเพชร เข้ามาทำงานได้ คนมีรูกไม่ได้ ได้ดี ตรงนี้ ไม่คันถูกที่ คนเราไม่ถูกกับที่นี้ กำแพงเพชร เป็นคันตัว เป็นผื่นขึ้นเป็นเม็ด ตามตัวขึ้นมี ทั้วตัว คันตัว จับไข้ได้ป่วย คนยู่ไม่ได้ ผิดที่ ไม่ถูกกับที่นี้ กำแพงเพชร ที่รู้ จะยู่ไม่ได้ ออกไปได้ หายดีไม่มีไข้ไม่เจ็บตัว ไม่คันตัว ดี ตรงนี้ คนถูกที่ ดี ผิดที่ยู่ คนเราไม่เหมือนกัน ยู่ไม่ได้ ออกไป ถ้าไม่ออกไป ตายแน่ ป่วยตาย ฟืนยู่ไม่ได้ เจ็บตัว คันตัวเป็นไข้หนักปวดตัว ถ้ารู้ ออกไปจาก กำแพงเพชร ก้อจะ ดีขึ้น ไม่มีไข้ คนเรามีบุนไม่เท่ากัน จำไว้ ฟืนยู่ไม่ได้ ได้ตาย ไม่ออก ไป ไม่กรับบ้านที่เดิม ตายได้ คนเราบางคน ยู่ที่นี้ไม่ได้ กำแพงเพชร มีจริง - ช่วยได้เท่านี้ วันหยุด มีหรายวัน ดู ประติถินจ์ เดือน มกราคม ปีไหม่ กับ วันนี้ เดือน เมษายน วัน สงกรานร์ ห้าม ขายของ วันนี้แนวนี้ กรุ่ม ทหาร มีกองร้อย พิเสด จะมา วันนี้ จำไว้ ย่าไป ขายของวันนี้ ตำบน มี ตะหราด สดใหย่ไม่มาก ขายได้ นัดกัน ให้มารับ ถึงบ้าน หรือ ไปส่งถึงบ้านตาม หมู่บ้าน นัดกันแบบนี้ ย่าไปขาย ตรงตะหราดสด ทำทุกวัน ทำเป็น ประจำ ช่วยได้เท่านี้ ขายของ มี เวรา 2 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ตาม ตำบน มี ตะหราดสด ทำแบบนี้ รอดได้ มี แร้ว ทำให้เป็น ข่าวไหม่ให้ได้ ทำไม่ได้ ตาย ต่อไป ช่วยบอกได้เท่านี้ เข้าใจ ทำให้ได้ คำตอบเดียว ทั้วประเทสไทย ข่าวนี้ สีดำคิดว่า ทำไม่ได้ ตายต่อไป ผิด ย่างเดียวดี ขายของ กรางคืน ผิด ตาย กับ ทหาร ย่างเดียว มาถึง ค่าตาย วันปกกะติบ์ ขาย ทุกวันเป็น ประจำ 2 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ทำไม่ได้ ตายดี ตามบ้าน ตำบน ใครขายของ กรางคืน ตายเรื่องแอบวางระเบิต ทำไม่ทำตาย ทหาร กองร้อยค์ ชุดพิเสดบ์ จะมา วันหยุด มีหรายวัน จำไว้ มาดัก ค่า คน ดีๆ ทหาร ค่าคน มาซื้อของ ดูบัตร์ ประชาชน เป็นที่ชื่อ ตาย กรางคืน นับตายทุก คน คนขายของ ตายหมด ร้านแบบ ตั้งขาย เก็บร้าน ได้ไว คำตอบ ทหาร ค่า มีทั้วประเทสไทย แจ้งความ เรื่องตรงกันหมด ตามตำบน เรื่องแอบวางระเบิต จะวางระเบิต บ้าน ดีๆ สวยๆ กับ บ้านตึก ดีๆ ตาม ตำบน ทหาร จะมาจุดเดียว คำตอบคนทำผิด รู้เรยคือ กรุ่มขายของตะหราดสด กรางคืนกับคนมาซื้อของ - ใคร ทำผิด กรุ่มคนรวย คนกรุงเทพ ห้ามเข้ามา กำแพงเพชร เมืองสีดำ ย่ามา มา จับได้ รู้ คำตอบ ค่าทิ้ง ทันที จับตัวได้ ตาย ค่าทันที ทำเป็นตัวย่าง คน ดี ทำราย ประเทสไทย ทำรายสีดำ เคยบอกแร้ว กรุ่ม พรอยชมพู ห้ามมา กรุ่มดี ค่ายเพรง ห้ามมา กรุ่ม พารากอน ห้ามมาคนรวย คนกรุงเทพ จะค่าทิ้ง ทำตัว ย่าง เมืองสีดำ ห้ามมาเที่ยว กำแพงเพชร ห้ามมา ทันรู้ ใครบอก จับตัวค่าทิ้ง - จะมี เครื่องบิน กำแพงเพชร เมืองสีดำ ตอนนี้ ยังไม่มี ถ้ารู้ ถ้ามีเมื่อไหร่ เข้า ได้เรย มี ทหาร ยู่เฝ้าทำงาน เมืองจะซ่าง ออกเขต กำแพงเพชร ตะวันตกมี เข้า กรุงเทพ ก่อน จะทำเรื่อง บอก ทหาร มายู่ ตะวันตก แบ่งกันไปยู่ตามป่า ต่อมาส่งคนไปทำงาน ทำบ้านพัก ทำถนนหรายเส้น แร้วถมดินก่อน ทำเมือง วางถ่อน้ำ ทุกแบบ มีทหารก่อน ถึงจะทำได้ ประเทสนอกมา กวนใจ เรื่อง ดี จะมาเอาของดีตัวสีดำ ทหาร มาเอากัน มาเองใครส่งมันมาไม่มี เป็นที่ชื่อ ดี หรือ พาสา บ้าบอ คนแบบนี้พูดอะไร ไม่รู้เรื่อง ทั้งๆที่เป็น คนเต็มบาท แท้ๆ มีทหาร ถึงจะทำงาน ไดๆได้ งาน ตะวันตก แถว กำแพงเพชร มี ทหาร มายู่ ก่อน ถึงจะ ค่อยๆทำได้ ประเทสนอก มาก่อ กวนใจ เรื่อง แย้งชิง ตัวสีดำ จะ เอา ของดีตัวสีดำ แยกชิ้นส่วนตัวสีดำ จำได้ บอกไป ไม่มีอะไรดีขึ้นมา มีแต่ รุมค่า สีดำจะเอาของดี ตัวสีดำ ประเทสนอก จำไว้ ไปกรุงเทพ ไปทำเรื่องดี ก่อน ทำเรื่อง ให้ ทหาร มาเฝ้าสีดำ กำแพงเพชร ก่อนจะรงมือ ทำเมืองสีดำ สั่งกัน แท้ๆ ให้มารุม ค่าเอาของดีสีดำ ทั้วโรก ใครดีใครได้ ใครถึงก่อนได้ดี ทหาร ประเทสนอกทั้วโรก มา กวนมีปืนมา ถึงจะได้ ก่อนทำเมือง จะมาเฝ้า ทหาร จะมาก่อน ถึงจะมาทำเมืองสีดำได้ กำแพงเพชร ตะวันตก คนมีดี จัด มีแต่ คนเรารุมค่ากัน ประเทสนอก ทั้วโรก กรุ่มที่มา ตะวันตก ทหาร ทั้วโรก - เมืองสีดำ ตามป่าจะมีบ้านเช่า ใครยากยู่แบบไหน รับใครได้หมด คนไทยดี สีดำ จัดทำให้ได้ ถ้าผ่านด่านนี้ ไม่แพ้พื้นที่ ตัวเอง ดี ไม่แพ้พื้นที่ ร่างกายดี ได้ยู่ ไม่คันไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แพ้พื้นที่ ดีตรงนี้ ได้ยู่ได้ กำแพงเพชร แถบ ตะวันตก มีทุกแบบ จะทำให้ยู่ได้ ในป่ามีบ้านเช่า แบบไหน ก้อมี พะนัน จัด - กรุงเทพ มีอะไรน่าเที่ยว น่าสิ่งนี้ มันไม่มี พะนัน จัดไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ สีดำ ที่รู้ เมืองหรวงเมืองใหย่ จะไม่มีเหงา สะหนุก ทุกอาทิตย์ มีความสุข ไม่ เบื่อ ดี มีพะนัน หรายๆแบบ ยู่ไปไม่เบื่อต่อเดือน มีทุกเดือน จะไม่มีเบื่อ น่ามาเที่ยว กรุงเทพ สีดำไปเที่ยว น่าเบื่อ เดินไป ไม่มีอะไรดูดี ไม่มันกับ ชีวิตประจำวัน เดินไปเที่ยวได้อะไร ไม่เสีย ไม่ได้เงิน ก้อยังได้ เสียว คือ เกือบได้เงินพะนัน มันดี สะหนุกกับ ชีวิตประจำวัน ไม่เบื่อ ยู่ไป ทุกวันสะหนุกดี มีพะนันให้เสียว ของดี ถ้าทำได้ พะนัน ชีวิตประจำวัน มาเที่ยว ไม่เบื่อที่นั้น น่าเบื่อ ใครจะมา กัน พะนันของดี ไม่มีใครทำได้ พะนัน มีหรายๆย่างเร่นไป เดี๋ยวก้อได้เงินได้ สีดำ ผะหริตง์เงินได้ ถึงทำให้ได้ ของดี ไม่มี ทั้วประเทสไทย มีได้ที่เดียว ดี เมืองสีดำ จุดเดียว ของประเทสไทย ของดี มีที่เดียว งานพะนัน สีดำทำได้ดี - เมืองสีดำ หน่วยงานสั่งงานอะไรได้ ใหย่ที่สุดที่ ประเทสไทย ไม่มี ห้ามมี ย่า เมืองสีดำ งานรัดทะบาน ใหย่ ห้ามมี กรุ่ม เจ้า ประเทส ไม่ได้ ออกไปดี กรับ ไปกรุงเทพ ไปยู่รวม กับ พวก จังไร กรุ่ม คนจังไรทั้งนั้น ดีแร้ว ยู่กรุงเทพ ที่รู้ งานรัดทะบานไทยใหย่ สั่งงานได้ ทั้วประเทสไทย ห้ามมายู่ เมืองสีดำ ไม่ได้ - ตื่นเต้น จะได้มีที่ทำงาน เพื่อมี กรุงเทพ ก่อนน่านั้น มาทำ กำแพงเพชรดีกว่า ทุกย่างงาน ดารา มาทำ ตะวันตก แถว กำแพงเพชร มีไม่มี งานจะดี สีดำดีใจ ผี มี กรัวผี ทำงาน ไม่เท่าไหร่ กรัวตาย คนตายไป คบไม่ได้ น่ากรัวตาย งาน งาน ดารา จะรับ สะมัคร์ กำแพงเพชร มีเครื่องบิน เข้ามาได้ โรงแรม ถาม ได้ มีห้องพัก มีที่พัก เข้ามาได้ งานสีดำ ข้างใน กำแพงเพชร ถามแถวเครื่องบิน ห้องพักมีเข้ามาได้ เงินซื้อที่พักไม่แพง มีที่พัก เข้ามาได้ นั้งเครื่องบินเข้ามา - ดูพาบพะยนต์ ตอน ต่ายเชือก ข้ามน้ำ เห็น ฉาก ผู้หยิง ต่ายเชือก แร้วมี ร้อง ฮ้าย บอกทำไม่ได้ ต่ายไปไม่ไหว เรื่อง จริง ผี ทำรายค่ากันเอง ทำให้รอที่มี ความตาย รอมียู่ ตัวคนทำได้แบบนี้ ผี ทำตัวแบบให้ คนอื่น คนส่วนรวม ตาย คนปอม จะทำให้ คนส่วนรวมตาย มีความตาย ยู่ตรงน่า กรับมาทำตัว แบบนี้ ชีวิต ไม่มี ที่ทำให้เสียเวรา มี ฉาก ต่ายเชือกข้ามน้ำ แทนที่จะไป ไวๆ ไม่ทำ กรับทำให้เสีย คนส่วนรวม คือคำตอบ จะให้ ตาย ผี แผนกานผี จะทำให้ คน ส่วนรวมตาย แร้ว คำตอบ ตาย นี้คือ ฉาก พาบพะยนต์ ซ่างความตาย ให้ รอ ให้เข้าจังหวะ ตาย หรือ ทำให้เสีย เวรา รอดตาย จะทำให้ มีเวราถูกค่าตายมี แผนกานนี้ เรียกกันว่า แผนกานผีค่า จำไว้ ดูพาบพะยนต์ เรื่อง หรอกให้ตาย - ไม่ใช่ที่ของเรา คือ สีดำ ไม่ใช่ที่ของสีดำ กรุงเทพ สีดำ ควบคุม สั่งงานอะไร ไม่ได้ หนักใจที่สุด ผีจะมาแบบไหน ตรงนี้ ไม่รู้ แร้ว หรายระดับ ความน่ากรัว ของผี ย่างกะเรื่อง โรคระบาด โควิด 19 กรุงเทพ ไม่ใช่ที่ของสีดำ สั่งงานไม่ ได้ รู้ทุกคำพูด เรื่อง ผี พูดอะไร TV กับ สีดำ ถือว่า ไม่ดี พูดอะไร พูด ตาย มี นักข่าว พูด ข่าว TV คนเรามีพูมคุ้มกัน กับสีดำบอก ว่าไม่มี มีพูมคุ้มกันฉีดยา พูดคุ้มกัน ยู่ได้ 20 วัน ถึง 1 เดือน นี้คือความจริง ไม่จริง พิส โคโรน่า 19 แรง แบบไหน ใครไม่รู้ พูม คุ้มกัน ฉีกยาป้องกัน โรคระบาด โควิด 19 กันได้ หรือ กันไม่ได้ เป็น พูมคุ้มกัน ฉีกยาป้องกันโรคระบาด โควิด 19 กันไม่ได้ ไม่ถึงดี กันได้ 20 ถึง 1 เดือน กันไม่ได้ พิสมันแรงแบบไหน โคโรน่า 19 ความแรง ดี จัดของ พิส ความมี พูม คุ้มกัน มีเวรา กันได้ กับ กันไม่ได้ พิส มันแรงจัด กัน ไม่ได้ ฉีดยากัน โควิด 19 วันเดียว ตายได้ ใครไม่รู้ ไปเจอ พิส แรงๆ โคโรน่า 19 แรงจัด ตายได้ กันไม่ได้ ยู่ที่ ราคา หรือ มีคาถาอาคม แพงๆกันได้มาบวก คาถา บวก ยา พูมคุ้มกัน ถึงจะเป็นไปได้ ยา ป้องกัน แพงๆ กับ คาถา แพงๆ เกี่ยวของ ถูกๆ ย่าพูดเรย จำไว้จะพูดอะไร ย่ารืมพูด พูมคุ้มกันมีเวราหมด วัน เป็น หมอ เป็น แพทย์ เป็นนักข่าว คนรู้อะไร ไม่จริง ผี ทำราย ส่วนรวมสะจริง - รังสี ดันออกไป ทางไหนดี ที่จะไป จะรวจหัวระเบิต ถามตัวเองรึยัง ว่ามีไหม ริตขะสิทต์ มีเพียง ผู้เดียว รังสี ผักดัน หัวระเบิต ห้ามทำรายได้ เพราะมี สีดำ ถามจริง รังสี กันระเบิต นอกจากชื่อฉัน ที่มีได้ ใครไม่รู้ ไม่มีตรงนี้ หระเสียใจ ตายไม่ตาย ใครไม่รู้ ที่ทำมาหากิน พังแน่ ตัวรังสี กันระเบิต ยิงรงไส่ กันได้ดี - เดือดร้อน สื่อ TV ข่าว ที่น่ากรัวที่สุด ข่าว โรคไพไข้เจ็บ หนัก กว่านี้ ไม่มีแร้ว เดือดร้อน นักข่าว พูด หมอ แพทย์ใหย่ เดือดร้อน ตอนมันพูด จำแค่นี้ ที่นี้ มี เป็น ถิ่นผี น่ากรัวที่สุด มันพูด จะพูดแบบ ทำราย จิตใจ แต่เป็น หมอใหย่ พูด มันจะพูด ให้ระแวง เพราะหมอเป็น คนของปอมผีเงา คือว่าเป็น ทำได้แบบนี้ แบบเดียว พูดให้ระแวง คือ ตัวย่าง ตอนนี้ โรคระบาด โควิด 19 พูดให้ระแวง ตัดแระทำราย สีดำ ทำรายห้ามไม่ให้พูด ย่ามาอวดรู้ดี หมอ นักข่าว ย่ามาคิด อวดน่าอวดตา พูดแต่งเรื่อง จริงแร้ว มองดู คนปอม จะเป็นไปเอง จำ พูด ให้ จำ จะให้ระแวง คนไหน ใครต่อใคร คำตอบ ของคำพูด คนปอม จะให้ระแวง ผี แผนกานพูด คนปอม ผี ผี คบไม่ได้ มีแผนกานพูด พูด ให้ระแวงคนในสาย ตาตอนมองไปทางไหน จะให้ระแวง ระแวงทำให้คนตายได้ ตกใจตายระแวง ถิ่นผี สื่อ TV เดือดร้อนที่สุด ตัวจังไรที่สุด ทำให้ คนอื่นเดือดร้อน คือ นักข่าว กับ หมอแพทย์ใหย่ สื่อ TV เดือดร้อนที่สุด คนจังไร คนบ้า คนปอม คบไม่ได้ คือ ผีบ้า จำไว้ มันจะพูด ให้ระแวง คือ จะให้ตกใจตาย จำแค่นี้ ของคำพูด ผี พูด ซึ้งมันไม่จริง ผี คบไม่ได้ พูด โกหกพูด แต่งเรื่อง ไม่มี ทำให้ มีตรง พูด เสีย ฟังไปเหมือน เรื่อง จริง จริงๆแร้ว สีดำ จะบอก มันจะให้ระแวงตกใจตาย ฟังมันพูด นักข่าว กับ หมอแพทย์ใหย่ ทาง TV นี้ความจริง จากสีดำ บอก ผี จำไว้ ผี คบไม่ได้ หาเรื่อง ให้ คนส่วนรวม ตาย ใช้คำพูด กับ รงมือ ค่าคนเรย จำไว้ สื่อ TV จังไร คบไม่ได้ นักข่าว กับ หมอแพทย์ใหย่ จำไว้ 2 กรุ่มมี ผีบ้า คำพูด คบไม่ได้ อะไรทำให้ เดือดร้อนที่สุดมี สื่อ TV หมอแพทย์ กับ นักข่าว - ทุกคนทำ คนดี กับ สีดำ เหมือนกัน รงมือค่า ใครพูด สื่อ TV ฟัง คนดี รู้ดี ฟัง คำพูด หมอแพทย์ใหย่ กับ นักข่าว พูด ฟังแร้วจับใจมีความได้ ค่าตาย ใช้ ผี ค่า คนดี ใช้ ผี ค่า ถ้าสีดำ มีปืน ดียิงทันที ค่าให้ตาย นักข่าว กับ หมอแพทย์ รีบค่าทิ้ง ทนฟังไม่ได้ ย่าให้ สีดำ มีปืน ระวังตัว นักข่าว กับ หมอแพทย์ TV - คนผิดแบบ TV ออกงานไม่ได้ ความจริง หมอแพทย์ ถิ่นผี นักข่าว คบไม่ได้ - หมอ ตามโรงพยาบาน ไม่จังไร ตรงนี้ คบไม่ได้ สื่อ TV ใครพูด ย่าไปคบผิด ใครพูด คบไม่ได้ เมื่อก่อน ฟังไป จังไรที่สุด หมอ แพทย์ใหย่ พูด เมื่อนี้ ก้อ คบไม่ได้ หมอแพทย์ใหย่ ใครพูด ออกสื่อ TV จำไว้ได้ จังไร หมอ คบไม่ได้ นักข่าว คบไม่ได้ คือ คนปอม ย่าไปคบ คบไม่ได้ สื่อ TV ทำพังทั้งหมด ผีบ้า - เจ้าของ TV มันบอก มันได้เงิน ของพวกนี้ ถิ่นผี มาอะไรมี มีแต่เรื่อง วิเสต ผี เจ้าของ TV มันบอก ได้เงิน ตรงนี้ มันพูด ใครออกงาน TV ได้เงินแร้ว เจ้าตัว เจ้าของ TV ให้ออกงาน TV ได้ มันบอกมันได้เงิน ใครเข้าไปพูดได้เพราะเงิน จะบอกให้ฟัง ไม่จริงได้เงิน ที่นี้นั้น ถิ่นผี เรื่องวิเสต คนของปอมผีเงา มาจาก วินาทีเดียวเท่านั้น ไปยืนพูด ออกงาน สดๆ TV รับบทเป็น หมอแพทย์ใหย่ ดี มาพูดออกงาน TV รับ บทบาท วินาทีเดียวเท่านั้น ออกมาเป็น ตัวคนได้ คน นั้นก้อ คือ คนของปอมผีเงา รับ บทบาท เป็น นักข่าว มาพูด ออกงาน ดัง TV พูดอะไรได้ ช่วงนี้แนะ เป็นงานดัง โรคระบาด โคโรน่า 19 ดัง จริงๆ ข่าวดังนี้ กำรังดัง โรคระบาด โควิด 19 เรื่องนี้ ใครพูดแร้ว คบไม่ได้ นักข่าว กับ หมอ เป็น แพทย์ใหย่ มาพูด ออกงานดัง TV คนรู้ดี สีดำ บอก พังหมด เดือดร้อน เจ้าของ TV บอกได้เงิน ถึง ให้เข้าออกงาน TV ได้ จริงแร้ว ไม่มีใครให้เงินดี วินาทีเดียวเท่านั้น เป็นตัวคนปอม พร้อมกับ แต่งตัวมาเรียบร้อย ไปพูดที่ TV - เดือดร้อน จะพากันตาย เรื่อง วิเสต ถิ่นผี งานสื่อ TV วินาทีเดียวเท่านั้น โผร่ ตัวมาได้เป็นคนของปอมผีเงา เดือดร้อนพูดจังไร พูด ดีๆแต่จังไร ทำร้าย จิต ใจ ใครดูมัน มันจะพูด ให้ระแวง แร้ว ตกใจตาย แผนกานพูด ของผี จังไร บ้า พูด ทำให้ คนมองกัน ระแวงกัน เพื่อจะค่ากันเอง คำพูด จากผี จะให้ระแวงมี จะให้คนฟังมาค่ากัน ระแวง ความระแวง ค่ากันได้ แผนกานพูด ของผี บ้าๆมี ถิ่นผี วินาทีเดียวเท่านั้น โผร่ ตัวมาได้ มาพูดตรง สดๆ TV ถิ่นผี มีแบบนี้ ผีมา - จะซ่างไปทำไม ไม่ซ่าง เมืองสีดำ กรุงเทพ ไม่มีหรอก น่ากรัว กรุงเทพ กรัว ผี มาหรอกหรอน ไม่น่า จัดเมือง เสียหมด ยู่ไม่ได้หรอกเมือง กรุงเทพ ไม่ยู่ ทุกย่าง จะมาซ่างเมือง กำแพงเพชร ตะวันตก ทำเมืองไหม่เสร็ต ไปหาคน มายู่ แต่ทำให้เป็นไปได้ ออกจากเขตกำแพงเพชร ถึงจะนับได้ว่า ไม่ใช่เขต ของ กำแพงเพชร ถึงจะมายู่ได้ ที่รู้ จะซ่างเมือง ตะวันตก ทหาร มายู่ก่อนทำ ไว้ไร่ คนบ้า ประเทสนอก พาสา บ้า ดูตัวย่าง ตัวเขียน ใช่เรย มาก่อ กวนร้าย ทำราย แกร้ง ทำให้ไม่ ไม่ให้ซ่างเมือง ที่จริงแร้ว จะมาเอาของดี ตัวสีดำ ที่รู้ - จะมีสะหนามบิน คนไทย ใช่ ใครบิน คือ คนเต็มบาท มีทุก จังหวัด เข้ามาสู่ที่ นี้ ใครเรียกร้อง เครื่องบิน จะมีพร้อมบ้านพัก คนทำงานนอนแถวกำแพงเพชร เรยเขต ออกไปจาก กำแพงเพชร ทำเมืองได้มีบ้านพัก มีเครื่องบินทำไว้ก่อน พร้อมแร้ววันนี้ ข่าวนี้ บอกเอาไว้ก่อน เมืองจะยู่ข้างใน ตะวันตก กำแพงเพชร - กรุ่มไหน ถูกห้ามย่าเข้ามา ตาย ย่างเดียว รู้แร้วย่าบอกใคร ตรงนี้คือ ที่รู้ ตาย - เก็บไว้ได้ 1 ร้านบาท เต็มที่แร้ว มาแรกได้ เท่ากับ ว่า 4 ร้านบาท ทำให้ได้ ดี ได้เท่านี้ จริงๆ เงิน คนไทย นับได้ น่า เจ้า ฟ้าค์ชายบ์ นับไว้ถ้าเปรี่ยนรูปแบบ ทำมาไหม่ เก็บ เงิน เก่าๆไว้ แรกได้ที่เดียวเมืองสีดำ กำแพงเพชร ถ้ารู้ เงินดี จะเป็น คนออกแบบ เงิน เอง ที่นี้ ถิ่นผี ทำไปได้ น่า ผู้ชาย นี้แนะที่นี้ ถิ่นผี มี - ประเทสนอก เค้ามี รูปปั้น เทพีเสรีพาบ ประเทสไทย จะมีรูปปั้น ตัวใหย่ มีแน่ คิงคอง ตั้งไว้ แถว ริม ทะเร ใครไปใครมา จะมองเห็น ตัวใหย่ คิงคอง รูปปั้น เมือง สีดำ จะ ปรูก ต้นยา ต้นไม้ แบบ ทำ น้ำมันได้ รับจ้างทำงาน มีบ้านให้ดี ทุกคน ทำงานรับเงินเดือน ทุกคน ที่ดินของสีดำครอบครอง เพียงผู้เดียว ที่รู้ ใครจะทำงานอะไร เงินแพงมาก ปรูกต้นยา พืชร้มรุกอายุสั้นเก็บเกี่ยวผนงาน ผะหริตง์ นำมาทำยา ทำมาเข้าโรงงาน งาน กำแพงเพชร วันน่าจะมี ทุกคนดี ใครเข้ามายู่ ทำงานรับเงินเดือนหมด ได้บ้าน ยู่จน กว่าจะตาย เป็นเจ้าของ มี ยู่ไป ใครก้อเอาไปไม่ได้ บ้านพัง ทำเรื่อง เอา ปรูกบ้านทำไหม่ได้ ใครเข้ามา ยู่บ้านได้ เป็นเจ้าของบ้านตะหรอดไป ยู่กันเป็นกรุ่มใหย่บ้าน เงินเดือน ก้อได้ กู้ได้เบิกได้สะบาย ตาย มีเงินให้ ป่วย ก้อมีเงินให้สะบาย มีเงินเป็นร้านทุกคน ทำงาน 2 โมงครึ่ง เริกงาน 4 โมงตรง งาน กระเสตจ์ พังเที่ยง 1 ชั่วโมง เวรา ใครทำงาน เงินเดือน มียู่แร้ว ราคา 15,000 บาท ใครทำไป ครบ อีก 20 วันมี ต่อเดือน หรือ 22 วันต่อเดือน จะได้เงินเดือน 20,000 บาท รวมกัน งานนี้ได้ เงิน ให้เงินสด ทำงาน กระเสตจ์ เห็นเงิน จะได้หายเหนือยดี ได้บ้านหรังใหย่ ที่ดินใหย่ กรุ่มใครกรุ่มมัน แร้วแต่ จะเรือกทำงานอะไรดี มายู่รวยทุกคนเงินดี มีรูกมีหราน มีบ้าน ตามบ้านนอก ในเมือง ไม่เกี่ยวกัน ส่วนมาก จะได้บ้านจุด เดียว พักยาวได้ หนีเที่ยวได้ เด็กวัยรุน เดียวมันกรับมา เงินหมด รีบกรับบ้าน ไปเที่ยวในเมือง เช่ายู่ หมดเงินก้อ กรับมาทำงาน คนเรามีบ้านแร้ว บ้านนอก พะนันรับบ้านนอกได้ มีเร่นทั้วฉะเพราะ กำแพงเพชร เท่านั้น คนกำแพงเพชร ตายหมด ถึงจะได้ เข้ามายู่ คนทั้วไทย มีบ้านแร้วถึงจะเข้ามายู่ได้ วันน่าจะมี - ทำเมือง ตรง พูเขา บนเขาเรย ปรับดินถมดินไม่มากดี ทำถ่อน้ำทิ้ง ไหรรงมา ดี ทำง่าย ทำได้ไว เมืองจะได้เสร็ตไว ทำบน พูเขาเมือง ปรับถมดินน้อยจัดดี วัด ทำรายทิ้งได้ มายู่เกะกะ วันเขาน้ำทิพย์ ถ้ารู้ ว่าทำเมือง ดูก่อนมี เกะกะ ดี ทำรายทิ้งแน่ วัด ทำเมืองแถวนั้นดีที่สุด บนเขา คิดถึง ถ่อน้ำทิ้ง จะเสร็ตง่าย เมืองทำเสร็ต มาเอาบ้าน ใครจะทำอะไร ทำบุนบ้าน ทำได้ทำไปเรย เป็นแร้ว เจ้าของแร้ว เปรี่ยนคนไหม่ ไม่ได้ นอกจาก ตายหมดโคตร์ จะจำไว้ ยังไม่ได้ ตาย ทำมาหากินต่อไป ใครจะมาเอา บ้านเมืองสีดำ รับเงินเดือน ทุกคน แถว คลองลาน ทำเมืองบนเขา น่ายู่ สวยมองมาข้างร่าง อะไรยู่บนเขา ไร่ให้หมด บ้านใคร บนเขา ไม่มี ฉะโหนดที่ดิน จ่ายเงินให้ ถือว่าที่ดิน มีเจ้าของจ่าย ดีๆ เงินให้ ไม่แพงมาก เกี่ยว ได้เงิน ใหย่ ได้แพง แต่ได้น้อยกว่า ไม่มี ฉะโหนด ที่ดิน ถ้ามี ฉะโหนดที่ดิน คิดไป 8 แสนบาท ไม่มี 3 แสนบาท วัดที่แบบไหน ยังไม่รู้ ทำเมืองบนเขา ทำไปทาง น้ำตกได้ยิ่งดี มีโรงแรมด้วย มีบ้านสีดำบน เขา บ้านสีดำ จะยู่บนยอดพูเขาเรย บุกรุกป่าได้ สีดำ มีดี ทำได้ น่ายู่บนเขาดี บนเขาน่ายู่ ทำถ่อน้ำทิ้ง ไปข้างร่าง ไปทางบ้านทำไว้ไร่ ยู่บนเขา เรื่องถ่อน้ำ ถ่อระบายน้ำทิ้ง เมืองสีดำ คนทำงานเมือง ใช้ชื่อ เมือง เป็นงาน ราดชะกาน ย่าใช้ชื่อนี้ เทตสะบาน ห้ามใช้ ทำงานแบบเดียวกัน ย่าไปใช้ชื่อ เทตสะบาน เดี๋ยวจะไป ประชุมงานกับ พวกมัน ไม่ดี ใช้ ชื่อเมือง ทำงานดีที่สุด จะยู่แถว เมือง ไม่ไปไหน ไม่มีประชุมรวมกับใครดีมากที่สุด กำแพงเพชรย่าไปคบใคร เรย ไม่ดี คนตาย คบไม่ได้ ตัดทิ้ง แระทำราย ทิ้งให้หมดดีที่สุด กำแพงเพชร - งาน สีดำ คลองลาน ใช้ คนทำงาน สำราน เคย เป็น ส ส ใช้คนเดียวกัน ไม่รู้ ใช้ไปทำงาน เรื่อง สีดำ ตำรวจ ไม่ใช้ พวกหนีพวกกรัวปืน ใช้ พวก รำราน มี ไปทำงานเรื่อง สีดำ ที่ดิน ทำเมืองตรงไหน ไม่มีใครวิ่นหนี กรุ่ม ทำงาน แถว อ บ ต นั้นแนะไป รำราน เป็นคนเต็มบาท ส ส เก่า แต่ตอนนี้ กระเสียนไปแร้ว คนกรุ่ม ทำงาน กรุ่ม รำราน ไปหาชาวบ้าน ที่ดิน ทำงานสีดำ จำไว้ชื่อ รำราน เมือง ซ่าง โรงบาน ห้าง โรงแรม หน่วยงานทำงานเมือง เบื่อที่สุด มีสะถานี ตำรวจ คนเกรียดจัด มีร้านขายของ ทำไว ให้ ตำรวจ มีงานทำ จะได้ จดชื่อ มีหน่วยงาน กรมทางหรวง มีไว้ทำทางในเมือง มีโรงไฟฟ้า มีน้ำปะปา หมด แร้วมีแค่นี้ก้อพอแร้ว เมืองสีดำ มี ธนาคาร ทุกแบบ หมดแร้ว จะเรินดีเมืองดี - - ก่อนถึง อะนุเสาวะรีชัย ก่อนถึง สะพาน จะไปซื้อรถ เบ้น เจ้าของ พรอยชมพู จะไปหา ซื้อรถเบ้น ร้านใหย่ ถ้าไม่ติด พรอยชมพู ไม่ไปซื้อ แร้วจะไปหาซื้อ บัส เอาแค่ 5 คัน ขับเข้า กรุงเทพ มีเมือง ไม่มาแร้ว ถ้า มีเมืองกำแพงเพชร บอกไว้ ก่อน ย่าไปทำ ย่าไปด่า รู้แร้ว ว่ายู่ตรงไหน ห้ามด่า คนถูกเขียน จะรู้ มินนี่ กับ พรอยชมพู ย่าไปด่า แบบ แซม ไอ้่น่า หี ไอ้ น่าแตด ไอ้คนจังไร มึง กูด่ามึง ไอ้ควายเอ้ย ไอ้ฟ้าชาย ตัวย่าง แบบนี้ ย่าไปด่า เมื่อก่อน มันไม่รู้ คน ด่า ไม่รู้ จำน่าได้ น่า ดารา แซม ด่า อีน่าหี อีจังไร ด่า พระเทพ ราชินี แระอีก หรายคนที่ถูกด่า เรื่อง รูปมึงงานมึง ที่ระ 25,000 บาท 50 ที่ เป็นเงินเท่าไหร่ ด่าต่ออีก ยังไม่หยุด มึงย่ามาเข้าห้างกูนะ ไอ้น่าหี ไอ้ ฟ้าชาย อีน่าแตด ด่ามี กรุ่ม เจ้าประเทสไทย ราชินี ถูกด่า พระเทพ ดีนะ จำชื่อไม่ได้ เอาชื่อไปให้รู้ ได้เท่านี้ ด่ากันใน กรุงเทพ มินนี่ กับ พรอยชมพู ย่าไปด่า เค้ารู้แร้ว จำได้ ดี กำรังดู พาบพะยนต์ จบแร้ว คน ทำมะดาบ์ แบบมาไหม่ จะดูต่อไป เรื่องนี้มี จิตปัดติวัตโรก ซอมบี้สุริยะ คนระห่ำ พันบ์ระอุ มาไหม่ มันดี ทุกเรื่อง คนรวย ผึ้งจะมารู้ เมื่อไปเห็นไป ห้าง พรอยชมพู ห้าง เจ๋งจูรี่ มีร้านทอง มีทองขายดี ทองสวย เต็มร้านไปหมด ถึงว่า ซวย ไม่มาซักที ซวย พรอยชมพู ไม่มา นับ ขออะไรได้ ไม่ได้ พรอยชมพู ในเมื่อ ซวยไปแร้ว คนแถวบ้าน ตาย ตายไปดี ด้วยกัน เป็น คนปอม ตายไป คนไหม่มาแทนที่ นับให้ พากัน ซวย ไม่คบดี ผี ถ้าไปเอาเงินมาได้ เดี๋ยวโผร่มาเรย พรอยชมพู กับ มินนี่ มาช่วยใช้เงิน มาแน่ เดอะ ปาคร์ ของ ดารา ชื่อ ไหม่ ดาวิกา ตรงนี้ใช่รึเปร่า มีคนนางรำ โรงแรม มี ห้าง เจ้าของ ไหม่ ดาวิกา ยู่แถว คลองเตย จะได้ไปนอน เดอะ ปาคร์ ดาวิกา อี พรอยชมพู ซวย อี มินนี่ ซวย ช่วยไม่ได้ พรอยชมพู ซ่วย ยกโคตร์ ไม่ได้ อะไรเรย เมืองสีดำ ห้าม ยกกรุ่ม จังไร ทำไปได้ ดูดีกว่าใครใน เฟซบุ๊ค สีดำ ไม่มาหา สีดำ ซวยไปเรย พรอยชมพู ซวยกว่าใคร หมาหัวเน่า ยกกรุ่ม ซวย ซวย จะเอาให้ ตั้งใจ กำแพงเพชร เข้ามา จะค่าให้ตาย กรุ่ม พรอยชมพู ที่รู้ ซวย ยกโคตร์ แร้วทำให้ พรอยชมพู เป็นหมาหัวเน่า เน่าเรย ไม่ได้อะไร ดีๆ ซวยไปแร้ว ช่วยไม่ได้ ห้าง จังไร เจ๋งจูรี่ มีพูด ให้ทำรายทิ้งไป ทำย่างอื่นมี แทนที่ ย่าทำเป็น ห้าง ย่า ทำห้างขายของ มีพูด ให้ทำราย ห้างทิ้ง ไปทำดี ซวยเรื่อง สีดำ ห้างซวยไปเรย ถ้าไม่ทำรายทิ้ง ห้าง เจ๋งจูรี่ จะถูก มี ผี มีคน ดีๆ สั่ง ผีมาวาง ระเบิต ทำรายทิ้งแร้ว ซ่างย่างอื่นแทนที่ ที่ไม่ใช่ห้าง จะดีมี ได้ ไม่เป็นอะไรเรย ทำรายทิ้งซะ ไม่ทำราย ต่อไป ไม่ไปห้าง เจ๋งจูรี่ ไปทาง ห้าง ไหม่ ดาวิกา ต่อไป ไม่ไป ถึงไม่ตาย คนแถวนั้นจะไม่คบ จะจังไร คนดี ตายไปแร้ว คนปอม เป็น คนไหม่ได้ จะจังไรจัด คบไม่ได้ ไม่เชื่อไม่ว่าอะไร เวราไปเอาเงินมาได้ พรอยชมพู โผร่ตัวมา เกรียดเรย เกรียดมาจาก กรุ่มมัน พากัน ซวยยกโคตร์ ทำอะไร ก้อไม่ถูก รูกชะตา คนเราเกรียดกัน ช่วยไม่ได้ ทำเป็นมาขอดี จะถีบน่าให้หงาย พรอยชมพู รู้ไหม ฉันเกรียดที่สุด คนซวยดี รักเทอคนเดียว พรอยชมพู ขู่แน่ ถ้าไม่ให้หีเย็ด จะค่าให้ตาย จำมาบอก ใคร คนนั้น พรอยชมพู เป็นคนพูด ประโยคนี้ รักเทอคนเดียว ไม่ค่อยเคยเห็น ไม่ มีไม่รู้เรย ไหม่ ดาวิกา เจ้าของจริงรึ ตรงโรงแรมมีห้างมีคนรำ กับ เดอะ ปาคร์ ตัดออกไป พรีม เจ้าของห้าง พาราเดี้ยม พรีม คนผิดแบบ ดารา ไม่ได้ แร้วมี เดียร์น่า คนผิดแบบ รามอินทรา ของมัน มี สาวๆ น่า ดารา ตัดออก ไม่ได้ ดีๆ ตึกใบหยก ของ พรอยชมพู ของมันดูดี พรอยชมพู แต่ ซวย ยกกรุ่ม ไม่ได้ดี ไปให้ ไกรๆสนตีน กรุ่ม อี พรอยชมพู พี่น้องมันทุกคน ย่าได้เข้ามาพูด บอก ต่อไปนี้นะ พกปืน รำคาน คนอื่น คนทั้วไป กวนสนตีน เห็นแบบนั้น ถ้ารู้ เห็น รูปร่าง ตัวสีดำ ตัวไม่สูง ตัวเร็ก ใครๆ ทุกคนจะดูถูก ค่าได้ สะบาย พูดไม่เข้า หู คนเต็มบาท คนไม่เต็มบาท เหมือนกัน เห็นตัวจริงสีดำ ดูถูก ดูตัวสีดำ ที่รู้ กรุงเทพ ของพรอยชมพู ดูดีกว่าใคร ขับรถมองไป ของมันเป็น แถบๆของมัน ดูดีกว่าใคร เวรามองไป ก่อนถึง ดูดี อะนุเสาวะรีชัย ของ พรอยชมพู ที่ทำมา หากิน ดูดี มองไป ดูดี แต่มาซวยเรื่อง สีดำ ออกไปย่าได้เข้ามาพูดกรุ่ม จังไร จะพา สาวสวย พรอยชมพู ไปเอาเงิน กรุ่ม ของพรอยชมพู เป็น พันร้านบาท ไม่ยากจะเชื่อเรย ถ้ารู้ ตรงนั้นเป็นของไหม่ ดาวิกา เห่าแน่จ์ นางรำ โรงแรม มีเพชร ขาย พรอยขาย กรุงเทพ ของมันดูดี หรือ จะไม่ใช่ ก้อไม่รู้ ถ้ามัน รู้ดี สีดำได้เงิน พาไปให้ซื้อให้มัน ของมัน ถ้าตรงนั้น เป็นของมัน จริงๆ ดาวิกา เห่าแน่จ์ ให้ไป ซื่อของมัน ให้ซื่อให้มัน มีเพชรขาย ดูดีซะเสียจริง ดาวิกาบ์ คิงคองคิดว่า คงไม่ใช่ โรงแรม อะไร มีคนรำ หนักกว่ามาก หนักกว่า ดาราดี พรอยชมพู ของมันมีทองขาย ของไหม่บ์ ดาวิกาช์ เห่าแน่จ์ มีเพชรขายแพง จะไปเอาเงิน ของคน จังหวัด กำแพงเพชร สีดำ กะเข้าหากะเอาเงิน จะเอา ปืน มาเข้ากำแพงเพชร ใครพูดกวน จะได้ค่าตาย ถ้าไปไม่เจอ คนใหย่ไม่มี ตำรวจใหย่ ไปหา นายร้อย ร้อยเวน เวนห้าร้อย ไปหาเรย ไป ธนาคาร ใหย่ กรุงเทพ เมื่อวาน กรัวเค้ารู้ ฝนไม่ตกเพราะสีดำ แต่มี ผีมาขวางน่า แปก มา จะทำให้ดู เดิน ตากฝน ดีแร้วไม่ถูกตัว จบจาก บอก จังหวัด กำแพงเพชร ดี หัก เข้า ธนาคารใหย่ กรุงไทย ไกร้ๆ ค่ายเพรง แกรมมี่โกง ดีกว่านั้น ไม่มีตก เรยฝน ดูอะไรดี แบบว่า ฝนไม่ตก ทำได้ ดันไม่ให้ ฝนใหย่ตก รงมา ดันห้าม ไม่ให้ฝนตก ทำแบบนี้ ก้อได้ดี ฝนตก รงมาหนัก แต่ ไม่ถูกตัวสีดำเรย น่าดูดี - - ถือ นับว่า ถือสา คือว่า ไม่ดี ตำแหน่งสีดำ คนใหย่ ไม่มีใครเข้าใจกัน ถึงว่ามี ซวย หมายถึง ตาย กับ ผี จัดมา มันมาเองผีมา เกี่ยว ถ้าไม่ยากตาย ไม่มีใคร ยากตาย ตาย ไม่รู้ ถือ คือที่นี้ ไม่ดี ผี จัดมา ตรงนั้นแนะ ที่รู้ หรังรูป ราชินี แม่ หรือ รูก สาว เจ้าค์ ฟ้าบ์ชายจ์ น่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรงนั้นมีอาคาน ชั้นเดียวเหมาะสีดำเข้าไป ตึก สูงๆหรายๆชั้น ไม่เหมาะ ถ้ามาเรื่องงาน ใหย่ๆ ตึกหรายชั้น เหมือนเหยีบบหัว สีดำ ไม่ดี ถือ กรัวผีมาตรงนี้ รอดีที่อาคานชั้น เดียว ที่รู้ ให้ ตำรวจ แถวนั้น ไป ตาม คนใหย่ตำรวจ มา ไม่มี ร้อยเวนจ์ จำได้ เจอตัว ตำรวจ คนใหย่ได้ สะบาย พูดถึงเงิน ย่างอื่น ย่าพูดเรย จำจุด ที่ รอดู สีดำ รอดีแถว น่า มีป้อมยาม ตำรวจ แร้ว มี อาคาร ชั้นเดียวดี สีดำรอ ตำรวจ คนใหย่ ไม่มี ก้อ ร้อยเวนต์ ครั้งเดียวพานไป หรังจากนี้ งานก้อเข้ามาแร้ว ดี ตำรวจ แถวนั้น ไปตามมาให้สีดำ ไม่เดินเข้าใต้ตึก ถือ ผี จัดมา เกี่ยวแปกคน งานราดชะกาน ใหย่ๆ สีดำ ตำแหน่งอะไร ไม่เข้าใจกัน ระวังผี ค่า หายดี ที่รู้ งานแถวห้าง ตอนมาเดินเที่ยว ไม่เหมือนกัน จำได้ ผีใครเชินมา ไม่มี มาเอง ตอนไหน น่ากรัวที่สุด คนหายไป ถ้ารู้ มีข่าว คนไหนดี ตายไปกับผี ใครผีค่า งานราดชะกานไทย จำไว้ ไม่ใช่ เจ้าแบบ กรุ่ม เจ้า ฟ้าชาย มีสีดำ ไม่ใช่ เจ้า แบบนี้ มีความตาย ไกร้ๆ ตอนมีคนตาย จะร้องฮ้ายน่าซีด จำไว้ผีค่า ใครรอด กรุงเทพ น่ากรัว เรื่อง ผีวินยาน ไม่ใช่ ผี กรุ่มสีดำ ตอนนี้ สั่งใครไม่ได้ ตัวใคร ตัวมัน ใครทำผิดอะไรมา เมื่อก่อน เหาะได้ ตอนนี้ ปร่อยบอกไม่หมดไม่รู้ใคร ตาย ผี สำคัน คน ดีๆ ทุกคน ถึง ผีทุกตัว ก้อ ตามที เหมือนคิด ผี ยู่ใน นึกคิด สะหมอง ยู่ในใจ ข้อความ คิด ผี อะไรๆ ก้อ คิด ถึง ผี สีดำ เหมือนกัน ผีจะมา พอๆกัน เรื่อง คนเห็นผี ตาม โรงพัก ตำรวจ ทั้วกรุงเทพ เหมือนกัน ผี ทุกจุด พอๆกัน ไปทางไหน เหมือนกันหมด โรงบาน ไม่ห่างกัน ไกร้ๆ สะถานีตำรวจ ที่ไหนก้อเหมือนกัน ย่าไปไหนเรย ที่นี้ก้อ พอแร้ว ไกร้ เซ็นทรันเวิร ดีที่สุด มี ก่อนอื่น เอาเงินไปเอาเงิน อันดับแรก มีปืน กันคนมาขอ ตรงนี้หนัก กันคนบ้า คนไม่เต็มบาท ก่อ กวน จริงๆ มาแน่ เตรียมตัว มีปืน เอาเงิน จังหวัด แรกๆมี คน กำแพงเพชร ก่อน แร้วกรับกำแพงเพชร มาเอาเงินของ คนรวย กรุงเทพ เอาทุกคน คนกรุงเทพ ใครจะมาสงสานกัน ไม่มีทาง เรื่อง ผีๆ จำไว้ เอามาก เงินจำไว้ เจ็บใจ เรื่อง ผีๆ คิดซะไหม่ ใครจะมาสงสานกัน ไม่ใช่ คนบ้า ไม่รู้ดี เจ็บใจ บอกแร้วไป ทำใจ คิดกันเสียไหม่ เจ็บ เรื่อง ผีๆ แก้แค้นเอาคืน เงินดี ไม่มีสงสานใคร เจ็บใจ ไม่ตาย เอาคืนแน่ สีดำ จะเอาเงิน รุมค่ายู่ได้ ทั้งคนดี ทั้งผีรุม ผีจังไร คนดี สงมา กรุ่ม คนปอม ทำให้เจอ ผีๆ ซวย แก้แค้นเอาคืนดี เอาผีมาเข้าตัวสีดำ ห้ามเอาเงิน ดนจิตดนใจ เข้าใจทำ นึกกันว่า ทำได้ คนดี มี ฝากเงิน กรุงเทพ ไม่รู้ ชื่ออะไร จะเอาให้หมดตัวเงินไทย คนดี กรุ่มคนดี มี - ตรงนั้นแนะ เมื่อก่อน พูด มึงกู โรงแรม มีคนรำ กรุงเทพ ที่รู้ ของใคร หรือ ดี ของไหม่ ดาวิกา สวยแน่ ยังไม่เข้าใจ กับตัวเอง คือ สีดำ ไม่รู้ดี ว่าเป็น ของ ไหม่ ดาวิกา หรือ ไม่ใช่เจ้าของ โรงแรม ที่มีคนรำ ทั้งวัน ผีวินยาน พูดกับมึง พูดกับสีดำ เดินตามสีดำ วินยาน เก่าตายไป คนไหม่มาแทนที่ มีผี คนกราบ ไป สำหรับสีดำ ไม่ทำ บังคับให้มา กราบไหว้ จะให้ สีดำ ก้มรงกราบ ผี ดีๆมี กรุ่ม คน ดีๆ ส่งผีวินยาน มาไว้แถวนั้น ครองพื้นที่ ผีดุจัด สีดำชะนะ ทุก รอบ ผี ตายหายดี เมื่อก่อน ผีวินยาน ตรงนั้น พูดมึงกู เสียงใคร ไหม่ ดาวิกาเสียง เป็นเสียง ผีวินยาน ยู่ตรงนั้น มาจาก เป็น น่าดารา เป็นเจ้าของ โรงแรมตรงดี ที่รู้ ของ ไหม่ ดาวิกา จะไปถาม ตำรวจแถวนั้น ใช่ไม่ใช่ ของ ไหม่ ดาวิกา ดี อ่านไปอ่านมา FACEBOOK กรัวสีดำ กรัวสีดำ จากนี้ไป ไม่มี ผี ไม่กร้า พูด มึงกู กรัวสีดำ ผีวินยาน ที่มีคนรำ ทั้งวัน ตรงโรงแรม ที่รู้ เมื่อก่อน มา ไหม่ๆ ผีวินยาน ตรงนั้น พูดกับ สีดำ มึงกู ตอนนี้ ไม่มีแร้ว ไม่มีตรงนี้ คือ ไม่กร้าพูด มึงกู ไม่มีแร้ว ตอนนี้ ปร่อยเรื่องออกมา มากจัด ผีวินยาน กรัว ไม่กร้า พูดมี กรัวสีดำ ตอนปร่อนเรื่อง เด็ดๆมากจัด ผี อ่าน FACEBOOK ต่อมา เห็น ตัวดี จริงสีดำ ตรงนั้นแนะ เข้าสิงตัวสีดำ จับตัวสีดำ ยกเหาะขึ้นทองฟ้า ไม่ได้ดีผี ผีวินยาน ปุกเสก มาย่างดี น่าใคร น่าเหมือน เจ้าของ โรงแรม น่า ไหม่ ดารา ดาวิกา โฮร์เน่ผ์ ถ้ารู้ เป็นเจ้าของ มีแน่ ใช่ น่านี้แนะ ดูตรงนี้ ใช่เจ้าของไหม ผี เจ้าของที่ ตรงกับ น่า ดารา เจ้าของโรงแรม น่า ไหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ผ์ พูด กับสีดำ มึงกู เมื่อก่อนนี้ ตอนนี้ดูเจ้าของโรงแรม มีคนรำ มีดุสุดยอดผีวินยาน ตรงนั้นแนะ เข้าสิงตัวสีดำ มาทุกครั้งผีตรงนั้น กราบไหว้บูชากันมีผี ดีๆเต็มดี สีดำ ไม่มีกราบ ไม่ยากมองด้วยซ้ำ ผี ตรงนั้น พูดย่างดัง คนอะไรเนี๊ยะ ไม่รู้ เรื่องอะไรเรย สีดำ ฉันพูดเสียงย่างดัง ทำไม พวกมันไม่รู้เรื่องเรยสีดำ พูดผี ผี โมโห ตอน แรกๆ สีดำมาตรงแนวนี้ แถวห้าง เซ็นทรันเวิร ผี พูด มึงกู ด่าดี ยังมี กราบไหว้ ผี น่าผี ดูรูป ปั้น น่าแบบไหน นั้นแนะ มีรูปร่างนี้ มาหาสีดำ ผี ตรงนี้ แถว เซ็นทรันเวิร ตรงที่มีคนกราบไหว้บูชา จะมีผีมายู่ คนดีๆ กรุ่มคนดี ส่งผีมายู่ ผีตรงนี้ ด่าสีดำ ที่นี้กูเป็นเจ้าของที่ ไปเขียนเสียไหม่ พูดผี เมื่อสีดำ มากรุงเทพ เซ็นทรันเวิร ผีตรงนั้นแนะ น่านั้นแนะ ไม่ยากมองด้วยซ้ำ พูด มี กับสีดำ มึงกู บอกสีดำ ให้เขียน เสียไหม่ ว่าใครใหย่ เป็นเจ้าของที่นี้ คือ มี ผี เป็นเจ้าของที่ดิน ห้าง เซ็นทรันเวิร ผี พูดกับสีดำ มี เมื่อก่อน พูดมึงกู ผีมี น่า แถว ห้าง เซ็นทรันเวิร ข้างๆกัน ที่รู้ สานพระพูม เป็น มาพูดกับสีดำ พูด ให้ สีดำ ไปเขียนแก้ข่าวซะไหม่ ให้เขียนบอกว่า ผี ตรงนั้น ค่าสีดำตาย พูด ผี พูดตอนสีดำไป ตรงนั้นแนะ ผี บอกให้เขียน เฟซบุ๊ค เขียนไหม่ สีดำตาย ใครใหย่กว่ากัน ใครเป็นเจ้าของที่นี้ ให้สีดำไปเขียนแก้ พูดมึงกูด่าสีดำ มีผี ด่าสีดำ เมื่อก่อนนี้ ตอนนี้ ผี เงียบ ไม่กร้าด่า ด่าไป สีดำ คนเดิม ผี กี่ตัวแร้ว จากตรงนั้นไป ตาย เรื่องสีดำ ผี สานพระพูม ไม่ยากมองด้วยซ้ำ มีข่าว ผีรู้ดี ทำพูดได้ กรัวสีดำ ผีกรัว ทำพูด เป็นผี ตัวที่เท่าไหร่แร้ว มายู่ที่ตรงนี้ เป็นผี เฝ้า สานพระพูม ผี ตรงนั้นแนะ ทำพูด ตายไปหรายตัวแร้ว ด่าสีดำตาย พูด ผีวินยาน ตัวไหม่ มายู่ ทำพูดกรัวตาย เห็นตัวจริงสีดำ ดูถูก สีดำดูถูกผี แบบ ทำเป็นไม่ยากมอง สานพระพูม ตอนนี้ ปร่อยเด็ดจัด ผีกรัวสีดำ มึงกูหายไป เมื่อก่อน ผีสานพระพูม ช่วงนั้นมืดแร้ว คนไม่ค่อยมี ผีแปงร่างกายจากรูปปั้น ขะหยายตัวใหย่ขึ้น พูดจะรองดูซิว่า สีดำเก่งแค่ไหน ผีพูด ทำวิเสตตัวใหย่ผี น่าผีตัวผี แบบ รูปปั้น แถวเซ็นทรันเวิร ผี สุดยอดกว่า ตรงมีคนรำ ผี แพ้ ที่นี้ ผี ข้างห้างที่มี สานพระพูม สุดยอดที่สุด แปงร่างกายใหย่ จับตัวสีดำ จับได้ เอาไปไม่ได้ ยกไม่ขึ้น จับตัวสีดำ พูด ดีๆ ไม่มี มึงกู พูดกับสีดำ ดีๆ จับตัวมี ทุกคนแนะ มีทุกตัวแนะ จะพูด สีดำเป็นใครกันแน่ ทำไม จับตัวแร้วเอาไปดี ไม่ได้ จะจับตัวสีดำ ไปให้เจ้าของผี ผีสานพระพูม ตัวจับตัวสีดำ เมื่อไปถึงดี ก่อนอื่น เป็นผีตัวที่เท่าไหร่แร้วตรงนี้ ผึ้งจะมายู่ ก้อเหมือนตัวที่ผ่านไป ตาย ยู่ไม่นานเดี๋ยวก้อ ตาย เมื่อพบตัวจริงสีดำ ตายแน่ผีสานพระพูม เดี๋ยวก้อเจอ เดี๋ยวก้อ ตาย พบตัวจริงสีดำ ตายแน่ ทำพูด ตัวที่เท่าไหร่แร้ว มาตายตรงนี้ - สบคนตาย น่า ดารา เคยเห็นกันรึเปร่า มี จริง มาร้องเพรง บนเวที นักร้อง ผี ทำพูด ใครเข้ามาดู มีพูด ค่าตายได้ คนมาดู ไม่รู้ คนดูทุกคน ไม่รู้ คนผีร้อง เพรง ทำพูดได้ ใครตาย วงดนตรี รุมค่าเอาตัว คนถูก มีพูด ค่าตายได้ มีจริง แนวไหน ไม่ยากดูกัน แนว ร็อค ดูมันแต่งตัว น่ากรัว สะตริง ร็อค น่ากรัว มีผี เป็น ผีสบคนตาย ย่างมัน มันร้องเพรง เต้นมันจัด 6 น่าทีเต้นไม่หยุดต่อเพรง ร็อค แนวนี้ น่ากรัว ดูมันแต่งตัว ใครมีพูดให้ไปดู แนวร็อค ก้อ ยากไปดู กรัว ใครมีพูด มีงาน สะตริง ร้องเพรง มีพูด ให้ไปดู คำตอบ ดู ผีสบคนตาย มามี มาร้องเพรง บนเวที ใครมีพูดไปดู น่าซีด ไม่ไปดู ตาย ผีนักร้อง มาบ้าน จริง เมืองหรวง ตัวย่าง กรุงเทพ มีงานจัด เป็น กรุ่ม ผีสบคนตาย ถอดวินยานได้ คนปอม แถวกรุงเทพ ไม่รู้เรื่อง มีจริง จัดงาน มันที่สุด ตัวสบผี ไส่ของดี มา ได้เร่ม สูงๆ คาถาอาคม ปุกเสกของมา ดีๆ มาร้องเพรง บนเวที เป็น งาน มี ร้องเพรง แบบเหมือน งาน ที่รู้ จัดงาน สะตริง มีงาน ตามทั้วไป ดูไปเหมือน กัน คำตอบนั้น ไม่เหมือนตรงนี้ เป็นงาน ดนตรี มาร้องเพรง ระดับ น่าผี ดารา บางที ไม่ใช่ ดารา มา เป็น เปรี่ยนน่าทำน่าได้ มาร้องเพรง บนเวที มีพูด ให้ จัดงาน สะตริง แนว เพรง ร็อค กรุ่ม ผีสบคนตาย มีพูดให้จัดงาน ผี ทุกตัว ผี ทุกคน บนเวที ใครจัดงาน เป็น ผีสบคนตายทั้งหมด ย่างมัน ผีร้องเพรง ได้ดี คาถาอาคม ปุกเสกมาดี ของมันดีจัด มันๆที่สุดของความมัน เร่นมัน เคยไปดู อะไร ก้อ แพ้ สะตริง ดนตรี มันที่สุด สะตริงมันที่สุด มีแบบ มาเต็มสูตร์ ของดี สะตริง เพรง เต้น มัน เต็น แบบ วีดีโอ บนเวที มีสบคนตาย เต้น มีนักร้อง มีดี ได้พบคนเต้น เป็น ผี มาเต้น หรายผี มันที่สุด มองๆไป เพรงเต้น จะดูเหนือดี มันที่สุด คนเต้น คนร้องเพรง เต้น บนเวที อะไร แพ้ ผีสบคนตาย ดนตรี มันดี มันที่สุด ไม่มีอะไร แพ้ทั้งหมด ผีสบคนตาย มาสะแสง ร้องเพรง มันที่สุด มีผี เป็น ผีสบคนตาย มาร้องเพรง มาเต้น มองไป เพรงเต้นชะนะทุกแนวเพรงมัน แบบมี คนเต้น บนเวที มีมาก ดูไปก้อเหมือน มันตรงนี้ ก้อมัน จริงๆ ผีเต้นมัน สีดำ ไปดู ร้องไป ทุกครั้ง รองแร้วจะเป็นแบบนี้ มีพูด ค่าคนมาดู สีดำ ทุกที่ มี เรื่องจริง สีดำ มีพูด ให้ค่าทิ้ง แปกกว่าใคร ไปดู ผีร้องเพรงสะตริง ให้ค่าสีดำ สีดำ ไปดู ผีสบคนตาย ร้องเพรง สะตริง ร็อค มันที่สุด นั้งฟัง ยืนฟังก่อน แร้ว สีดำเดินเข้าไปในงาน สะตริงร็อค กรุงเทพ นานมาแร้ว วันนี้เร่าให้ฟัง เรื่อง ผี สีดำ เข้ามาในงาน มีพูด ดีๆ มี ดีคนมองกันเต็ม คนมาดู เป็น ผีสบคนตาย มีผี บนเวที ไม่มองกันเรย สีดำมางานสะตริงร็อค คนมองสีดำหมดเรย หันมามอง สีดำ มีพูด ให้ขึ้นไป ร้องเพรง บนเวที มาจากไหน สีดำ ดังมาตรงนั้น จริงคุย มีพูด ให้ไร่ ผีสบ ไร่รงเวที ให้ สีดำขึ้นไปร้องเพรง มีพูด มันที่สุด คนนี้สีดำ ดี ทุกคน ตะโกนพร้อมกันยากดูสีดำ บนเวที มีพูดให้ประกาสให้ขึ้นมาร้องเพรง ไปไหน ไม่เหมือนใคร มีพูดให้ค่า มีพูด ให้ร้องเพรง คนมองกัน แปกคนสีดำ มีพูด แนวเดียว สะตริง เพรง ร็อค งาน จัดกัน กรุงเทพ คนมาเที่ยวมาดู คนผี คนดี ไม่มี คนตายไปแร้ว เป็นผีสบคนตาย ผีวินยาน มาเที่ยวงานจัดสะตริงดี ทุกคนมาดู งานสะตริงนี้ เป็น ผี ทุกคนมาดูงาน สะตริง คนดี ใครเข้าไป ตาย มีพูด ถูกค่าตาย ใครเข้าไป ตายทุกคน คนดี ผี ค่าตาย งานนี้ งานของผี จัด งาน งานสะตริงผีสบคนตาย สีดำ มางานสะตริงเพรงร็อค ฟังก่อนเข้ามา มัน ที่สุด นั้งฟังยืนยันฟังแร้ว ผีสบคนตาย ร้องมัน ร็อค แต่งตัว น่ากรัว ร็อค กรัว คนมาร้องเพรง แต่งตัวน่ากรัว อะไร ก้อแพ้ สีดำ ผี ทุกตัวมองสีดำกันหมด มี ดีได้ มีพูด คนดี ไม่กร้ามาดู ใครเข้ามา ตาย ผี ค่าตาย สีดำ มาดู ผีทุกตัว ดู มองดูสีดำ มีพูด คน ดีๆสีดำ มีพูด กร้าเข้ามาดูได้ย่างไง มีพูดให้ค่าคนดีสีดำ ใครเข้ามางานผีจัด คนดี ตายทุกคน มีพูด แบบนี้ สีดำ มางาน มีแต่ คนมองดู มีพูด มีดีจัด อะไร ก้อไม่กรัว คนถาม ผีถาม ไม่กรัวตายหรือ สีดำ มาเที่ยวนี้ผี สุดท้าย สีดำขึ้นเวที ร้องเพรง ผี ทุกตัว มีพูด ค่าไม่ได้ กำรังจะมาร้องเพรง ดี ใครก้อรุมค่าไม่ได้ ให้ดู สีดำ ร้องเพรง ร็อค มีพูดเรย มันที่สุด คนนี้สีดำร็อคดี ตะรึงกันหมด ผี มีพูด ค่าไม่ได้ ของดีขึ้น ค่าไม่ได้ กำรัง จะทำกานสะแดง ดี ถูกตัวไม่ได้ กระเดนกันหมด ของดีดัน ตัวผีขวางทาง กระเดน ออกหมด หรบ หน่อย พระเอกมา มีพูด มีดี ตรงนี้ ใครๆก้อ มองกันเต็ม ผีกระเด่น ออก ขวาง มีพูด ใครขวางทางขึ้นเวที จะถูกของดีสีดำ ดันกระเดนให้หรบออกไป ทางดี - ประเทสไทย กรุงเทพ ดินแดน ของกรุ่ม ผี มีพูด มาร้อง เพรง ร็อค มีดี มาดู ของดี ป้องกันตัวย่างดี มาดูผี ร้องเพรง แนว ร็อค มีพูดจัดงาน สะตริง ร็อคมี คนมาดูกินยาย่างดีคนชั้นสูง ไม่มีกินอาหานร์ ไม่ถ่าย ส่วนมาก มาดูกันงานดี ของดี ป้องกันตัว ผีค่า มีพูด มาดูได้ถึงมาดู ไม่มีพูด ไม่กร้าเข้ามา กรัวถูกค่า สีดำ มาดู นั้งฟังมาดู ยู่ดีนอกงานจัด นานเป็น ชั้วโมง ฟังดู ผีร้องเพรง สีดำ มีพูด ห้ามมาดู เข้ามาตาย คำพูดมีแบบนี้ของสีดำ ตอนนี้ ถึงเวรามาอวดตัว ดี มีดีสีดำ ได้เดินเข้ามา พร้อมกับมีพูด เข้าไม่ได้ เข้ามาตาย งานนี้ ผีทั้งนั้น แร้ว รุมค่าสีดำ ทำอะไร ไม่ได้เรย มองกันเต็มไปหมด สีดำเข้ามาในงานนี้ ดี พอทำอะไร ไม่ได้ มีพูด สีดำ ให้ขึ้นไปร้องเพรง เพรงมัน มีเพรงแต่งมาเองดี มีพูด สีดำ แต่งเพรงมาแร้ว สีดำคนสุดสวย ใครก้อ มองดูตัวสีดำ มาคนเดียว ตามตัวสีดำ สีดำ คนสวย ตามตัวสีดำ สักเขียนตามตัวมา มีพูด มาคนเดียวดี คนเร่นดนตรี ผีรอ ยู่ มีพูดให้เร่นให้สีดำ พอสีดำเดินถึงเวที รูปรอยสักเขียนดี ออกมาเป็น คน เร่นดนตรีให้สีดำ ตามตัวสีดำ ขาวสวยรูปร่างดีสวยสีดำ มอง ดูกันให้เต็มไปหมด มองสีดำ สุดยอดมีของมา ออกจากตัวสีดำ มาเร่นดนตรี ผีไม่เกี่ยว รงออกไป รบทางให้ของดีสีดำเป็นผีมาเร่นดนตรีให้ สีดำร้องเพรง ตามตัวสีดำ มีรูปรอยสักเขียน ของออกมาเป็น ผีเร่นดนตรี ตัวรูปร่างสีดำสวย ขาวสวย รูปสักเขียนตามตัวออกมา ทำให้ตัวสวย คนมองกันเต็ม นึก ว่าสักดี จริง แปกใจ ตกใจของดีสีดำ ออกมาเป็น คนเร่นดนตรี มองกันเต็ม ไม่หนี ดี มีพูดให้ดูของสีดำ น่าดู น่ากรัว ดูกันเต็ม มีแต่ ผีสุดยอดมาดู ถอดวินยานได้ คนมาดูงานนี้ สะตริง สีดำมีพูด แปกคน มองกันเต็ม สัมพาดสีดำกันใหย่น่าดู - กรัวตาย กรัวสีดำ มีพูด คนเร่นดนตรี ผี ตกใจตะรึงกัน คนมาดู มีพูด ตะรึงดูดี ของจริง เครื่อง เร่นดนตรี ของจริง ตะรึง เรื่องของจริง เครื่องดนตรี ออกจาก ตัวสีดำมา เป็นของจริง เครื่องเร่นดนตรี ตะรึง งง ไม่เคยเห็นอะไร แบบนี้เรย กรัวสีดำ เป็นใคร ของจริง เครื่องเร่นดนตรี ตะรึงสีดำเป็นใคร ทำได้ย่างไงได้ - งานกำรังจะเริกแร้ว ตี 1 สีดำมาเรย มีพูดให้ดูสีดำร้องเพรง สีดำเร่นร้องเพรง มีเพรงร้องได้ 20 เพรง เพรงของสีดำดีจัด มันที่สุด เร่นไปเร่นมา 40 เพรง ดู กันจนจบงาน ดูสีดำ ชอบกันจัด เพรงดีจัด เพรงมันจัด สีดำร้องมันที่สุดเพรง ใครๆก้อ ชอบเพรงสีดำ เพราะดี มันที่สุด ชอบเนื้อเพรงสีดำกัน ขอเพรงสีดำ เพรงสีดำ คำร้อง มีแต่คนชอบ ยากได้ ขอเพรง เพรงไม่มีขาย แย้งกันขอ ดี ยากได้เพรงสีดำไปฟังกัน เพรงหาไม่ได้ ไม่มีขาย ใครก้อ ชอบเพรงสีดำกัน - มาแบบ ประกอบ เครื่องขะหยายเสียง แบบ ยานบินรงมา เป็น รำโพงใหย่ดี งานสีดำร้องเพรง สะตริงร็อค ที่ไม่มีคนยากดู คนเร่นดนตรี งานสีดำรอยตัว ตะหรอดเวรา ดูดีกว่าอะไร ใครจะมีกัน ไม่มี แค่นี้นะ สีดำร้องเพรง คนสวยดี เสียง เพราะ เป็น ประเพท เสียง ผู้ชาย มันที่สุด ร็อค คือ สีดำ คนดีตัวจริงดี ถูกใจ คำร้องเพรง ดนตรีถูกใจ คนอื่น ย่าพูดเรย ไม่ดี ไม่ได้เรื่อง ทุกคนถึง ชอบ งานเพรง สีดำ กันหมด ถูกใจ ทุกจุดเรย ขอ เพรง กันใหย่ เพราะไม่มี ขายเพรงหาไม่ได้ สะแดงสด เพรง ร็อค สีดำ ตอนนั้นเรย จะได้ฟังกันดูดี มี คำตอบเดียวที่ เพรง แนว ร็อค ไม่มีคนดู ไม่คิดจะดู มีพูด ให้ดู ไม่ดูตาย ถึง มาดู ใช้ คำ ตาย ตัดสิน ถึงมาดูกัน คนดีเรา หรือ ผี เหมือนกันมาดู ตายไม่ดู - ร็อค สีดำ ร้องเพรงย่างมัน เพราะซะด้วยดี เต้นย่างมัน สีดำ คนเต้น ร็อค มัน เปรี่ยนน่า แปรงร่างกาย ทำทุกแบบ น่ากรัว กร้าดู น่าดู ผีจังไร ผี บ้าๆ ทำตัว มีดีจัด ของดีจริง คาถาอาคม ปุกเสกมาดีมากจัด ถึงจะเข้ามาดูได้ ผีดี งานนี้ กรุงเทพ มี น่าหนาว งานจะมีพูด น่าหนาว จัดงานดัง สะตริงมีทุกแบบ มันดี มีผี งานของผีมา สะตริง มันที่สุด อะไรก้อสู้ร็อคไม่ได้ ร้องเพรง มีทุกอารมบ์ - -----------------------------------------------------------------------------
ฉายเดี่ยว ของดีคำคิงคองดีจริงไม่มีพูดสู้ตายหมัดเดียวพบวินยานขนสวย สีดำ __๑ ตัวบน_จำไว้ดูนี้ มีดี_ไม่มีไม่ใช้__(_คาถาอาคม_)__ทุกแบบไม่เชื่อ มีพูด ดี__ ___ของดี ดันถูกตัวไม่ได้__ดันตัวไปทำงาน ป้องกันหนีตาย__ดันไปทำงานตัว___ ____ทั้วโรก เป็นเหมือนกันหมด ทุกผี ทุกคนดี____กายสีดำวิเสต ดีดันไม่ได้____ __ดันให้ทำไม่ได้_คนวิเสตทำได้ ดูทำได้_[_ตำนานโหดบ์โคตร์ไอ้เคี่ยมผ์_]_ ----------------------------------------------------------------------------- - ไม่ถูกกัน คนเรา ก้อเป็นสะแบบนี้ ไม่ถูก พื้นที่ เข้ามาได้ คัน จับไข้ ได้ป่วยมี จริงๆ คนเรา จะมายู่ กำแพงเชร ตะวันตก ไม่ได้ทุกคน น่าจะรู้ดี เป็นไปได้ ดี คนเรา มายู่กำแพงเพชร ตะวันตก ไม่ได้ เจ็บไข้ ได้ป่วย คันตัว กรับบ้าน ขึ้น ดี ดีขึ้น ไม่ป่วย มีจริง ของแบบนี้ สีดำ ยังคันตัว เจ็บไข้ได้ป่วย ทำไม จะไม่รู้ - จังหวัด กำแพงเพชร จะมี เมือง สีดำ แถบ ตะวันตก ดีเพื่อไว้มีทะเร น่าเที่ยว - งานมาถึง สิ่งสำคัน น่าจะทำอะไรก่อน ถ้ารู้ เมืองสีดำ ทำเพราะความ จำเป็น ถ้ามัน จำเป็น ทำระดับได้ ผะหริต รถ ทุกแบบ ใช้ในนี้เท่านั้น ประเทสไทย ดี ทำได้ทำ ไว้ก่อน ผะหริตได้ ทำน้ำมัน ไส่รถทุกแบบ ทำน้ำมัน ขายเอง ทำไว้ ขายแต่ในนี้เท่านั้น ที่รู้ กำแพงเพชร จะมีขายก่อนไม่มีทั้วประเทสไทย ทำได้ ไปอาสัยมัน เดือดร้อน กรุ่ม ผะหริตรถทุกแบบ ทั้งทั้วโรกเดือดร้อน เราทำกัน เองดีที่สุด เป็นที่สีดำ พวกมันรู้ตัวเองตาย พังกันหมดโรก กรุ่มผะหริตรถ ทุก แบบ เรี้ยงสัตว์ ทำฟามร์ ใหย่ๆ เรี้ยงสัตว์ ทุกชะนิด ทำไว้กินที่กำแพงเพชรดี ที่เมืองสีดำ แถวนี้เท่านั้น กำแพงเพชร น้ำมัน ริต ระ 10 บาท ทุกแบบ มีที่นี้ดี มีสัตว์ เรี้ยงตาม ฟามร์ใหย่ ขายแต่ที่นี้ กำแพงเพชร ขาย ถูกๆมีแบบนี้ นับได้ มี รถทุกแบบ ผะหริต ขาย ทั้วประเทสไทย มีแค่รถ จำไว้ ทำไมจะไม่รับ รับดี ของ ต่างประเทสนอก รับ เมืองสีดำ ไปทำราย ทั้วโรก คิดผิด ของกินรับมาดี เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกแบบ รับมาขายในเมืองสีดำ ใครทำราย คิดไปได้ บ้าๆดีมี อาชีพที่รวยที่สุด ผะหริตรถทุกแบบ รวยที่สุด แสนเดียว กำไร ย่างรวย รถยน คิดดู ขายทั้วโรก รวย รถเครื่อง หมื่นเดียว รวยที่สุดกำไรคันเดียวต่อคันเดียว ตะวันตก เมืองสีดำ จะมีแถวที่ กำแพงเพชร มันคือที่นี้ ที่ของเรา จะไม่มีผี มา กวน จะมี โรงงาน ผะหริต น้ำมัน ทุกแบบ ขายในที่นี้ กำแพงเพชร ขายก่อน ที่นี้ดี มีรถ ทุกแบบ ขายทั้วประเทสไทย น้ำมัน มีแต่ใน กำแพงเพชร ท่าจะดู ดีจัด มีฟามร์เรี้ยงสัตว์ ขายให้กิน ถูกมีแต่ที่นี้ กำแพงเพชร ของดีมีน้อย ถ้ารู้ ทำก่อน โรงงาน มี น้ำมัน รถทุกแบบ ทำหมด มีโรงงานผะหริต ทำไว้ดีที่สุด โรงงาน ผะหริตรถ หมดแร้ว มีโรงงาน ผะหริตเงิน หมดแร้ว ทำไว้ก่อน จะดูดี - งานบันเทิง TV ทำทุกแบบ อินเอตร์เน็ต ทำหมด ทำเบอร์โทร์ ขาย เติมเงิน ทำไว้ ดีๆ ไปอาสัยประเทสนอก เดือดร้อน แพงจัด ดูของมัน แพงจัด โกงดี เดือดร้อน ทาง อินเตอร์เน็ต กับ ใช้ โทระสัพย์ โทร์ เรื่องกานงาน เดือดร้อน ราคาใช้ ช์้อ บอริกานพ์ แพงจัด โกงกันจัด ทำที่ ผะหริต ขาย เรื่อง เติมเงิน กับ เบอร์โทร์ มีขาย รับมีที่ดู ซื้อขาย อินเตอร์เน็ต ของสีดำ มีแน่ ขาย ถูกๆ ทำตรงนี้ ทิ้งไว้ดีที่สุด คนไทย จะไม่เดือดร้อน ราคาถูกไม่เดือดร้อนคนไทย - ทำโรงงาน ไฟฟ้า กับ น้ำปะปา ใช้ไป คิดแบบเหมาใช้ 100 บาท ต่อเดือนดี เมืองสีดำ มีไว้ให้ใช้ กำแพงเพชร ที่เดียว ประเทสไทย สีดำ ซ่างที่นี้เมืองดี กรุงเทพ ไม่ซ่างไม่ทำ ยู่ไม่ได้ เมือง ซวย ผีจะมา ไม่ใช่ที่ของเรา เป็นที่ซวย กรุงเทพ เมืองจังไร ทำไปได้ ซ่างไปได้ ซ่างไปได้แร้ว ซวยทำผิดแบบเมือง คาวนี้ ผี มากวนได้ สีดำ เป็น เจ้าคนไทย ผี จ้องจะมาหาสีดำ ซวยเข้าไปดีผี ทำอะไร ผิด กับ ทำเมือง เดือดร้อนสีดำ ทำเมือง ผิดแบบ ทำไม่ดี สีดำซวย รองดู สีดำจะเกรียดที่สุด ทำให้สีดำเจอผีมาหา คนรวย กรุงเทพ สีดำเกรียด ในถานะของสีดำ เป็นเจ้าปกครองประเทสไทย ถึงแม้ว่า จะไม่ทำงานอะไรดี เรยก้อจริง ไม่มีเปิดตัว เหมือนไม่เคยทำงาน เป็นเจ้าประเทสไทย คำตอบดี นี้ ผี มาหาสีดำ เรื่อง คนรวย คนกรุงเทพ ทำเมือง ผิดจาก มีพูด ดี ตรงข้าม ทำเสีย เมืองกรุงเทพ ทำเสีย ผี มาหาสีดำ ที่นี้ ผีมาตะหรอดวัน ผีมาหาสีดำ กำแพงเพชร ทำตัวไม่เคยทำงาน ประเทสไทย ไม่เหมือนเป็นเจ้าคนไทยดี ดังนั้นแต่มี ผี มาหาสีดำ มาถึง รุมค่าสีดำ เรื่อง เมืองกรุงเทพ ทำจังไรเสียดี - คนตาย คนรู้ตัวเองตาย มี รถทุกแบบ เดือดร้อนสีดำ ถึงได้มาทำ ผะหริตรถ ใช้งานเอง ในประเทสไทย มีรถ ทำผะหริต ทำขายเอง คนรู้ตัวเองตาย ย่าดี คบไม่ได้เรย พูดกันไม่เข้าใจ ไหนๆก้อรู้ดี ตัวเองจะตาย สีดำ ถึงได้ จะทำดี รถเดือดร้อน ราคาก้อแพงมากจัด ทำผะหริตเองใน กำแพงเพชร อาสัยที่อื่น ไม่ได้ เดือดร้อน คนรู้ตัวเองตาย จะทำให้ คนส่วนรวมเดือดร้อน หมดโรก มี เรื่อง รถ เดือดร้อนกัน สีดำถึงได้ ผะหริตรถทุกแบบเอง ดีที่สุด คิดออกมาดี - ทำไว้รอ ออกแบบ ทำไว้ ถ่าย ทำ วีดีโอ ทุกแบบ ข้างใน กำแพงเพชร มีแน่ ทำไว้รอ ดารา มาทำงาน สะแดง วีดีโอ ทุกแบบ ตะวันตก จะซ่างเมืองได้ดี แน่ ทำเรยออกเขต ออกจากเขตกำแพงเพชร ทำแถวตะวันตก ทำเมืองสีดำ ออกแบบ แบ่งจุดทำเมืองสีดำ แร้วจะไปรับคนมา ทำงาน ตามจุดแต่ระจุดมี - ใคร คันตัว จับไข้ได้ป่วย ก้อเสียใจด้วย ตกงาน ออกจาก กำแพงเพชร คน ดีคนไหน เป็นแบบนี้ จะเป็น คนมีรูกได้ เป็นแน่ ใครไม่รู้ คนมีรูกไม่ได้ ไปดี ที่ไหน ไม่มี ไม่เจ็บไม่มีไข้ ไม่คันตัว ถูกทุกที่ เข้าได้สะบาย งานสีดำ เข้าดี ข้างใน กำแพงเพชร เข้ามาทำงานได้ คนมีรูกไม่ได้ ได้ดี ตรงนี้ ไม่คันถูกที่ คนเราไม่ถูกกับที่นี้ กำแพงเพชร เป็นคันตัว เป็นผื่นขึ้นเป็นเม็ด ตามตัวขึ้นมี ทั้วตัว คันตัว จับไข้ได้ป่วย คนยู่ไม่ได้ ผิดที่ ไม่ถูกกับที่นี้ กำแพงเพชร ที่รู้ จะยู่ไม่ได้ ออกไปได้ หายดีไม่มีไข้ไม่เจ็บตัว ไม่คันตัว ดี ตรงนี้ คนถูกที่ ดี ผิดที่ยู่ คนเราไม่เหมือนกัน ยู่ไม่ได้ ออกไป ถ้าไม่ออกไป ตายแน่ ป่วยตาย ฟืนยู่ไม่ได้ เจ็บตัว คันตัวเป็นไข้หนักปวดตัว ถ้ารู้ ออกไปจาก กำแพงเพชร ก้อจะ ดีขึ้น ไม่มีไข้ คนเรามีบุนไม่เท่ากัน จำไว้ ฟืนยู่ไม่ได้ ได้ตาย ไม่ออก ไป ไม่กรับบ้านที่เดิม ตายได้ คนเราบางคน ยู่ที่นี้ไม่ได้ กำแพงเพชร มีจริง - ช่วยได้เท่านี้ วันหยุด มีหรายวัน ดู ประติถินจ์ เดือน มกราคม ปีไหม่ กับ วันนี้ เดือน เมษายน วัน สงกรานร์ ห้าม ขายของ วันนี้แนวนี้ กรุ่ม ทหาร มีกองร้อย พิเสด จะมา วันนี้ จำไว้ ย่าไป ขายของวันนี้ ตำบน มี ตะหราด สดใหย่ไม่มาก ขายได้ นัดกัน ให้มารับ ถึงบ้าน หรือ ไปส่งถึงบ้านตาม หมู่บ้าน นัดกันแบบนี้ ย่าไปขาย ตรงตะหราดสด ทำทุกวัน ทำเป็น ประจำ ช่วยได้เท่านี้ ขายของ มี เวรา 2 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ตาม ตำบน มี ตะหราดสด ทำแบบนี้ รอดได้ มี แร้ว ทำให้เป็น ข่าวไหม่ให้ได้ ทำไม่ได้ ตาย ต่อไป ช่วยบอกได้เท่านี้ เข้าใจ ทำให้ได้ คำตอบเดียว ทั้วประเทสไทย ข่าวนี้ สีดำคิดว่า ทำไม่ได้ ตายต่อไป ผิด ย่างเดียวดี ขายของ กรางคืน ผิด ตาย กับ ทหาร ย่างเดียว มาถึง ค่าตาย วันปกกะติบ์ ขาย ทุกวันเป็น ประจำ 2 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ทำไม่ได้ ตายดี ตามบ้าน ตำบน ใครขายของ กรางคืน ตายเรื่องแอบวางระเบิต ทำไม่ทำตาย ทหาร กองร้อยค์ ชุดพิเสดบ์ จะมา วันหยุด มีหรายวัน จำไว้ มาดัก ค่า คน ดีๆ ทหาร ค่าคน มาซื้อของ ดูบัตร์ ประชาชน เป็นที่ชื่อ ตาย กรางคืน นับตายทุก คน คนขายของ ตายหมด ร้านแบบ ตั้งขาย เก็บร้าน ได้ไว คำตอบ ทหาร ค่า มีทั้วประเทสไทย แจ้งความ เรื่องตรงกันหมด ตามตำบน เรื่องแอบวางระเบิต จะวางระเบิต บ้าน ดีๆ สวยๆ กับ บ้านตึก ดีๆ ตาม ตำบน ทหาร จะมาจุดเดียว คำตอบคนทำผิด รู้เรยคือ กรุ่มขายของตะหราดสด กรางคืนกับคนมาซื้อของ - ใคร ทำผิด กรุ่มคนรวย คนกรุงเทพ ห้ามเข้ามา กำแพงเพชร เมืองสีดำ ย่ามา มา จับได้ รู้ คำตอบ ค่าทิ้ง ทันที จับตัวได้ ตาย ค่าทันที ทำเป็นตัวย่าง คน ดี ทำราย ประเทสไทย ทำรายสีดำ เคยบอกแร้ว กรุ่ม พรอยชมพู ห้ามมา กรุ่มดี ค่ายเพรง ห้ามมา กรุ่ม พารากอน ห้ามมาคนรวย คนกรุงเทพ จะค่าทิ้ง ทำตัว ย่าง เมืองสีดำ ห้ามมาเที่ยว กำแพงเพชร ห้ามมา ทันรู้ ใครบอก จับตัวค่าทิ้ง - จะมี เครื่องบิน กำแพงเพชร เมืองสีดำ ตอนนี้ ยังไม่มี ถ้ารู้ ถ้ามีเมื่อไหร่ เข้า ได้เรย มี ทหาร ยู่เฝ้าทำงาน เมืองจะซ่าง ออกเขต กำแพงเพชร ตะวันตกมี เข้า กรุงเทพ ก่อน จะทำเรื่อง บอก ทหาร มายู่ ตะวันตก แบ่งกันไปยู่ตามป่า ต่อมาส่งคนไปทำงาน ทำบ้านพัก ทำถนนหรายเส้น แร้วถมดินก่อน ทำเมือง วางถ่อน้ำ ทุกแบบ มีทหารก่อน ถึงจะทำได้ ประเทสนอกมา กวนใจ เรื่อง ดี จะมาเอาของดีตัวสีดำ ทหาร มาเอากัน มาเองใครส่งมันมาไม่มี เป็นที่ชื่อ ดี หรือ พาสา บ้าบอ คนแบบนี้พูดอะไร ไม่รู้เรื่อง ทั้งๆที่เป็น คนเต็มบาท แท้ๆ มีทหาร ถึงจะทำงาน ไดๆได้ งาน ตะวันตก แถว กำแพงเพชร มี ทหาร มายู่ ก่อน ถึงจะ ค่อยๆทำได้ ประเทสนอก มาก่อ กวนใจ เรื่อง แย้งชิง ตัวสีดำ จะ เอา ของดีตัวสีดำ แยกชิ้นส่วนตัวสีดำ จำได้ บอกไป ไม่มีอะไรดีขึ้นมา มีแต่ รุมค่า สีดำจะเอาของดี ตัวสีดำ ประเทสนอก จำไว้ ไปกรุงเทพ ไปทำเรื่องดี ก่อน ทำเรื่อง ให้ ทหาร มาเฝ้าสีดำ กำแพงเพชร ก่อนจะรงมือ ทำเมืองสีดำ สั่งกัน แท้ๆ ให้มารุม ค่าเอาของดีสีดำ ทั้วโรก ใครดีใครได้ ใครถึงก่อนได้ดี ทหาร ประเทสนอกทั้วโรก มา กวนมีปืนมา ถึงจะได้ ก่อนทำเมือง จะมาเฝ้า ทหาร จะมาก่อน ถึงจะมาทำเมืองสีดำได้ กำแพงเพชร ตะวันตก คนมีดี จัด มีแต่ คนเรารุมค่ากัน ประเทสนอก ทั้วโรก กรุ่มที่มา ตะวันตก ทหาร ทั้วโรก - เมืองสีดำ ตามป่าจะมีบ้านเช่า ใครยากยู่แบบไหน รับใครได้หมด คนไทยดี สีดำ จัดทำให้ได้ ถ้าผ่านด่านนี้ ไม่แพ้พื้นที่ ตัวเอง ดี ไม่แพ้พื้นที่ ร่างกายดี ได้ยู่ ไม่คันไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แพ้พื้นที่ ดีตรงนี้ ได้ยู่ได้ กำแพงเพชร แถบ ตะวันตก มีทุกแบบ จะทำให้ยู่ได้ ในป่ามีบ้านเช่า แบบไหน ก้อมี พะนัน จัด - กรุงเทพ มีอะไรน่าเที่ยว น่าสิ่งนี้ มันไม่มี พะนัน จัดไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ สีดำ ที่รู้ เมืองหรวงเมืองใหย่ จะไม่มีเหงา สะหนุก ทุกอาทิตย์ มีความสุข ไม่ เบื่อ ดี มีพะนัน หรายๆแบบ ยู่ไปไม่เบื่อต่อเดือน มีทุกเดือน จะไม่มีเบื่อ น่ามาเที่ยว กรุงเทพ สีดำไปเที่ยว น่าเบื่อ เดินไป ไม่มีอะไรดูดี ไม่มันกับ ชีวิตประจำวัน เดินไปเที่ยวได้อะไร ไม่เสีย ไม่ได้เงิน ก้อยังได้ เสียว คือ เกือบได้เงินพะนัน มันดี สะหนุกกับ ชีวิตประจำวัน ไม่เบื่อ ยู่ไป ทุกวันสะหนุกดี มีพะนันให้เสียว ของดี ถ้าทำได้ พะนัน ชีวิตประจำวัน มาเที่ยว ไม่เบื่อที่นั้น น่าเบื่อ ใครจะมา กัน พะนันของดี ไม่มีใครทำได้ พะนัน มีหรายๆย่างเร่นไป เดี๋ยวก้อได้เงินได้ สีดำ ผะหริตง์เงินได้ ถึงทำให้ได้ ของดี ไม่มี ทั้วประเทสไทย มีได้ที่เดียว ดี เมืองสีดำ จุดเดียว ของประเทสไทย ของดี มีที่เดียว งานพะนัน สีดำทำได้ดี - เมืองสีดำ หน่วยงานสั่งงานอะไรได้ ใหย่ที่สุดที่ ประเทสไทย ไม่มี ห้ามมี ย่า เมืองสีดำ งานรัดทะบาน ใหย่ ห้ามมี กรุ่ม เจ้า ประเทส ไม่ได้ ออกไปดี กรับ ไปกรุงเทพ ไปยู่รวม กับ พวก จังไร กรุ่ม คนจังไรทั้งนั้น ดีแร้ว ยู่กรุงเทพ ที่รู้ งานรัดทะบานไทยใหย่ สั่งงานได้ ทั้วประเทสไทย ห้ามมายู่ เมืองสีดำ ไม่ได้ - ตื่นเต้น จะได้มีที่ทำงาน เพื่อมี กรุงเทพ ก่อนน่านั้น มาทำ กำแพงเพชรดีกว่า ทุกย่างงาน ดารา มาทำ ตะวันตก แถว กำแพงเพชร มีไม่มี งานจะดี สีดำดีใจ ผี มี กรัวผี ทำงาน ไม่เท่าไหร่ กรัวตาย คนตายไป คบไม่ได้ น่ากรัวตาย งาน งาน ดารา จะรับ สะมัคร์ กำแพงเพชร มีเครื่องบิน เข้ามาได้ โรงแรม ถาม ได้ มีห้องพัก มีที่พัก เข้ามาได้ งานสีดำ ข้างใน กำแพงเพชร ถามแถวเครื่องบิน ห้องพักมีเข้ามาได้ เงินซื้อที่พักไม่แพง มีที่พัก เข้ามาได้ นั้งเครื่องบินเข้ามา - ดูพาบพะยนต์ ตอน ต่ายเชือก ข้ามน้ำ เห็น ฉาก ผู้หยิง ต่ายเชือก แร้วมี ร้อง ฮ้าย บอกทำไม่ได้ ต่ายไปไม่ไหว เรื่อง จริง ผี ทำรายค่ากันเอง ทำให้รอที่มี ความตาย รอมียู่ ตัวคนทำได้แบบนี้ ผี ทำตัวแบบให้ คนอื่น คนส่วนรวม ตาย คนปอม จะทำให้ คนส่วนรวมตาย มีความตาย ยู่ตรงน่า กรับมาทำตัว แบบนี้ ชีวิต ไม่มี ที่ทำให้เสียเวรา มี ฉาก ต่ายเชือกข้ามน้ำ แทนที่จะไป ไวๆ ไม่ทำ กรับทำให้เสีย คนส่วนรวม คือคำตอบ จะให้ ตาย ผี แผนกานผี จะทำให้ คน ส่วนรวมตาย แร้ว คำตอบ ตาย นี้คือ ฉาก พาบพะยนต์ ซ่างความตาย ให้ รอ ให้เข้าจังหวะ ตาย หรือ ทำให้เสีย เวรา รอดตาย จะทำให้ มีเวราถูกค่าตายมี แผนกานนี้ เรียกกันว่า แผนกานผีค่า จำไว้ ดูพาบพะยนต์ เรื่อง หรอกให้ตาย - ไม่ใช่ที่ของเรา คือ สีดำ ไม่ใช่ที่ของสีดำ กรุงเทพ สีดำ ควบคุม สั่งงานอะไร ไม่ได้ หนักใจที่สุด ผีจะมาแบบไหน ตรงนี้ ไม่รู้ แร้ว หรายระดับ ความน่ากรัว ของผี ย่างกะเรื่อง โรคระบาด โควิด 19 กรุงเทพ ไม่ใช่ที่ของสีดำ สั่งงานไม่ ได้ รู้ทุกคำพูด เรื่อง ผี พูดอะไร TV กับ สีดำ ถือว่า ไม่ดี พูดอะไร พูด ตาย มี นักข่าว พูด ข่าว TV คนเรามีพูมคุ้มกัน กับสีดำบอก ว่าไม่มี มีพูมคุ้มกันฉีดยา พูดคุ้มกัน ยู่ได้ 20 วัน ถึง 1 เดือน นี้คือความจริง ไม่จริง พิส โคโรน่า 19 แรง แบบไหน ใครไม่รู้ พูม คุ้มกัน ฉีกยาป้องกัน โรคระบาด โควิด 19 กันได้ หรือ กันไม่ได้ เป็น พูมคุ้มกัน ฉีกยาป้องกันโรคระบาด โควิด 19 กันไม่ได้ ไม่ถึงดี กันได้ 20 ถึง 1 เดือน กันไม่ได้ พิสมันแรงแบบไหน โคโรน่า 19 ความแรง ดี จัดของ พิส ความมี พูม คุ้มกัน มีเวรา กันได้ กับ กันไม่ได้ พิส มันแรงจัด กัน ไม่ได้ ฉีดยากัน โควิด 19 วันเดียว ตายได้ ใครไม่รู้ ไปเจอ พิส แรงๆ โคโรน่า 19 แรงจัด ตายได้ กันไม่ได้ ยู่ที่ ราคา หรือ มีคาถาอาคม แพงๆกันได้มาบวก คาถา บวก ยา พูมคุ้มกัน ถึงจะเป็นไปได้ ยา ป้องกัน แพงๆ กับ คาถา แพงๆ เกี่ยวของ ถูกๆ ย่าพูดเรย จำไว้จะพูดอะไร ย่ารืมพูด พูมคุ้มกันมีเวราหมด วัน เป็น หมอ เป็น แพทย์ เป็นนักข่าว คนรู้อะไร ไม่จริง ผี ทำราย ส่วนรวมสะจริง - รังสี ดันออกไป ทางไหนดี ที่จะไป จะรวจหัวระเบิต ถามตัวเองรึยัง ว่ามีไหม ริตขะสิทต์ มีเพียง ผู้เดียว รังสี ผักดัน หัวระเบิต ห้ามทำรายได้ เพราะมี สีดำ ถามจริง รังสี กันระเบิต นอกจากชื่อฉัน ที่มีได้ ใครไม่รู้ ไม่มีตรงนี้ หระเสียใจ ตายไม่ตาย ใครไม่รู้ ที่ทำมาหากิน พังแน่ ตัวรังสี กันระเบิต ยิงรงไส่ กันได้ดี - เดือดร้อน สื่อ TV ข่าว ที่น่ากรัวที่สุด ข่าว โรคไพไข้เจ็บ หนัก กว่านี้ ไม่มีแร้ว เดือดร้อน นักข่าว พูด หมอ แพทย์ใหย่ เดือดร้อน ตอนมันพูด จำแค่นี้ ที่นี้ มี เป็น ถิ่นผี น่ากรัวที่สุด มันพูด จะพูดแบบ ทำราย จิตใจ แต่เป็น หมอใหย่ พูด มันจะพูด ให้ระแวง เพราะหมอเป็น คนของปอมผีเงา คือว่าเป็น ทำได้แบบนี้ แบบเดียว พูดให้ระแวง คือ ตัวย่าง ตอนนี้ โรคระบาด โควิด 19 พูดให้ระแวง ตัดแระทำราย สีดำ ทำรายห้ามไม่ให้พูด ย่ามาอวดรู้ดี หมอ นักข่าว ย่ามาคิด อวดน่าอวดตา พูดแต่งเรื่อง จริงแร้ว มองดู คนปอม จะเป็นไปเอง จำ พูด ให้ จำ จะให้ระแวง คนไหน ใครต่อใคร คำตอบ ของคำพูด คนปอม จะให้ระแวง ผี แผนกานพูด คนปอม ผี ผี คบไม่ได้ มีแผนกานพูด พูด ให้ระแวงคนในสาย ตาตอนมองไปทางไหน จะให้ระแวง ระแวงทำให้คนตายได้ ตกใจตายระแวง ถิ่นผี สื่อ TV เดือดร้อนที่สุด ตัวจังไรที่สุด ทำให้ คนอื่นเดือดร้อน คือ นักข่าว กับ หมอแพทย์ใหย่ สื่อ TV เดือดร้อนที่สุด คนจังไร คนบ้า คนปอม คบไม่ได้ คือ ผีบ้า จำไว้ มันจะพูด ให้ระแวง คือ จะให้ตกใจตาย จำแค่นี้ ของคำพูด ผี พูด ซึ้งมันไม่จริง ผี คบไม่ได้ พูด โกหกพูด แต่งเรื่อง ไม่มี ทำให้ มีตรง พูด เสีย ฟังไปเหมือน เรื่อง จริง จริงๆแร้ว สีดำ จะบอก มันจะให้ระแวงตกใจตาย ฟังมันพูด นักข่าว กับ หมอแพทย์ใหย่ ทาง TV นี้ความจริง จากสีดำ บอก ผี จำไว้ ผี คบไม่ได้ หาเรื่อง ให้ คนส่วนรวม ตาย ใช้คำพูด กับ รงมือ ค่าคนเรย จำไว้ สื่อ TV จังไร คบไม่ได้ นักข่าว กับ หมอแพทย์ใหย่ จำไว้ 2 กรุ่มมี ผีบ้า คำพูด คบไม่ได้ อะไรทำให้ เดือดร้อนที่สุดมี สื่อ TV หมอแพทย์ กับ นักข่าว - ทุกคนทำ คนดี กับ สีดำ เหมือนกัน รงมือค่า ใครพูด สื่อ TV ฟัง คนดี รู้ดี ฟัง คำพูด หมอแพทย์ใหย่ กับ นักข่าว พูด ฟังแร้วจับใจมีความได้ ค่าตาย ใช้ ผี ค่า คนดี ใช้ ผี ค่า ถ้าสีดำ มีปืน ดียิงทันที ค่าให้ตาย นักข่าว กับ หมอแพทย์ รีบค่าทิ้ง ทนฟังไม่ได้ ย่าให้ สีดำ มีปืน ระวังตัว นักข่าว กับ หมอแพทย์ TV - คนผิดแบบ TV ออกงานไม่ได้ ความจริง หมอแพทย์ ถิ่นผี นักข่าว คบไม่ได้ - หมอ ตามโรงพยาบาน ไม่จังไร ตรงนี้ คบไม่ได้ สื่อ TV ใครพูด ย่าไปคบผิด ใครพูด คบไม่ได้ เมื่อก่อน ฟังไป จังไรที่สุด หมอ แพทย์ใหย่ พูด เมื่อนี้ ก้อ คบไม่ได้ หมอแพทย์ใหย่ ใครพูด ออกสื่อ TV จำไว้ได้ จังไร หมอ คบไม่ได้ นักข่าว คบไม่ได้ คือ คนปอม ย่าไปคบ คบไม่ได้ สื่อ TV ทำพังทั้งหมด ผีบ้า - เจ้าของ TV มันบอก มันได้เงิน ของพวกนี้ ถิ่นผี มาอะไรมี มีแต่เรื่อง วิเสต ผี เจ้าของ TV มันบอก ได้เงิน ตรงนี้ มันพูด ใครออกงาน TV ได้เงินแร้ว เจ้าตัว เจ้าของ TV ให้ออกงาน TV ได้ มันบอกมันได้เงิน ใครเข้าไปพูดได้เพราะเงิน จะบอกให้ฟัง ไม่จริงได้เงิน ที่นี้นั้น ถิ่นผี เรื่องวิเสต คนของปอมผีเงา มาจาก วินาทีเดียวเท่านั้น ไปยืนพูด ออกงาน สดๆ TV รับบทเป็น หมอแพทย์ใหย่ ดี มาพูดออกงาน TV รับ บทบาท วินาทีเดียวเท่านั้น ออกมาเป็น ตัวคนได้ คน นั้นก้อ คือ คนของปอมผีเงา รับ บทบาท เป็น นักข่าว มาพูด ออกงาน ดัง TV พูดอะไรได้ ช่วงนี้แนะ เป็นงานดัง โรคระบาด โคโรน่า 19 ดัง จริงๆ ข่าวดังนี้ กำรังดัง โรคระบาด โควิด 19 เรื่องนี้ ใครพูดแร้ว คบไม่ได้ นักข่าว กับ หมอ เป็น แพทย์ใหย่ มาพูด ออกงานดัง TV คนรู้ดี สีดำ บอก พังหมด เดือดร้อน เจ้าของ TV บอกได้เงิน ถึง ให้เข้าออกงาน TV ได้ จริงแร้ว ไม่มีใครให้เงินดี วินาทีเดียวเท่านั้น เป็นตัวคนปอม พร้อมกับ แต่งตัวมาเรียบร้อย ไปพูดที่ TV - เดือดร้อน จะพากันตาย เรื่อง วิเสต ถิ่นผี งานสื่อ TV วินาทีเดียวเท่านั้น โผร่ ตัวมาได้เป็นคนของปอมผีเงา เดือดร้อนพูดจังไร พูด ดีๆแต่จังไร ทำร้าย จิต ใจ ใครดูมัน มันจะพูด ให้ระแวง แร้ว ตกใจตาย แผนกานพูด ของผี จังไร บ้า พูด ทำให้ คนมองกัน ระแวงกัน เพื่อจะค่ากันเอง คำพูด จากผี จะให้ระแวงมี จะให้คนฟังมาค่ากัน ระแวง ความระแวง ค่ากันได้ แผนกานพูด ของผี บ้าๆมี ถิ่นผี วินาทีเดียวเท่านั้น โผร่ ตัวมาได้ มาพูดตรง สดๆ TV ถิ่นผี มีแบบนี้ ผีมา - จะซ่างไปทำไม ไม่ซ่าง เมืองสีดำ กรุงเทพ ไม่มีหรอก น่ากรัว กรุงเทพ กรัว ผี มาหรอกหรอน ไม่น่า จัดเมือง เสียหมด ยู่ไม่ได้หรอกเมือง กรุงเทพ ไม่ยู่ ทุกย่าง จะมาซ่างเมือง กำแพงเพชร ตะวันตก ทำเมืองไหม่เสร็ต ไปหาคน มายู่ แต่ทำให้เป็นไปได้ ออกจากเขตกำแพงเพชร ถึงจะนับได้ว่า ไม่ใช่เขต ของ กำแพงเพชร ถึงจะมายู่ได้ ที่รู้ จะซ่างเมือง ตะวันตก ทหาร มายู่ก่อนทำ ไว้ไร่ คนบ้า ประเทสนอก พาสา บ้า ดูตัวย่าง ตัวเขียน ใช่เรย มาก่อ กวนร้าย ทำราย แกร้ง ทำให้ไม่ ไม่ให้ซ่างเมือง ที่จริงแร้ว จะมาเอาของดี ตัวสีดำ ที่รู้ - จะมีสะหนามบิน คนไทย ใช่ ใครบิน คือ คนเต็มบาท มีทุก จังหวัด เข้ามาสู่ที่ นี้ ใครเรียกร้อง เครื่องบิน จะมีพร้อมบ้านพัก คนทำงานนอนแถวกำแพงเพชร เรยเขต ออกไปจาก กำแพงเพชร ทำเมืองได้มีบ้านพัก มีเครื่องบินทำไว้ก่อน พร้อมแร้ววันนี้ ข่าวนี้ บอกเอาไว้ก่อน เมืองจะยู่ข้างใน ตะวันตก กำแพงเพชร - กรุ่มไหน ถูกห้ามย่าเข้ามา ตาย ย่างเดียว รู้แร้วย่าบอกใคร ตรงนี้คือ ที่รู้ ตาย - เก็บไว้ได้ 1 ร้านบาท เต็มที่แร้ว มาแรกได้ เท่ากับ ว่า 4 ร้านบาท ทำให้ได้ ดี ได้เท่านี้ จริงๆ เงิน คนไทย นับได้ น่า เจ้า ฟ้าค์ชายบ์ นับไว้ถ้าเปรี่ยนรูปแบบ ทำมาไหม่ เก็บ เงิน เก่าๆไว้ แรกได้ที่เดียวเมืองสีดำ กำแพงเพชร ถ้ารู้ เงินดี จะเป็น คนออกแบบ เงิน เอง ที่นี้ ถิ่นผี ทำไปได้ น่า ผู้ชาย นี้แนะที่นี้ ถิ่นผี มี - ประเทสนอก เค้ามี รูปปั้น เทพีเสรีพาบ ประเทสไทย จะมีรูปปั้น ตัวใหย่ มีแน่ คิงคอง ตั้งไว้ แถว ริม ทะเร ใครไปใครมา จะมองเห็น ตัวใหย่ คิงคอง รูปปั้น เมือง สีดำ จะ ปรูก ต้นยา ต้นไม้ แบบ ทำ น้ำมันได้ รับจ้างทำงาน มีบ้านให้ดี ทุกคน ทำงานรับเงินเดือน ทุกคน ที่ดินของสีดำครอบครอง เพียงผู้เดียว ที่รู้ ใครจะทำงานอะไร เงินแพงมาก ปรูกต้นยา พืชร้มรุกอายุสั้นเก็บเกี่ยวผนงาน ผะหริตง์ นำมาทำยา ทำมาเข้าโรงงาน งาน กำแพงเพชร วันน่าจะมี ทุกคนดี ใครเข้ามายู่ ทำงานรับเงินเดือนหมด ได้บ้าน ยู่จน กว่าจะตาย เป็นเจ้าของ มี ยู่ไป ใครก้อเอาไปไม่ได้ บ้านพัง ทำเรื่อง เอา ปรูกบ้านทำไหม่ได้ ใครเข้ามา ยู่บ้านได้ เป็นเจ้าของบ้านตะหรอดไป ยู่กันเป็นกรุ่มใหย่บ้าน เงินเดือน ก้อได้ กู้ได้เบิกได้สะบาย ตาย มีเงินให้ ป่วย ก้อมีเงินให้สะบาย มีเงินเป็นร้านทุกคน ทำงาน 2 โมงครึ่ง เริกงาน 4 โมงตรง งาน กระเสตจ์ พังเที่ยง 1 ชั่วโมง เวรา ใครทำงาน เงินเดือน มียู่แร้ว ราคา 15,000 บาท ใครทำไป ครบ อีก 20 วันมี ต่อเดือน หรือ 22 วันต่อเดือน จะได้เงินเดือน 20,000 บาท รวมกัน งานนี้ได้ เงิน ให้เงินสด ทำงาน กระเสตจ์ เห็นเงิน จะได้หายเหนือยดี ได้บ้านหรังใหย่ ที่ดินใหย่ กรุ่มใครกรุ่มมัน แร้วแต่ จะเรือกทำงานอะไรดี มายู่รวยทุกคนเงินดี มีรูกมีหราน มีบ้าน ตามบ้านนอก ในเมือง ไม่เกี่ยวกัน ส่วนมาก จะได้บ้านจุด เดียว พักยาวได้ หนีเที่ยวได้ เด็กวัยรุน เดียวมันกรับมา เงินหมด รีบกรับบ้าน ไปเที่ยวในเมือง เช่ายู่ หมดเงินก้อ กรับมาทำงาน คนเรามีบ้านแร้ว บ้านนอก พะนันรับบ้านนอกได้ มีเร่นทั้วฉะเพราะ กำแพงเพชร เท่านั้น คนกำแพงเพชร ตายหมด ถึงจะได้ เข้ามายู่ คนทั้วไทย มีบ้านแร้วถึงจะเข้ามายู่ได้ วันน่าจะมี - ทำเมือง ตรง พูเขา บนเขาเรย ปรับดินถมดินไม่มากดี ทำถ่อน้ำทิ้ง ไหรรงมา ดี ทำง่าย ทำได้ไว เมืองจะได้เสร็ตไว ทำบน พูเขาเมือง ปรับถมดินน้อยจัดดี วัด ทำรายทิ้งได้ มายู่เกะกะ วันเขาน้ำทิพย์ ถ้ารู้ ว่าทำเมือง ดูก่อนมี เกะกะ ดี ทำรายทิ้งแน่ วัด ทำเมืองแถวนั้นดีที่สุด บนเขา คิดถึง ถ่อน้ำทิ้ง จะเสร็ตง่าย เมืองทำเสร็ต มาเอาบ้าน ใครจะทำอะไร ทำบุนบ้าน ทำได้ทำไปเรย เป็นแร้ว เจ้าของแร้ว เปรี่ยนคนไหม่ ไม่ได้ นอกจาก ตายหมดโคตร์ จะจำไว้ ยังไม่ได้ ตาย ทำมาหากินต่อไป ใครจะมาเอา บ้านเมืองสีดำ รับเงินเดือน ทุกคน แถว คลองลาน ทำเมืองบนเขา น่ายู่ สวยมองมาข้างร่าง อะไรยู่บนเขา ไร่ให้หมด บ้านใคร บนเขา ไม่มี ฉะโหนดที่ดิน จ่ายเงินให้ ถือว่าที่ดิน มีเจ้าของจ่าย ดีๆ เงินให้ ไม่แพงมาก เกี่ยว ได้เงิน ใหย่ ได้แพง แต่ได้น้อยกว่า ไม่มี ฉะโหนด ที่ดิน ถ้ามี ฉะโหนดที่ดิน คิดไป 8 แสนบาท ไม่มี 3 แสนบาท วัดที่แบบไหน ยังไม่รู้ ทำเมืองบนเขา ทำไปทาง น้ำตกได้ยิ่งดี มีโรงแรมด้วย มีบ้านสีดำบน เขา บ้านสีดำ จะยู่บนยอดพูเขาเรย บุกรุกป่าได้ สีดำ มีดี ทำได้ น่ายู่บนเขาดี บนเขาน่ายู่ ทำถ่อน้ำทิ้ง ไปข้างร่าง ไปทางบ้านทำไว้ไร่ ยู่บนเขา เรื่องถ่อน้ำ ถ่อระบายน้ำทิ้ง เมืองสีดำ คนทำงานเมือง ใช้ชื่อ เมือง เป็นงาน ราดชะกาน ย่าใช้ชื่อนี้ เทตสะบาน ห้ามใช้ ทำงานแบบเดียวกัน ย่าไปใช้ชื่อ เทตสะบาน เดี๋ยวจะไป ประชุมงานกับ พวกมัน ไม่ดี ใช้ ชื่อเมือง ทำงานดีที่สุด จะยู่แถว เมือง ไม่ไปไหน ไม่มีประชุมรวมกับใครดีมากที่สุด กำแพงเพชรย่าไปคบใคร เรย ไม่ดี คนตาย คบไม่ได้ ตัดทิ้ง แระทำราย ทิ้งให้หมดดีที่สุด กำแพงเพชร - งาน สีดำ คลองลาน ใช้ คนทำงาน สำราน เคย เป็น ส ส ใช้คนเดียวกัน ไม่รู้ ใช้ไปทำงาน เรื่อง สีดำ ตำรวจ ไม่ใช้ พวกหนีพวกกรัวปืน ใช้ พวก รำราน มี ไปทำงานเรื่อง สีดำ ที่ดิน ทำเมืองตรงไหน ไม่มีใครวิ่นหนี กรุ่ม ทำงาน แถว อ บ ต นั้นแนะไป รำราน เป็นคนเต็มบาท ส ส เก่า แต่ตอนนี้ กระเสียนไปแร้ว คนกรุ่ม ทำงาน กรุ่ม รำราน ไปหาชาวบ้าน ที่ดิน ทำงานสีดำ จำไว้ชื่อ รำราน เมือง ซ่าง โรงบาน ห้าง โรงแรม หน่วยงานทำงานเมือง เบื่อที่สุด มีสะถานี ตำรวจ คนเกรียดจัด มีร้านขายของ ทำไว ให้ ตำรวจ มีงานทำ จะได้ จดชื่อ มีหน่วยงาน กรมทางหรวง มีไว้ทำทางในเมือง มีโรงไฟฟ้า มีน้ำปะปา หมด แร้วมีแค่นี้ก้อพอแร้ว เมืองสีดำ มี ธนาคาร ทุกแบบ หมดแร้ว จะเรินดีเมืองดี - - ก่อนถึง อะนุเสาวะรีชัย ก่อนถึง สะพาน จะไปซื้อรถ เบ้น เจ้าของ พรอยชมพู จะไปหา ซื้อรถเบ้น ร้านใหย่ ถ้าไม่ติด พรอยชมพู ไม่ไปซื้อ แร้วจะไปหาซื้อ บัส เอาแค่ 5 คัน ขับเข้า กรุงเทพ มีเมือง ไม่มาแร้ว ถ้า มีเมืองกำแพงเพชร บอกไว้ ก่อน ย่าไปทำ ย่าไปด่า รู้แร้ว ว่ายู่ตรงไหน ห้ามด่า คนถูกเขียน จะรู้ มินนี่ กับ พรอยชมพู ย่าไปด่า แบบ แซม ไอ้่น่า หี ไอ้ น่าแตด ไอ้คนจังไร มึง กูด่ามึง ไอ้ควายเอ้ย ไอ้ฟ้าชาย ตัวย่าง แบบนี้ ย่าไปด่า เมื่อก่อน มันไม่รู้ คน ด่า ไม่รู้ จำน่าได้ น่า ดารา แซม ด่า อีน่าหี อีจังไร ด่า พระเทพ ราชินี แระอีก หรายคนที่ถูกด่า เรื่อง รูปมึงงานมึง ที่ระ 25,000 บาท 50 ที่ เป็นเงินเท่าไหร่ ด่าต่ออีก ยังไม่หยุด มึงย่ามาเข้าห้างกูนะ ไอ้น่าหี ไอ้ ฟ้าชาย อีน่าแตด ด่ามี กรุ่ม เจ้าประเทสไทย ราชินี ถูกด่า พระเทพ ดีนะ จำชื่อไม่ได้ เอาชื่อไปให้รู้ ได้เท่านี้ ด่ากันใน กรุงเทพ มินนี่ กับ พรอยชมพู ย่าไปด่า เค้ารู้แร้ว จำได้ ดี กำรังดู พาบพะยนต์ จบแร้ว คน ทำมะดาบ์ แบบมาไหม่ จะดูต่อไป เรื่องนี้มี จิตปัดติวัตโรก ซอมบี้สุริยะ คนระห่ำ พันบ์ระอุ มาไหม่ มันดี ทุกเรื่อง คนรวย ผึ้งจะมารู้ เมื่อไปเห็นไป ห้าง พรอยชมพู ห้าง เจ๋งจูรี่ มีร้านทอง มีทองขายดี ทองสวย เต็มร้านไปหมด ถึงว่า ซวย ไม่มาซักที ซวย พรอยชมพู ไม่มา นับ ขออะไรได้ ไม่ได้ พรอยชมพู ในเมื่อ ซวยไปแร้ว คนแถวบ้าน ตาย ตายไปดี ด้วยกัน เป็น คนปอม ตายไป คนไหม่มาแทนที่ นับให้ พากัน ซวย ไม่คบดี ผี ถ้าไปเอาเงินมาได้ เดี๋ยวโผร่มาเรย พรอยชมพู กับ มินนี่ มาช่วยใช้เงิน มาแน่ เดอะ ปาคร์ ของ ดารา ชื่อ ไหม่ ดาวิกา ตรงนี้ใช่รึเปร่า มีคนนางรำ โรงแรม มี ห้าง เจ้าของ ไหม่ ดาวิกา ยู่แถว คลองเตย จะได้ไปนอน เดอะ ปาคร์ ดาวิกา อี พรอยชมพู ซวย อี มินนี่ ซวย ช่วยไม่ได้ พรอยชมพู ซ่วย ยกโคตร์ ไม่ได้ อะไรเรย เมืองสีดำ ห้าม ยกกรุ่ม จังไร ทำไปได้ ดูดีกว่าใครใน เฟซบุ๊ค สีดำ ไม่มาหา สีดำ ซวยไปเรย พรอยชมพู ซวยกว่าใคร หมาหัวเน่า ยกกรุ่ม ซวย ซวย จะเอาให้ ตั้งใจ กำแพงเพชร เข้ามา จะค่าให้ตาย กรุ่ม พรอยชมพู ที่รู้ ซวย ยกโคตร์ แร้วทำให้ พรอยชมพู เป็นหมาหัวเน่า เน่าเรย ไม่ได้อะไร ดีๆ ซวยไปแร้ว ช่วยไม่ได้ ห้าง จังไร เจ๋งจูรี่ มีพูด ให้ทำรายทิ้งไป ทำย่างอื่นมี แทนที่ ย่าทำเป็น ห้าง ย่า ทำห้างขายของ มีพูด ให้ทำราย ห้างทิ้ง ไปทำดี ซวยเรื่อง สีดำ ห้างซวยไปเรย ถ้าไม่ทำรายทิ้ง ห้าง เจ๋งจูรี่ จะถูก มี ผี มีคน ดีๆ สั่ง ผีมาวาง ระเบิต ทำรายทิ้งแร้ว ซ่างย่างอื่นแทนที่ ที่ไม่ใช่ห้าง จะดีมี ได้ ไม่เป็นอะไรเรย ทำรายทิ้งซะ ไม่ทำราย ต่อไป ไม่ไปห้าง เจ๋งจูรี่ ไปทาง ห้าง ไหม่ ดาวิกา ต่อไป ไม่ไป ถึงไม่ตาย คนแถวนั้นจะไม่คบ จะจังไร คนดี ตายไปแร้ว คนปอม เป็น คนไหม่ได้ จะจังไรจัด คบไม่ได้ ไม่เชื่อไม่ว่าอะไร เวราไปเอาเงินมาได้ พรอยชมพู โผร่ตัวมา เกรียดเรย เกรียดมาจาก กรุ่มมัน พากัน ซวยยกโคตร์ ทำอะไร ก้อไม่ถูก รูกชะตา คนเราเกรียดกัน ช่วยไม่ได้ ทำเป็นมาขอดี จะถีบน่าให้หงาย พรอยชมพู รู้ไหม ฉันเกรียดที่สุด คนซวยดี รักเทอคนเดียว พรอยชมพู ขู่แน่ ถ้าไม่ให้หีเย็ด จะค่าให้ตาย จำมาบอก ใคร คนนั้น พรอยชมพู เป็นคนพูด ประโยคนี้ รักเทอคนเดียว ไม่ค่อยเคยเห็น ไม่ มีไม่รู้เรย ไหม่ ดาวิกา เจ้าของจริงรึ ตรงโรงแรมมีห้างมีคนรำ กับ เดอะ ปาคร์ ตัดออกไป พรีม เจ้าของห้าง พาราเดี้ยม พรีม คนผิดแบบ ดารา ไม่ได้ แร้วมี เดียร์น่า คนผิดแบบ รามอินทรา ของมัน มี สาวๆ น่า ดารา ตัดออก ไม่ได้ ดีๆ ตึกใบหยก ของ พรอยชมพู ของมันดูดี พรอยชมพู แต่ ซวย ยกกรุ่ม ไม่ได้ดี ไปให้ ไกรๆสนตีน กรุ่ม อี พรอยชมพู พี่น้องมันทุกคน ย่าได้เข้ามาพูด บอก ต่อไปนี้นะ พกปืน รำคาน คนอื่น คนทั้วไป กวนสนตีน เห็นแบบนั้น ถ้ารู้ เห็น รูปร่าง ตัวสีดำ ตัวไม่สูง ตัวเร็ก ใครๆ ทุกคนจะดูถูก ค่าได้ สะบาย พูดไม่เข้า หู คนเต็มบาท คนไม่เต็มบาท เหมือนกัน เห็นตัวจริงสีดำ ดูถูก ดูตัวสีดำ ที่รู้ กรุงเทพ ของพรอยชมพู ดูดีกว่าใคร ขับรถมองไป ของมันเป็น แถบๆของมัน ดูดีกว่าใคร เวรามองไป ก่อนถึง ดูดี อะนุเสาวะรีชัย ของ พรอยชมพู ที่ทำมา หากิน ดูดี มองไป ดูดี แต่มาซวยเรื่อง สีดำ ออกไปย่าได้เข้ามาพูดกรุ่ม จังไร จะพา สาวสวย พรอยชมพู ไปเอาเงิน กรุ่ม ของพรอยชมพู เป็น พันร้านบาท ไม่ยากจะเชื่อเรย ถ้ารู้ ตรงนั้นเป็นของไหม่ ดาวิกา เห่าแน่จ์ นางรำ โรงแรม มีเพชร ขาย พรอยขาย กรุงเทพ ของมันดูดี หรือ จะไม่ใช่ ก้อไม่รู้ ถ้ามัน รู้ดี สีดำได้เงิน พาไปให้ซื้อให้มัน ของมัน ถ้าตรงนั้น เป็นของมัน จริงๆ ดาวิกา เห่าแน่จ์ ให้ไป ซื่อของมัน ให้ซื่อให้มัน มีเพชรขาย ดูดีซะเสียจริง ดาวิกาบ์ คิงคองคิดว่า คงไม่ใช่ โรงแรม อะไร มีคนรำ หนักกว่ามาก หนักกว่า ดาราดี พรอยชมพู ของมันมีทองขาย ของไหม่บ์ ดาวิกาช์ เห่าแน่จ์ มีเพชรขายแพง จะไปเอาเงิน ของคน จังหวัด กำแพงเพชร สีดำ กะเข้าหากะเอาเงิน จะเอา ปืน มาเข้ากำแพงเพชร ใครพูดกวน จะได้ค่าตาย ถ้าไปไม่เจอ คนใหย่ไม่มี ตำรวจใหย่ ไปหา นายร้อย ร้อยเวน เวนห้าร้อย ไปหาเรย ไป ธนาคาร ใหย่ กรุงเทพ เมื่อวาน กรัวเค้ารู้ ฝนไม่ตกเพราะสีดำ แต่มี ผีมาขวางน่า แปก มา จะทำให้ดู เดิน ตากฝน ดีแร้วไม่ถูกตัว จบจาก บอก จังหวัด กำแพงเพชร ดี หัก เข้า ธนาคารใหย่ กรุงไทย ไกร้ๆ ค่ายเพรง แกรมมี่โกง ดีกว่านั้น ไม่มีตก เรยฝน ดูอะไรดี แบบว่า ฝนไม่ตก ทำได้ ดันไม่ให้ ฝนใหย่ตก รงมา ดันห้าม ไม่ให้ฝนตก ทำแบบนี้ ก้อได้ดี ฝนตก รงมาหนัก แต่ ไม่ถูกตัวสีดำเรย น่าดูดี - - ถือ นับว่า ถือสา คือว่า ไม่ดี ตำแหน่งสีดำ คนใหย่ ไม่มีใครเข้าใจกัน ถึงว่ามี ซวย หมายถึง ตาย กับ ผี จัดมา มันมาเองผีมา เกี่ยว ถ้าไม่ยากตาย ไม่มีใคร ยากตาย ตาย ไม่รู้ ถือ คือที่นี้ ไม่ดี ผี จัดมา ตรงนั้นแนะ ที่รู้ หรังรูป ราชินี แม่ หรือ รูก สาว เจ้าค์ ฟ้าบ์ชายจ์ น่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรงนั้นมีอาคาน ชั้นเดียวเหมาะสีดำเข้าไป ตึก สูงๆหรายๆชั้น ไม่เหมาะ ถ้ามาเรื่องงาน ใหย่ๆ ตึกหรายชั้น เหมือนเหยีบบหัว สีดำ ไม่ดี ถือ กรัวผีมาตรงนี้ รอดีที่อาคานชั้น เดียว ที่รู้ ให้ ตำรวจ แถวนั้น ไป ตาม คนใหย่ตำรวจ มา ไม่มี ร้อยเวนจ์ จำได้ เจอตัว ตำรวจ คนใหย่ได้ สะบาย พูดถึงเงิน ย่างอื่น ย่าพูดเรย จำจุด ที่ รอดู สีดำ รอดีแถว น่า มีป้อมยาม ตำรวจ แร้ว มี อาคาร ชั้นเดียวดี สีดำรอ ตำรวจ คนใหย่ ไม่มี ก้อ ร้อยเวนต์ ครั้งเดียวพานไป หรังจากนี้ งานก้อเข้ามาแร้ว ดี ตำรวจ แถวนั้น ไปตามมาให้สีดำ ไม่เดินเข้าใต้ตึก ถือ ผี จัดมา เกี่ยวแปกคน งานราดชะกาน ใหย่ๆ สีดำ ตำแหน่งอะไร ไม่เข้าใจกัน ระวังผี ค่า หายดี ที่รู้ งานแถวห้าง ตอนมาเดินเที่ยว ไม่เหมือนกัน จำได้ ผีใครเชินมา ไม่มี มาเอง ตอนไหน น่ากรัวที่สุด คนหายไป ถ้ารู้ มีข่าว คนไหนดี ตายไปกับผี ใครผีค่า งานราดชะกานไทย จำไว้ ไม่ใช่ เจ้าแบบ กรุ่ม เจ้า ฟ้าชาย มีสีดำ ไม่ใช่ เจ้า แบบนี้ มีความตาย ไกร้ๆ ตอนมีคนตาย จะร้องฮ้ายน่าซีด จำไว้ผีค่า ใครรอด กรุงเทพ น่ากรัว เรื่อง ผีวินยาน ไม่ใช่ ผี กรุ่มสีดำ ตอนนี้ สั่งใครไม่ได้ ตัวใคร ตัวมัน ใครทำผิดอะไรมา เมื่อก่อน เหาะได้ ตอนนี้ ปร่อยบอกไม่หมดไม่รู้ใคร ตาย ผี สำคัน คน ดีๆ ทุกคน ถึง ผีทุกตัว ก้อ ตามที เหมือนคิด ผี ยู่ใน นึกคิด สะหมอง ยู่ในใจ ข้อความ คิด ผี อะไรๆ ก้อ คิด ถึง ผี สีดำ เหมือนกัน ผีจะมา พอๆกัน เรื่อง คนเห็นผี ตาม โรงพัก ตำรวจ ทั้วกรุงเทพ เหมือนกัน ผี ทุกจุด พอๆกัน ไปทางไหน เหมือนกันหมด โรงบาน ไม่ห่างกัน ไกร้ๆ สะถานีตำรวจ ที่ไหนก้อเหมือนกัน ย่าไปไหนเรย ที่นี้ก้อ พอแร้ว ไกร้ เซ็นทรันเวิร ดีที่สุด มี ก่อนอื่น เอาเงินไปเอาเงิน อันดับแรก มีปืน กันคนมาขอ ตรงนี้หนัก กันคนบ้า คนไม่เต็มบาท ก่อ กวน จริงๆ มาแน่ เตรียมตัว มีปืน เอาเงิน จังหวัด แรกๆมี คน กำแพงเพชร ก่อน แร้วกรับกำแพงเพชร มาเอาเงินของ คนรวย กรุงเทพ เอาทุกคน คนกรุงเทพ ใครจะมาสงสานกัน ไม่มีทาง เรื่อง ผีๆ จำไว้ เอามาก เงินจำไว้ เจ็บใจ เรื่อง ผีๆ คิดซะไหม่ ใครจะมาสงสานกัน ไม่ใช่ คนบ้า ไม่รู้ดี เจ็บใจ บอกแร้วไป ทำใจ คิดกันเสียไหม่ เจ็บ เรื่อง ผีๆ แก้แค้นเอาคืน เงินดี ไม่มีสงสานใคร เจ็บใจ ไม่ตาย เอาคืนแน่ สีดำ จะเอาเงิน รุมค่ายู่ได้ ทั้งคนดี ทั้งผีรุม ผีจังไร คนดี สงมา กรุ่ม คนปอม ทำให้เจอ ผีๆ ซวย แก้แค้นเอาคืนดี เอาผีมาเข้าตัวสีดำ ห้ามเอาเงิน ดนจิตดนใจ เข้าใจทำ นึกกันว่า ทำได้ คนดี มี ฝากเงิน กรุงเทพ ไม่รู้ ชื่ออะไร จะเอาให้หมดตัวเงินไทย คนดี กรุ่มคนดี มี - ตรงนั้นแนะ เมื่อก่อน พูด มึงกู โรงแรม มีคนรำ กรุงเทพ ที่รู้ ของใคร หรือ ดี ของไหม่ ดาวิกา สวยแน่ ยังไม่เข้าใจ กับตัวเอง คือ สีดำ ไม่รู้ดี ว่าเป็น ของ ไหม่ ดาวิกา หรือ ไม่ใช่เจ้าของ โรงแรม ที่มีคนรำ ทั้งวัน ผีวินยาน พูดกับมึง พูดกับสีดำ เดินตามสีดำ วินยาน เก่าตายไป คนไหม่มาแทนที่ มีผี คนกราบ ไป สำหรับสีดำ ไม่ทำ บังคับให้มา กราบไหว้ จะให้ สีดำ ก้มรงกราบ ผี ดีๆมี กรุ่ม คน ดีๆ ส่งผีวินยาน มาไว้แถวนั้น ครองพื้นที่ ผีดุจัด สีดำชะนะ ทุก รอบ ผี ตายหายดี เมื่อก่อน ผีวินยาน ตรงนั้น พูดมึงกู เสียงใคร ไหม่ ดาวิกาเสียง เป็นเสียง ผีวินยาน ยู่ตรงนั้น มาจาก เป็น น่าดารา เป็นเจ้าของ โรงแรมตรงดี ที่รู้ ของ ไหม่ ดาวิกา จะไปถาม ตำรวจแถวนั้น ใช่ไม่ใช่ ของ ไหม่ ดาวิกา ดี อ่านไปอ่านมา FACEBOOK กรัวสีดำ กรัวสีดำ จากนี้ไป ไม่มี ผี ไม่กร้า พูด มึงกู กรัวสีดำ ผีวินยาน ที่มีคนรำ ทั้งวัน ตรงโรงแรม ที่รู้ เมื่อก่อน มา ไหม่ๆ ผีวินยาน ตรงนั้น พูดกับ สีดำ มึงกู ตอนนี้ ไม่มีแร้ว ไม่มีตรงนี้ คือ ไม่กร้าพูด มึงกู ไม่มีแร้ว ตอนนี้ ปร่อยเรื่องออกมา มากจัด ผีวินยาน กรัว ไม่กร้า พูดมี กรัวสีดำ ตอนปร่อนเรื่อง เด็ดๆมากจัด ผี อ่าน FACEBOOK ต่อมา เห็น ตัวดี จริงสีดำ ตรงนั้นแนะ เข้าสิงตัวสีดำ จับตัวสีดำ ยกเหาะขึ้นทองฟ้า ไม่ได้ดีผี ผีวินยาน ปุกเสก มาย่างดี น่าใคร น่าเหมือน เจ้าของ โรงแรม น่า ไหม่ ดารา ดาวิกา โฮร์เน่ผ์ ถ้ารู้ เป็นเจ้าของ มีแน่ ใช่ น่านี้แนะ ดูตรงนี้ ใช่เจ้าของไหม ผี เจ้าของที่ ตรงกับ น่า ดารา เจ้าของโรงแรม น่า ไหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ผ์ พูด กับสีดำ มึงกู เมื่อก่อนนี้ ตอนนี้ดูเจ้าของโรงแรม มีคนรำ มีดุสุดยอดผีวินยาน ตรงนั้นแนะ เข้าสิงตัวสีดำ มาทุกครั้งผีตรงนั้น กราบไหว้บูชากันมีผี ดีๆเต็มดี สีดำ ไม่มีกราบ ไม่ยากมองด้วยซ้ำ ผี ตรงนั้น พูดย่างดัง คนอะไรเนี๊ยะ ไม่รู้ เรื่องอะไรเรย สีดำ ฉันพูดเสียงย่างดัง ทำไม พวกมันไม่รู้เรื่องเรยสีดำ พูดผี ผี โมโห ตอน แรกๆ สีดำมาตรงแนวนี้ แถวห้าง เซ็นทรันเวิร ผี พูด มึงกู ด่าดี ยังมี กราบไหว้ ผี น่าผี ดูรูป ปั้น น่าแบบไหน นั้นแนะ มีรูปร่างนี้ มาหาสีดำ ผี ตรงนี้ แถว เซ็นทรันเวิร ตรงที่มีคนกราบไหว้บูชา จะมีผีมายู่ คนดีๆ กรุ่มคนดี ส่งผีมายู่ ผีตรงนี้ ด่าสีดำ ที่นี้กูเป็นเจ้าของที่ ไปเขียนเสียไหม่ พูดผี เมื่อสีดำ มากรุงเทพ เซ็นทรันเวิร ผีตรงนั้นแนะ น่านั้นแนะ ไม่ยากมองด้วยซ้ำ พูด มี กับสีดำ มึงกู บอกสีดำ ให้เขียน เสียไหม่ ว่าใครใหย่ เป็นเจ้าของที่นี้ คือ มี ผี เป็นเจ้าของที่ดิน ห้าง เซ็นทรันเวิร ผี พูดกับสีดำ มี เมื่อก่อน พูดมึงกู ผีมี น่า แถว ห้าง เซ็นทรันเวิร ข้างๆกัน ที่รู้ สานพระพูม เป็น มาพูดกับสีดำ พูด ให้ สีดำ ไปเขียนแก้ข่าวซะไหม่ ให้เขียนบอกว่า ผี ตรงนั้น ค่าสีดำตาย พูด ผี พูดตอนสีดำไป ตรงนั้นแนะ ผี บอกให้เขียน เฟซบุ๊ค เขียนไหม่ สีดำตาย ใครใหย่กว่ากัน ใครเป็นเจ้าของที่นี้ ให้สีดำไปเขียนแก้ พูดมึงกูด่าสีดำ มีผี ด่าสีดำ เมื่อก่อนนี้ ตอนนี้ ผี เงียบ ไม่กร้าด่า ด่าไป สีดำ คนเดิม ผี กี่ตัวแร้ว จากตรงนั้นไป ตาย เรื่องสีดำ ผี สานพระพูม ไม่ยากมองด้วยซ้ำ มีข่าว ผีรู้ดี ทำพูดได้ กรัวสีดำ ผีกรัว ทำพูด เป็นผี ตัวที่เท่าไหร่แร้ว มายู่ที่ตรงนี้ เป็นผี เฝ้า สานพระพูม ผี ตรงนั้นแนะ ทำพูด ตายไปหรายตัวแร้ว ด่าสีดำตาย พูด ผีวินยาน ตัวไหม่ มายู่ ทำพูดกรัวตาย เห็นตัวจริงสีดำ ดูถูก สีดำดูถูกผี แบบ ทำเป็นไม่ยากมอง สานพระพูม ตอนนี้ ปร่อยเด็ดจัด ผีกรัวสีดำ มึงกูหายไป เมื่อก่อน ผีสานพระพูม ช่วงนั้นมืดแร้ว คนไม่ค่อยมี ผีแปงร่างกายจากรูปปั้น ขะหยายตัวใหย่ขึ้น พูดจะรองดูซิว่า สีดำเก่งแค่ไหน ผีพูด ทำวิเสตตัวใหย่ผี น่าผีตัวผี แบบ รูปปั้น แถวเซ็นทรันเวิร ผี สุดยอดกว่า ตรงมีคนรำ ผี แพ้ ที่นี้ ผี ข้างห้างที่มี สานพระพูม สุดยอดที่สุด แปงร่างกายใหย่ จับตัวสีดำ จับได้ เอาไปไม่ได้ ยกไม่ขึ้น จับตัวสีดำ พูด ดีๆ ไม่มี มึงกู พูดกับสีดำ ดีๆ จับตัวมี ทุกคนแนะ มีทุกตัวแนะ จะพูด สีดำเป็นใครกันแน่ ทำไม จับตัวแร้วเอาไปดี ไม่ได้ จะจับตัวสีดำ ไปให้เจ้าของผี ผีสานพระพูม ตัวจับตัวสีดำ เมื่อไปถึงดี ก่อนอื่น เป็นผีตัวที่เท่าไหร่แร้วตรงนี้ ผึ้งจะมายู่ ก้อเหมือนตัวที่ผ่านไป ตาย ยู่ไม่นานเดี๋ยวก้อ ตาย เมื่อพบตัวจริงสีดำ ตายแน่ผีสานพระพูม เดี๋ยวก้อเจอ เดี๋ยวก้อ ตาย พบตัวจริงสีดำ ตายแน่ ทำพูด ตัวที่เท่าไหร่แร้ว มาตายตรงนี้ - สบคนตาย น่า ดารา เคยเห็นกันรึเปร่า มี จริง มาร้องเพรง บนเวที นักร้อง ผี ทำพูด ใครเข้ามาดู มีพูด ค่าตายได้ คนมาดู ไม่รู้ คนดูทุกคน ไม่รู้ คนผีร้อง เพรง ทำพูดได้ ใครตาย วงดนตรี รุมค่าเอาตัว คนถูก มีพูด ค่าตายได้ มีจริง แนวไหน ไม่ยากดูกัน แนว ร็อค ดูมันแต่งตัว น่ากรัว สะตริง ร็อค น่ากรัว มีผี เป็น ผีสบคนตาย ย่างมัน มันร้องเพรง เต้นมันจัด 6 น่าทีเต้นไม่หยุดต่อเพรง ร็อค แนวนี้ น่ากรัว ดูมันแต่งตัว ใครมีพูดให้ไปดู แนวร็อค ก้อ ยากไปดู กรัว ใครมีพูด มีงาน สะตริง ร้องเพรง มีพูด ให้ไปดู คำตอบ ดู ผีสบคนตาย มามี มาร้องเพรง บนเวที ใครมีพูดไปดู น่าซีด ไม่ไปดู ตาย ผีนักร้อง มาบ้าน จริง เมืองหรวง ตัวย่าง กรุงเทพ มีงานจัด เป็น กรุ่ม ผีสบคนตาย ถอดวินยานได้ คนปอม แถวกรุงเทพ ไม่รู้เรื่อง มีจริง จัดงาน มันที่สุด ตัวสบผี ไส่ของดี มา ได้เร่ม สูงๆ คาถาอาคม ปุกเสกของมา ดีๆ มาร้องเพรง บนเวที เป็น งาน มี ร้องเพรง แบบเหมือน งาน ที่รู้ จัดงาน สะตริง มีงาน ตามทั้วไป ดูไปเหมือน กัน คำตอบนั้น ไม่เหมือนตรงนี้ เป็นงาน ดนตรี มาร้องเพรง ระดับ น่าผี ดารา บางที ไม่ใช่ ดารา มา เป็น เปรี่ยนน่าทำน่าได้ มาร้องเพรง บนเวที มีพูด ให้ จัดงาน สะตริง แนว เพรง ร็อค กรุ่ม ผีสบคนตาย มีพูดให้จัดงาน ผี ทุกตัว ผี ทุกคน บนเวที ใครจัดงาน เป็น ผีสบคนตายทั้งหมด ย่างมัน ผีร้องเพรง ได้ดี คาถาอาคม ปุกเสกมาดี ของมันดีจัด มันๆที่สุดของความมัน เร่นมัน เคยไปดู อะไร ก้อ แพ้ สะตริง ดนตรี มันที่สุด สะตริงมันที่สุด มีแบบ มาเต็มสูตร์ ของดี สะตริง เพรง เต้น มัน เต็น แบบ วีดีโอ บนเวที มีสบคนตาย เต้น มีนักร้อง มีดี ได้พบคนเต้น เป็น ผี มาเต้น หรายผี มันที่สุด มองๆไป เพรงเต้น จะดูเหนือดี มันที่สุด คนเต้น คนร้องเพรง เต้น บนเวที อะไร แพ้ ผีสบคนตาย ดนตรี มันดี มันที่สุด ไม่มีอะไร แพ้ทั้งหมด ผีสบคนตาย มาสะแสง ร้องเพรง มันที่สุด มีผี เป็น ผีสบคนตาย มาร้องเพรง มาเต้น มองไป เพรงเต้นชะนะทุกแนวเพรงมัน แบบมี คนเต้น บนเวที มีมาก ดูไปก้อเหมือน มันตรงนี้ ก้อมัน จริงๆ ผีเต้นมัน สีดำ ไปดู ร้องไป ทุกครั้ง รองแร้วจะเป็นแบบนี้ มีพูด ค่าคนมาดู สีดำ ทุกที่ มี เรื่องจริง สีดำ มีพูด ให้ค่าทิ้ง แปกกว่าใคร ไปดู ผีร้องเพรงสะตริง ให้ค่าสีดำ สีดำ ไปดู ผีสบคนตาย ร้องเพรง สะตริง ร็อค มันที่สุด นั้งฟัง ยืนฟังก่อน แร้ว สีดำเดินเข้าไปในงาน สะตริงร็อค กรุงเทพ นานมาแร้ว วันนี้เร่าให้ฟัง เรื่อง ผี สีดำ เข้ามาในงาน มีพูด ดีๆ มี ดีคนมองกันเต็ม คนมาดู เป็น ผีสบคนตาย มีผี บนเวที ไม่มองกันเรย สีดำมางานสะตริงร็อค คนมองสีดำหมดเรย หันมามอง สีดำ มีพูด ให้ขึ้นไป ร้องเพรง บนเวที มาจากไหน สีดำ ดังมาตรงนั้น จริงคุย มีพูด ให้ไร่ ผีสบ ไร่รงเวที ให้ สีดำขึ้นไปร้องเพรง มีพูด มันที่สุด คนนี้สีดำ ดี ทุกคน ตะโกนพร้อมกันยากดูสีดำ บนเวที มีพูดให้ประกาสให้ขึ้นมาร้องเพรง ไปไหน ไม่เหมือนใคร มีพูดให้ค่า มีพูด ให้ร้องเพรง คนมองกัน แปกคนสีดำ มีพูด แนวเดียว สะตริง เพรง ร็อค งาน จัดกัน กรุงเทพ คนมาเที่ยวมาดู คนผี คนดี ไม่มี คนตายไปแร้ว เป็นผีสบคนตาย ผีวินยาน มาเที่ยวงานจัดสะตริงดี ทุกคนมาดู งานสะตริงนี้ เป็น ผี ทุกคนมาดูงาน สะตริง คนดี ใครเข้าไป ตาย มีพูด ถูกค่าตาย ใครเข้าไป ตายทุกคน คนดี ผี ค่าตาย งานนี้ งานของผี จัด งาน งานสะตริงผีสบคนตาย สีดำ มางานสะตริงเพรงร็อค ฟังก่อนเข้ามา มัน ที่สุด นั้งฟังยืนยันฟังแร้ว ผีสบคนตาย ร้องมัน ร็อค แต่งตัว น่ากรัว ร็อค กรัว คนมาร้องเพรง แต่งตัวน่ากรัว อะไร ก้อแพ้ สีดำ ผี ทุกตัวมองสีดำกันหมด มี ดีได้ มีพูด คนดี ไม่กร้ามาดู ใครเข้ามา ตาย ผี ค่าตาย สีดำ มาดู ผีทุกตัว ดู มองดูสีดำ มีพูด คน ดีๆสีดำ มีพูด กร้าเข้ามาดูได้ย่างไง มีพูดให้ค่าคนดีสีดำ ใครเข้ามางานผีจัด คนดี ตายทุกคน มีพูด แบบนี้ สีดำ มางาน มีแต่ คนมองดู มีพูด มีดีจัด อะไร ก้อไม่กรัว คนถาม ผีถาม ไม่กรัวตายหรือ สีดำ มาเที่ยวนี้ผี สุดท้าย สีดำขึ้นเวที ร้องเพรง ผี ทุกตัว มีพูด ค่าไม่ได้ กำรังจะมาร้องเพรง ดี ใครก้อรุมค่าไม่ได้ ให้ดู สีดำ ร้องเพรง ร็อค มีพูดเรย มันที่สุด คนนี้สีดำร็อคดี ตะรึงกันหมด ผี มีพูด ค่าไม่ได้ ของดีขึ้น ค่าไม่ได้ กำรัง จะทำกานสะแดง ดี ถูกตัวไม่ได้ กระเดนกันหมด ของดีดัน ตัวผีขวางทาง กระเดน ออกหมด หรบ หน่อย พระเอกมา มีพูด มีดี ตรงนี้ ใครๆก้อ มองกันเต็ม ผีกระเด่น ออก ขวาง มีพูด ใครขวางทางขึ้นเวที จะถูกของดีสีดำ ดันกระเดนให้หรบออกไป ทางดี - ประเทสไทย กรุงเทพ ดินแดน ของกรุ่ม ผี มีพูด มาร้อง เพรง ร็อค มีดี มาดู ของดี ป้องกันตัวย่างดี มาดูผี ร้องเพรง แนว ร็อค มีพูดจัดงาน สะตริง ร็อคมี คนมาดูกินยาย่างดีคนชั้นสูง ไม่มีกินอาหานร์ ไม่ถ่าย ส่วนมาก มาดูกันงานดี ของดี ป้องกันตัว ผีค่า มีพูด มาดูได้ถึงมาดู ไม่มีพูด ไม่กร้าเข้ามา กรัวถูกค่า สีดำ มาดู นั้งฟังมาดู ยู่ดีนอกงานจัด นานเป็น ชั้วโมง ฟังดู ผีร้องเพรง สีดำ มีพูด ห้ามมาดู เข้ามาตาย คำพูดมีแบบนี้ของสีดำ ตอนนี้ ถึงเวรามาอวดตัว ดี มีดีสีดำ ได้เดินเข้ามา พร้อมกับมีพูด เข้าไม่ได้ เข้ามาตาย งานนี้ ผีทั้งนั้น แร้ว รุมค่าสีดำ ทำอะไร ไม่ได้เรย มองกันเต็มไปหมด สีดำเข้ามาในงานนี้ ดี พอทำอะไร ไม่ได้ มีพูด สีดำ ให้ขึ้นไปร้องเพรง เพรงมัน มีเพรงแต่งมาเองดี มีพูด สีดำ แต่งเพรงมาแร้ว สีดำคนสุดสวย ใครก้อ มองดูตัวสีดำ มาคนเดียว ตามตัวสีดำ สีดำ คนสวย ตามตัวสีดำ สักเขียนตามตัวมา มีพูด มาคนเดียวดี คนเร่นดนตรี ผีรอ ยู่ มีพูดให้เร่นให้สีดำ พอสีดำเดินถึงเวที รูปรอยสักเขียนดี ออกมาเป็น คน เร่นดนตรีให้สีดำ ตามตัวสีดำ ขาวสวยรูปร่างดีสวยสีดำ มอง ดูกันให้เต็มไปหมด มองสีดำ สุดยอดมีของมา ออกจากตัวสีดำ มาเร่นดนตรี ผีไม่เกี่ยว รงออกไป รบทางให้ของดีสีดำเป็นผีมาเร่นดนตรีให้ สีดำร้องเพรง ตามตัวสีดำ มีรูปรอยสักเขียน ของออกมาเป็น ผีเร่นดนตรี ตัวรูปร่างสีดำสวย ขาวสวย รูปสักเขียนตามตัวออกมา ทำให้ตัวสวย คนมองกันเต็ม นึก ว่าสักดี จริง แปกใจ ตกใจของดีสีดำ ออกมาเป็น คนเร่นดนตรี มองกันเต็ม ไม่หนี ดี มีพูดให้ดูของสีดำ น่าดู น่ากรัว ดูกันเต็ม มีแต่ ผีสุดยอดมาดู ถอดวินยานได้ คนมาดูงานนี้ สะตริง สีดำมีพูด แปกคน มองกันเต็ม สัมพาดสีดำกันใหย่น่าดู - กรัวตาย กรัวสีดำ มีพูด คนเร่นดนตรี ผี ตกใจตะรึงกัน คนมาดู มีพูด ตะรึงดูดี ของจริง เครื่อง เร่นดนตรี ของจริง ตะรึง เรื่องของจริง เครื่องดนตรี ออกจาก ตัวสีดำมา เป็นของจริง เครื่องเร่นดนตรี ตะรึง งง ไม่เคยเห็นอะไร แบบนี้เรย กรัวสีดำ เป็นใคร ของจริง เครื่องเร่นดนตรี ตะรึงสีดำเป็นใคร ทำได้ย่างไงได้ - งานกำรังจะเริกแร้ว ตี 1 สีดำมาเรย มีพูดให้ดูสีดำร้องเพรง สีดำเร่นร้องเพรง มีเพรงร้องได้ 20 เพรง เพรงของสีดำดีจัด มันที่สุด เร่นไปเร่นมา 40 เพรง ดู กันจนจบงาน ดูสีดำ ชอบกันจัด เพรงดีจัด เพรงมันจัด สีดำร้องมันที่สุดเพรง ใครๆก้อ ชอบเพรงสีดำ เพราะดี มันที่สุด ชอบเนื้อเพรงสีดำกัน ขอเพรงสีดำ เพรงสีดำ คำร้อง มีแต่คนชอบ ยากได้ ขอเพรง เพรงไม่มีขาย แย้งกันขอ ดี ยากได้เพรงสีดำไปฟังกัน เพรงหาไม่ได้ ไม่มีขาย ใครก้อ ชอบเพรงสีดำกัน - มาแบบ ประกอบ เครื่องขะหยายเสียง แบบ ยานบินรงมา เป็น รำโพงใหย่ดี งานสีดำร้องเพรง สะตริงร็อค ที่ไม่มีคนยากดู คนเร่นดนตรี งานสีดำรอยตัว ตะหรอดเวรา ดูดีกว่าอะไร ใครจะมีกัน ไม่มี แค่นี้นะ สีดำร้องเพรง คนสวยดี เสียง เพราะ เป็น ประเพท เสียง ผู้ชาย มันที่สุด ร็อค คือ สีดำ คนดีตัวจริงดี ถูกใจ คำร้องเพรง ดนตรีถูกใจ คนอื่น ย่าพูดเรย ไม่ดี ไม่ได้เรื่อง ทุกคนถึง ชอบ งานเพรง สีดำ กันหมด ถูกใจ ทุกจุดเรย ขอ เพรง กันใหย่ เพราะไม่มี ขายเพรงหาไม่ได้ สะแดงสด เพรง ร็อค สีดำ ตอนนั้นเรย จะได้ฟังกันดูดี มี คำตอบเดียวที่ เพรง แนว ร็อค ไม่มีคนดู ไม่คิดจะดู มีพูด ให้ดู ไม่ดูตาย ถึง มาดู ใช้ คำ ตาย ตัดสิน ถึงมาดูกัน คนดีเรา หรือ ผี เหมือนกันมาดู ตายไม่ดู - ร็อค สีดำ ร้องเพรงย่างมัน เพราะซะด้วยดี เต้นย่างมัน สีดำ คนเต้น ร็อค มัน เปรี่ยนน่า แปรงร่างกาย ทำทุกแบบ น่ากรัว กร้าดู น่าดู ผีจังไร ผี บ้าๆ ทำตัว มีดีจัด ของดีจริง คาถาอาคม ปุกเสกมาดีมากจัด ถึงจะเข้ามาดูได้ ผีดี งานนี้ กรุงเทพ มี น่าหนาว งานจะมีพูด น่าหนาว จัดงานดัง สะตริงมีทุกแบบ มันดี มีผี งานของผีมา สะตริง มันที่สุด อะไรก้อสู้ร็อคไม่ได้ ร้องเพรง มีทุกอารมบ์ - ----------------------------------------------------------------------------- อาสูนผีคนสบ คิงคองตัวจริงวินยาน นักรบคนสุดท้ายสีดำ 14 May · 5.9K views
6:28
ความเหงา ทำได้ทุกอย่าง - Black Vanilla
กับฉันแค่เหงาใจ กับเขาหมดทั้งใจ คือความรัก ส่งท้ายวันพักผ่อนด้วยเพลงโดนๆเพลงนี้ จากสี่หนุ่ม Black Vanilla #BlackVanilla #ความเหงาทำได้ทุกอย่าง rsfriends 17 May 2020 · 6.9M views
1:24:11
ฉายเดี่ยว ของดีคำคิงคองดีจริงไม่มีพูดสู้ตายหมัดเดียวพบวินยานขนสวย สีดำ ___๑ ตัวบน__ทุกคน ไม่เข้าใจ__ไม่มีไม่ใช้__(_คาถาอาคม_)__คนแบบไหน___ __เป็นสิ่งมีชีวิต ชนชั้นสูงสุดบนโรกนี้_ตัวมีดีของดีฟ้าผ่า_มีเผ่าพันบ์ คิงคอง__ __พระเจ้า ผู้วิเสต ๑ ตัวบน__พระเจ้า เจ้า ทหาร ทุกตำแหน่ง กราบไหว้ บูชา__ _หนังจีน จริงยู่สู้ประเทสนี้ มิได้ น่าจะคิดได้_{_ยิปมันผ์ ของแท้ต้นฉะบับ_}_ #################################################### * เข้ามากำแพงเพชร มา พร้อมๆกับ ขนส่งมาส่งเงิน งานสีดำ เงินประเทสไทย ใคร ทำงาน ผ่านงานราดชะกานไทย ทุกแบบ มากับ กอง ทหารไทย มาส่งมี มาส่งเงิน มีที่ ทำงานเมืองสีดำ มีคน ตอนรับน่าชูตาชูใจได้แร้ว ถึงจะเข้ามา ได้ กำแพงเพชร คลองลาน มาส่งเงิน มีเงิน ทุกแบบ นำมาให้คนทำงาน ที่รู้ มีที่ทำงาน มีบ้านพัก พร้อมแร้ว กรุ่มทหารไทย มาจาก ทาง กรุงเทพ ห้ามดี จะเปรี่ยน คนไม่ได้ คนมาส่งสินค้า เงินสด นำเงินมาให้คนทำงาน สีดำ เมือง กรุงเทพ ย่ามาพูดเรย จะมีคนไปทำงานสีดำ เดินเรื่อง ติดต่อทาง คำตอบ ดี สีดำ ไม่ไป ยากเห็น พูดคุยได้ ไม่ระแวง ไม่กรัวสีดำรึ สีดำจะจับปืนค่าตายผี ระแวง กรุงเทพ ย่าไปคุย มีแต่ น่า นางเอกไทย พูดเข้าถึง คนพวกนี้ โกหกมี ไม่ได้ ตายหายทั้งตัว เป็นผีหรอกมา ไม่ได้ ตายหาย กรุงเทพ ติดต่อ กับ คน มาทำงานเรื่องสีดำ ผู้ว่า กำแพงเพชร มีกับ ดูกรุ่มคนทำงาน แค่ตรงนี้ ก่อนดี แร้ว มีเมือง มีบ้านพักดี พร้อมแร้ววันนี้ ถึงจะเข้ามาได้ งานราดชะกานไทยมี เข้ามาข้างใน กำแพงเพชร ได้ ทุกคน สีดำ ไม่ระแวง ผีวินยาน ไม่กรัวผี ดี มี ปีเดียว ก้อได้เข้ามาได้ กำแพงเพชร ฝนไม่ตก งานเสร็ตได้ไว เข้าได้ไว ที่รู้ กรุงเทพ กรัวผีวินยาน ทุกผี สุดยอด ไม่ใช่ที่ของฉัน ไม่ใช่ที่ของเรา กรัวผี มี กรุงเทพ ระแวง สีดำ รึเปร่า เรื่อง ผีๆ เดี๋ยวจับปืนยิงค่าตาย มัว ไปหมดดี คน กับ ผี งง กรุงเทพ ย่าพูดเรย ไม่ดี หัดรู้ดี คำตอบ สีดำ ระแวง จับปืนยิงตายผี มั้วกัน ผี กับ คนดี งง ระแวง คร้ายๆ เป็น ผีๆ จับปืนยิงตาย ซวยถูกปืนยิงตาย อะไร วิ่งไปกรุงเทพได้ รถโดยสานร์ ไม่ยากทำ กรัว ผีๆดี ไม่ใช่ที่ของเรา คือ ตาย ข้ามถิ่นไป งานประเทสไทย ย่าไปคุยเรย กรุงเทพ ระวังตัวทุกวินาที ที่รู้ กำแพงเพชร ดีที่สุด ผี เข้ามาไม่ได้ เหาะเข้าไม่ได้ มีของดี กัน ผีๆได้ ที่นี้มีดี ใครมีงานอะไร ไม่กรัวเรย กรุงเทพ ใครแกร้งอะไร เดี๋ยวเจอ ผีวินยาน มาหา ตาย ใครแกร้ง สีดำ กรุงเทพ ไม่ใช่ที่ของเรา เข้า กำแพงเพชร ดีที่สุด ของดี ป้องกัน ผีๆ มี แร้วดีมาก เป็นเจ้าของ เมือง คนทำงาน ทำดีทุกคน ผี ไม่มาดี คนทำงาน รูกน้องสีดำ ไม่กร้าทำจังไร ทำดี แร้วยู่ข้างใน กำแพงเพชร ดีมาก ผี เข้ามาไม่ได้เรย เข้ามาได้ น้อยมาก นับแร้ว บางวัน อาดจะไม่มีเรย ผีๆ ดีๆ คุยอะไร กรุงเทพ ย่าไปคุย พวกรุมค่ารุมแกร้งสีดำ จะเอาคืน เรื่องเงินทุกวัน ไม่ดี กรุงเทพ พวก จะแก้แค้นเอาคืน กับ จะเอาของดี ตัวสีดำ รุมค่า ทุกวิที ทางทำ จำไว้ กรุงเทพ ย่าไปคุยเรย ผี กรุ่ม สีดำ ค่าคน รุมค่าสีดำ มันมั้วจัด ตรงนี้ ไม่เท่าไหร่หรอกงานนี้ ทั้วโรก คนมารุมค่า สีดำ เอาคืน เอาเงินไม่เอา รุมค่าไว้ก่อน เรื่องของเรื่อง ดังของดี จะรุมค่าเอาของดี ตัวสีดำ ซะมาก กว่า ไม่เท่าไหร่หรอกงานนี้ กรุงเทพ หนักที่สุด ผีวินยาน หายตัวได้ มองไม่เห็นผี ผีวินยาน ถูกส่งตัวมาได้ ทั้วโรก ผีวินยาน เหาะได้ไวจัด ผีๆ หนักที่สุดน่ากรัว กรุงเทพ ย่ามาพูดกับ สีดำ เรื่อง งานอะไร ทุกแบบ ไม่ดี น่ากรัว ผีๆ เข้ามาดี ข้างใน กำแพงเพชร ดี ไม่ระแวงผี มองไปทางไหน ไม่กรัวผี สิ่งแวดร้อมไม่มี ผี ดีที่สุด กำแพงเพชร มองไปทางไหน ไปไหนมาไหน ไม่กรัวผี ไม่มีผีดี ที่รู้ ทุกแบบ คนดี ดีแบบไหน ผีวินยานหาเรื่อง ค่าตาย จงจำไว้ เรื่อง ผีวินยาน มี เรื่องนี้ น่ากรัวตายที่สุด พวกส่งมา รุมค่าสีดำ ทั้วโรก ผี น่ากรัว หายตัวได้ ผี เรื่อง ผี น่ากรัวตายที่สุด ทั้วโรก ส่งผีวินยาน มารุมค่าสีดำ เดือดร้อนส่วนรวม กรุงเทพ เรื่อง สีดำ ทั้วโรก เรื่อง ส่ง ผีวินยาน มารุมค่าสีดำ น่ากรัวตายที่สุด กรุงเทพ เรื่อง สีดำ จำไว้ มี ผี มาตามรุมค่าสีดำ เดือดร้อน ระวังตัวให้ดีกับ ผี * คนทำงาน คนบ้า กำแพงเพชร กรุ่ม ไปทำงาน ทำเรื่องงานสีดำ ไม่ทำไม่ไป เที่ยวแถว กรุงเทพ กับ น่า นางเอก รูก คนรวย กรุงเทพ ที่รู้ งานไม่ทำไม่เอา ข้างในใจนี้ กรุงเทพ งานไม่เอา กรัวผี ผีหรอกได้ ทำตัวเป็น มาหรอกค่าสีดำ งานข้างใน กรุงเทพ ไม่ทำงาน ทุกแบบ จำไว้ ฟัง เรื่อง งาน ไม่เอาไม่ฟัง ผี กรัว ผีๆ งานฟังคนพูด ไม่เอาไม่ฟัง คำตอบ กรุงเทพ ไม่ฟังงานทุกย่าง มี ผี คนกำแพงเพชร ไปทำงาน ห้ามมาพูดกับ สีดำ กรุงเทพ จำไว้ ทำงานทำไป เก็บงานมาได้ คำสั่งบอกอะไรมา มาบอก สีดำ ข้างในดี กำแพงเพชร จำไว้ คนไปทำงาน กรุงเทพ เดินเรื่องงานสีดำ ต่างๆดี คนเต็มบาท อะดีดจ์ ส ส มี สำรานจ์ ตอนนี้ ยังยู่ ยังไม่ตาย ส ส วราเทพ คนนี้ ทำงานรับเรื่อง เข้ามาคน กำแพงเพชร คนสั่งงานเข้าไปบอก รับงาน จำไว้ มี ผู้ว่า กำแพงเพชร คนทำ คนเต็มบาท ไปทำงาน เดินเรื่อง อะไร คนเต็มบาท จะตามไปดู เรื่องราว ที่รู้ คนไม่เต็มบาท ทุกคน ไปทำงาน เดินเรื่อง งาน ต่างๆ งานสีดำ ไปกรุงเทพมี คนเต็มบาท จะไปด้วยกัน ไปเดินเรื่อง งานสีดำ คนเต็มบาท เข้าไปด้วยกันดี รายงานตัว บันจุ งานราดชะกานไทย งานแรก คนทำงานเมืองสีดำ ไปก่อนดี ชุดแรก จะไปทำงาน บันจุ ราดชะกานไทย สีดำ ย่าพูดเรย ไม่ไปไม่รับรู้อะไร คนกรุงเทพ น่าที่ กับ ทำน่าที่ คนกำแพงเพชร ทำงานอะไรกัน ทำไป สีดำ มี จำไว้ ไม่เกี่ยวกับ สีดำ ไม่มีมาผ่านทางสีดำ ไม่มี กรุงเทพ ทำเรื่องอะไร ถ้ารู้ รายเซ็น อะไร ย่ามาหาสีดำ ไม่เกี่ยว ไม่ตาย เรื่อง ผีๆ พวก ทั้วโรก ส่งมาค่า ทำราย สีดำ ห้ามมา งานทุกย่าง คนดี ถิ่น คนของจริง หนักๆที่สุด ส่งผีมาทำ ราย ทุกวัน กรัวสีดำ มีหน่วยงาน ทุกแบบ ผีๆ กรุงเทพ หนัก ย่ามาพูดกับสีดำ ดีที่สุด ไม่ตาย กรุงเทพ ระวังตัวให้ดี เรื่อง ผีๆ ส่งมาค่าสีดำ คนอื่นตายได้ ผี เรื่อง พวกนี้ เรื่อง ผีๆ ไม่ใช่เรื่อง จริงๆ ทำไว้ให้เห็น แกร้งกันให้เห็นให้เจ็บใจ เรื่อง คนเย็ดกันได้ ผีวินยาน ใช้ นิ้วมือ นิ้วเท้า แปรงร่างกาย นิ้ว ทำให้ ยาวดี ออกมา เป็น ตัวคนได้ ทำใบน่า เหมือนใครได้หมด ทำคนเย็ดกัน แกร้ง คนดี ให้เห็นให้เจ็บใจ เอาใบ น่า คนดี มาแกร้งดูถูก ผีวินยาน แกร้ง คนทุกวันแบบ นี้จำไว้ เป็น ผีๆ เรื่อง ทำให้คนเย็ดกัน จูบกัน นอนกัน แก้ผ้าหมดตัว เรื่อง ผีๆ จำไว้ คนดี ไม่มี แบบนี้ ไม่มีเด็ดขาด ไม่มี มี คนดี ผู้หยิง เอามือถูน่าหี ตัวเอง มีแบบนี้ มีน้ำแตกน้ำไหร ทำแค่นี้ คนดี มีแบบนี้ ผู้หยิง มีแค่ตรงนี้คนดี ทำได้ ถิ่น คนของจริง ไม่มี ผู้ชาย ใครเป็น ผู้ชาย เกิดมา มีตายหมด ออกจาก ท้อง มาได้ 5 นาที นอนตายไปเรย ไส่ของ ดีๆ ทุกแบบ ยังตาย ตายเพราะ มี ควย ใครเกิดมาเป็น ผู้ชาย ตายทุกคน ถิ่น คนของจริง นับ ไม่มีผู้ชาย เกิดมาตาย เข้าเรื่อง ทำไม สาวๆ สวยๆ คนรวย ถึงเข้าถึงตัวสีดำได้ ไม่กรัวผี ทำไม ถ้ารู้ คนดี ถิ่น คนของจริงทุกคน ไม่เข้าใจ เขียนไปได้ ไม่เข้าใจ ไม่มีพูดบอกไม่มี ผี ทุกแบบ ไม่เข้าใจ สีดำ สาวๆ สวยๆ คนรวย จัด กรุงเทพ ชอบสีดำ แบบให้ นอนเย็ดกัน จำไว้ข้อเดียว ไม่มีพูดบอกให้รู้ไม่มี ดาวิกา มินนี่ แต้งกิ้ว สะแน็ก พรอยชมพู ชอบ รัก สีดำ แค่นี้ คำตอบ ไม่มีพูด บอก คนพวกนี้ รักสีดำ ไม่มี ไม่มีเรย ไม่มีพูดบอก รักสีดำ ดาวิกา มินนี่ รักชอบสีดำ ไม่มีพูด ถึง ไม่รู้เรื่อง รักสีดำ ไม่มีพูด ทั้วโรก คนดีทุกคน ไม่ทำพูด ไม่ไส่ใจตรงนี้ คนดี ไม่รักแบบ นี้ ตาม วีดีโอ ถิ่นผี คนดีทุกคน ผีดีทุกผี ไม่มีความรัก ไม่มีไส่ใจแบบนี้ จำไว้ ไม่มีใคร มารองทำพูด ดาวิกา พรอยชมพู สะแน็ก แต้งกิ้ว มินนี่ รักสีดำ แค่นี้ ไม่มีพูดบอก ไม่มี ทั้วโรก คำนี้ รักสีดำ ไม่มี พวกมัน ทุกคน ไม่เชื่อ ย่างอื่นมี ย่าพูดเรย ไม่เชื่อ รักสีดำ แค่นี้ ยังไม่มีพูด .รักสีดำ. ไม่มีพูดบอก ทั้วโรก ที่รู้ ถูกตัวไม่ได้ เอาย่างไง ใครจะมาเชื่อ ทำไม ราดพร้าว คนมาเยอะ ทุกครั้ง มี สีดำไป เซ็นทรัน พาซา กรุ่ม มินนี่ แอบกอด สีดำ คนเห็น มาดูกันให้เต็ม ดีๆ แอบข้างหรังสีดำ ตอน เผอๆ ตัวไม่รู้ สั่งเกต ห้าง เซ็นทรัน พาซา คนมาดู มี มาดูเรื่อง กรุ่ม มินนี่ แอบกอดสีดำ กอดไม่ได้ถูกตัวไม่ได้ ห้างมัน มีแต่คนมา ถูกตัวไม่ได้ สีดำ รองมานอนดู ความรับ สีดำ กับ คนรวย กรุงเทพ สวยๆ ที่รู้ ไม่มีพูดเรย เงียบ ไม่รู้ รักสีดำ แค่นี้ ยังไม่มีพูดบอก น่านางเอก จะรู้ดีได้ ที่รู้ สีดำ ถูกตัวไม่ได้ แอบกอด สีดำ ไม่ได้ แร้วสีดำ จะเอาย่างไงได้ งง รอง มา ห้องนอน แร้วก้อ ชอบสีดำ หรงรัก ให้ทั้งตัว ตอนนั้น ถ้ารู้ อะไร สีดำ มีอะไร นอนกับสีดำได้ จะเป็นคนแบบไหน จะรู้ได้เอง น่า นางเอก ที่รู้ กรัวสีดำ กรัว น่า นางเอก สวย ถึงเข้าถึงตัวสีดำได้ ถ้ารู้ จัก ดีๆแร้ว ผีวินยาน ทำไม่ได้ ที่รู้ ถ้ารู้ ไปตรงนั้น ผีวินยาน ไปบอกใครได้ ผี ตายทุกผี ความรับ สาวๆ สวยๆ มี คนรวยกรุงเทพ น่าดารา ความรับ นอนกับสีดำได้ ผีวินยานไม่มีทางทำไม่ได้ ไม่รู้ ไม่มีพูดบอก ความรับ สีดำ กับ น่านางเอก คนถึงตัวสีดำได้ แร้ว ผี รู้ไป ได้ไปบอก เจ้าของ ผี ตายทุกผี ถ้ารู้เรื่อง ความรับสีดำ กับ น่านาง เอกสวย เข้าถึงตัวสีดำได้ ผี ทำอะไร ไม่ได้ ในห้องนอน ผีวินยาน เปรี่ยนน่า ไม่ได้ดี ทำไม่ได้ ออกมาย่างเดียว มีเรื่องนี้ ในห้องนอน ความรับ ผี หรอกไม่ได้ ผีๆ บนโรกนี้ ไม่มีเรื่องนี้ คนดี ไม่มี สั่งผีแบบนี้ ให้ ผีวินยาน แก้ผ้าให้ดู ไม่มี ที่รู้ สีดำ บอก น่างนางเอก แก้ผ้า หมดตัว ผีทำไม่ได้ ผีวินยาน เขียนไปก้อ ไม่รู้ ความรับ กับ สีดำ น่านางเอกสวย ทุกคน คนมีน่าหี แก้ผ้าได้ ให้ดู ทั้งตัวได้ ผีวินยาน ทำไม่ได้ เดิม เกิดมาได้ คนชั้นสูง ไม่มีน่าหี ถอดไม่ได้ ตาย มีพูด ทำ เร่นๆไม่ได้ ตาย ย่างเดียว ทำจะถอด ตายหายทั้งตัว นอนตาย ได้ ผีๆมี ทำ เร่นๆ ต่อน่าสีดำ นอนตาย ต่อน่า ทำท่าทาง จะถอด นอนตาย ไปเรย ผี มี ผี แบบนี้ ผี บ้าๆ ผีวินยาน ตาย มีพูด ย่าไป ทำ เร่นๆ แบบ ผีบ้า นอนตาย ต่อน่าสีดำ แก้ผ้า มีผี แบบเดียว ผีบ้า ทำต่อน่าสีดำ นอน ตายหมดผี ไม่มีหี คน มีน่าหี ในห้องนอน ถอดเสื้อผ้าได้ ในห้อง ส่วนตัวของพวกนี้ ไม่มีพูดดี เงียบหมด ไม่มีพูด คาถาอาคม ทุกเร่ม สูงๆ ไม่มีพูด มีของดี เข้าไม่ได้ ผีๆ ถอดเสื้อผ้า อาบน้ำ แต้งตัว ยังไม่พร้อม ผีวินยาน เข้าไม่ได้ ค่ากันทุกจุดผี ทั้วโรก แบบเดียวกันหมด แต่งตัวเสร็ตดีแร้ว จะตายตอนนี้ ผีค่าได้ จำไว้ ผี * ยกเว้น กรุ่ม คนของปอมผีเงา ตาย ถิ่นผี ไม่นับ คนปอม ไม่ใช่ คนดี ของจริง ห้องนอน ห้องน้ำ ไม่มีของดี ไม่ไส่ ไม่มีเรยด้วยซ้ำ ถูกตัวไม่ได้ ห้ามเข้าไป ห้องน้ำ ห้องนอน คำตอบ เรื่อง ส่วนตัวกัน ถอดเสื้อผ้าหมดตัว อาบน้ำ ทำดี ทุระส่วนตัว ทุกแบบ ในห้องนอน ห้องน้ำ ไม่มีของดี แบบนี้ ถูกตัวไม่ได้ กัน ผีห้ามเข้า ไม่มีไส่ ไม่ไส่ เกิดขึ้นเอง มีเอง ห้องน้ำ ห้องนอน นับ ทำทุระ ดีๆ ส่วนตัว ตัวเราไม่ พร้อม ไม่ได้ไส่เสื้อผ้า อาบน้ำ ตอนนี้ มีของดี ถูกตัวไม่ได้ เข้ามาไม่ได้ กัน ผีวินยานได้ เมื่อเรา ทำ ทุระส่วนตัว ไม่พร้อม ช่วงนี้ ผีไม่ค่า ผีวินยาน ค่าคนดี ทุกจุด จุดนี้ ค่าไม่ได้ อาบน้ำ แต่งตัวยู่ในห้องนอน ถอด มี เสื้อผ้า ทำทุระ ส่วนตัว ทุกแบบ ผีวินยาน เข้าไม่ได้ กวนแกร้งไม่ได้ ค่าไม่ได้ ช่วงนี้ เข้าห้องน้ำ ยู่ในห้องนอน ตอนทำอะไร ส่วนตัว ผีเข้าไม่ได้ กันผีได้ ดี อะไรก้อกัน สีดำไม่ได้ ทุกจุด สีดำ ค่าทิ้งได้หมด ไม่มีพูด ความรับสีดำ จำไว้ สาวๆ สวยๆ น่านางเอก ความรับสีดำ กับ นางเอกทุกน่า ในห้องนอน จำไว้ ผี ผีวินยาน ทำไม่ได้ กระเดนออกมาจากห้อง ตายหมด ผีบ้า ผี ดีๆ ไม่ทำ จำไว้ ถอดเสื้อผ้าให้สีดำ ดูหมดทั้งตัว คนมี น่าหี ทำได้ ความรับ ผี ทำไม่ได้ แบบ นี้ คน สวยๆ เรื่องในห้องนอน ผีวินยาน ไม่มีทางทำได้ ไม่มี หมดปันยาไม่สู้ ไม่รู้ด้วยซ้ำ ไม่มีพูดบอก ความรับ คือ ไม่มีอะไร รู้ได้ไม่มี ความรับสีดำ สาวๆ * น่า นางเอก มีระดับ เรื่องสีดำ คนรวย สวยๆ ถูกแบบดารา เข้าถึงสีดำ หรอกๆ ไม่ได้ ผีวินยาน ทุกแบบ หรอกไม่ได้ ตายหายทั้งตัว ของสีดำค่าตาย มาๆผีๆ หรอกๆ ผีทำไม่ได้ แบบน่านางเอกสวย น่าดาราถึงเข้าถึงสีดำได้ ไว้ใจ ไม่ใช่ ผีวินยาน งานประเทสไทยเข้ากำแพงเพชร คนออกมาทำงานมี กำแพงเพชร * คน กำแพงเพชร ใครเข้ามาทำงาน แรกๆ ทำงานเมืองสีดำ จำไว้ ไปรายงาน ตัว กรุงเทพ คนเต็มบาท พาตัวไป รายงานตัว บันจุ ผู้ว่า พาไปได้ งานสีดำดี ผ่านงานระดับใหย่ คนย่างสีดำ วันๆ หาแต่เรื่อง เรื่องมันมาหาเอง พวกรุมค่า ทั้วโรก เดือดร้อน สังคมไทย ทุกย่างงานสีดำ จะผ่าน พวกกระซวงมาตรวจดู กรัว เดือดร้อนสังคมส่วนรวม เรื่องมาหาสีดำเอง หรือ สีดำจะหาเรื่อง มีดี รุม ค่ากัน จะเอาของตัวสีดำ ทำรายทุกย่าง ความคิด ทุกย่าง รองดู เพื่อได้ดี คิด ตรงนี้ ซวย ทั้วโรก ถึงได้มารุมค่ากัน ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เดือดร้อน พวกรุ่มดี รุมค่าสีดำ เดือดร้อนสังคม คำตอบ งาน ใหย่ๆ ประเทสไทย มาตรวจดู มีเรื่อง มีเรื่องเดียว สีดำ พวกรุมค่า เดือดร้อน ระเบิต ยิงหัวระเบิตปืนใหย่ ยิงไส่ ที่รู้ ใช้ ความรุนแรงค่าทุบตีสีดำ ถึงทำได้ไม่ได้ ทุกวัน รุมค่าสีดำ ไม่หยุด รุมค่า ใช้ แต่ความรุนแรง รุมค่าสีดำ เดือดร้อน สังคมโดยส่วนรวม ประเทสไทย มี นำงานแรกมาให้ได้ก่อน รับเงินเดือด ออมสิน ใช้ระบบ โอนเงินเข้า บันชี ดีๆ โอนเข้ามาจาก กรุงเทพ ช่วงแรก พวกเข้มงวดหนัก ชุด แรก คนทำงานสีดำ จะได้รับเงินมาจาก กาน โอนเงินเข้าบันชี ขึ้น สาขา ออมสิน คลองลาน ที่รู้ โอนเงินเข้า บันชีใหย่ เงิน ทำงานทุกแบบ โอนเงินเข้า กับ ไปรับมีคนมาส่ง เงิน สดๆ ใช้เงิน สดๆ ทำเมือง ใช้เงินมากแน่ ประรินยาจ์ ประเพทไหน งาน จบ ประรินยาจ์ แบบไหน ตัวเราควนรู้ดี กานทำงานเมืองสีดำ จบอะไรเข้ามา ผ่าน ด่านแรก ชื่อ ถึงจะได้ทำงานได้ ส ส สำรานจื กับ ผู้ว่า ยัดเงินไม่ได้ ดีๆ ผ่าน ด่าน ชื่อเข้ามาได้ มีใบ รับรองแพทย์ โรงพยาบาล คลองลาน ผ่าน ได้ ถึงจะได้ เข้ากรุงเทพ ไปกับ ผู้ว่า กำแพงเพชร กับ ส ส สำรานจ์ ดีพาไปราย งานตัวได้ ถึงจะได้ ทำงานได้ บันจุได้ สะบายทำงานได้ เบิกเงิน ซื้อของใช้ ทำงาน จากกรุงเทพ คอมพิ้วเตอร์ โต๊ะทำงาน นำมาจาก กรุงเทพ หาคนไป ขนมาจาก กรุงเทพ ใช้ คนกำแพงเพชร ไปขนมาให้หมด หาดูที่ทำงานก่อน โรงเรียน แบบ คนไม่มาเรียน มีไม่มี หรือ ทำเองเรยดีกว่า ทำที่ทำงาน ไวๆดี ทำแบบชั้นเดียว เสร็ตไว หาซื้อของมาเรย กรุงเทพ ไปหาซื้อมาได้ งานสีดำ เงินรัดทะบานไทย กรุงเทพ ใช้เงินรัดทะบานไทยซื้อของ เงินจังไรซื้อไม่ได้ เงินของสีดำ ย่าพูดเรย ครั้งแรก ไปหา รัดทะบานไทย กรุงเทพ เบิกเงินซื้อดี โรงเรียน แบบ ไม่มีคนมาเรียนมาสอน ไม่มี แถว บ้านโปร้งน้ำร้อน หาไม่ได้ดู ทำเองเรยที่ทำงาน ชั้นเดียว เสร็ตไว ทำที่ทำงานเมือง จะยู่บ้านโปร้งน้ำร้อน งานมีอะไร แบบไหน คิดกันเอง สีดำ ไม่รู้หมด จบอะไรแบบไหนมากานเรียน จบ ประรินยาจ์ จบแบบไหน เข้ามาทำงานได้ ช่วงแรก หาคนมาสั่งงานดูงาน เฝ้างานก่อนครั้งแรก บันจุเข้างานได้ 50 คนเรย เรียนจบอะไรมา รู้กันเองงาน ผ่านเรื่อง กรุงเทพ ไปกับ ผู้ว่า กำแพงเพชร ไปถึง ได้งานเรย ผ่านตรงนี้ได้ดี ผ่าน ชื่อ แบบ ทำงานได้ผ่าน ผ่าน ใบรับรองเรื่องทางกานแพทย์ โควิด 19 มี ผ่านไปได้ ได้งานทำได้ เข้ากรุงเทพดีที่สุด บันทึกบันจุ ไปกี่คนรายงานตัวดี ผ่านได้งานทำได้ 53 คน หัวน่า รองหัวน่า รองผู้ช่วย รวมแร้ว 53 ตัวงานมีแน่ เบิกรถขับทำงาน 5 คัน ปิคอัพ คอมพิ้วเตอร์ โทระสัพย์ เครื่องทำงาน มีอะไร บ้าง คิดกันเอง สีดำไม่รู้ เรียนจบแบบไหน ยังไม่รู้เรย รู้ดีแต่ตัวเองสีดำ เรียน จบ คาถาอาคม มา ถึงได้มีดีทุกวันนี้ได้ ไม่มี คาถา เหาะไม่ได้ ยู่แบบนี้ต่อไป ชื่อที่ทำงาน คือ ที่ทำงานราดชะกานไทยเมืองสีดำ เขียนแบบ ชื่อดีที่ทำงาน ใช้ชื่อนี้ไปเรย ทำไปทำมา เดี๋ยวมีเมืองเอง ตามมาที่หรัง ตั้งชื่อที่ทำงาน ได้ ระดับใครทำงานตรงนี้ กรุ่ม ผู้ยิ่งใหย่ที่สุด ที่ทำงานราดชะกานไทยเมืองสีดำ สั่งงานได้หมด อะไรเข้ามา ทุกเรื่อง ผ่าน งานตรงทุกเรื่อง ตรวจสอบหมด ดี งานราดชะกานไทย เมืองสีดำ มีงานอะไรผ่านหมด รายงานตัว ตรงนี้ผู้นำชื่อ ไปกรุงเทพ กรุ่ม ทำงานราดชะกานไทย เมืองสีดำ ผ่านทุกย่าง ทหาร ผ่านดู หมด ตำรวจ ผ่านหมด ทุกกรุ่มงาน ผ่าน งานเมืองสีดำ ใหย่ที่สุด ตรวจดู ได้ ระบบ ทหาร จะมายู่ด้วยกัน ตำรวจ เป็นกรุ่ม นับไปแร้ว 170 คน ตามหรักงาน งานราดชะกานไทยเมืองสีดำ มีกรุ่ม ทำงาน ทุกแบบ ทำงานแต่งตัวดี ราดชะ กานไทย มีกรุ่ม ทหารไทย มีกรุ่ม ตำรวจ ทำงานด้วยกันทำงานเฝ้าดูแรเมือง มีเครื่องบิน ขับตรวจดู มีทั้ง พูด ดีๆ มีทั้ง ค่าทิ้ง ของหนักจัด มีทุกแบบ งานดี คนทำงาน ยู่ที่เดียวกัน ขับรถตรวจงาน งานตำรวจ เฝ้าเมือง จับใครไม่ค่อยมี มี แบบไม่ค่ากัน บอก สะถานี ตำรวจมาจับตัวมี กับ ทหาร ทำงานปร่อยไปได้ แบบไม่ค่า ยังดีรอดตายไป หนักเข้าก้อมี ทำผิด ค่าตาย งานจะยู่ด้วยกัน ที่รู้ ตอนแรก ยังไม่ได้ คนกรัวตาย มีทหาร ตำรวจ มายู่ คนกรัว หนีงานกันหมดมี เดี๋ยว ไม่มีคนมาทำงาน คนกรัวปืนกัน มีคนทำงาน แบบ ไม่มีใช้ปืนก่อน ถ้ารู้ * คนทำงาน ราดชะกานไทยเมืองสีดำ ประมานคนทำงาน 63 คน รวมยามด้วย ทั้งหมด 70 คน มาทำงานเมืองสีดำ ทำงาน ยาม เคยเป็น ตำรวจ ทำงานได้ พกปืน เฝ้างาน เฝ้าน่า ประตู พกปืน กรางคืน ผัดกันเฝ้า ที่ทำงาน เฝ้ามี ถ้ารู้ ไม่เฝ้าที่ทำงาน กราง คืน ไม่ได้ ทำงาน คนงานที่นั้น ผัดกัน เฝ้าที่ทำงาน ดี กระเสียนไปแร้ว มาทำงาน เฝ้ายามได้ งาน ยาม น่าประตู งานคนทำงาน ที่รู้ เรียนจบอะไรมา ควนรู้กับตัวเอง มาสะมัคร์งานได้ ที่รู้ ทุกคน คนไม่เต็มบาท ตรงนี้ เข้าใจยู่ หาไม่ได้แร้ว เรยเป็น น่าที่ คนไม่เต็มบาท ทำงานเมืองสีดำดี ตอนแรก ทำให้ได้ ที่ทำงาน ราดชะกานไทยเมืองสีดำ จะซ่างตรงไหน ถ้ารู้ ทำที่ทำงาน แถว ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน สีดำยู่แถวนี้ เมืองจะมี ซ่างแถวนี้ แนะ ที่ทำงานเมือง มีทุกแบบ สิบร้อมีหมด รถทำงานมีทุกแบบ เงินสีดำไปดี ไปหาซื้อเอง แร้วก้อมีเงิน รัดทะบานไทย จะซื้อมาเพิ่มให้ได้ คนทำงาน ถ้ารู้ ทำงานหนัก 22,000 บาท ทำงาน ในร้ม กับ พาคสะหนามจ์ ตากแดด ทำงาน ผู้หยิง ผู้ชาย ทำงาน ไปตรวจดูอะไร ตากแดดยู่แร้ว มีตากฝน เตรียมชุดไว้ ดี งานทำ ตอนแรก ราคารับเงินเดือน ของสีดำ ต่างหาก ได้เงิน เงินก้อน ใหย่ๆ มีเมืองเมื่อไหร่ จะได้รับเงินเดือน 2 แบบได้ ตอนแรก รับทางราดชะกานไทย มีเมือง เสร็ตดีแร้วมีคนมาทำงาน ใหย่ คำตอบ ได้ดีเมืองใหย่ ถึงจะได้เงินได้ ทำเมืองสีดำ ทำแบบ ออกแบบทำให้รู้ไว้ก่อน เกี่ยว ทำได้ไม่ได้ ยู่คำตอบนี้ ถมดิน สูงๆ 30 เมตร์ ก้อดี 50 เมตร์ ดีที่สุด ฟุตบาท ทางเดินทำ 2 แบบ ถ้ารู้ มีข้างบนทางคนเดิน กับ ทำทาง อุโมง ทำให้คนเดินได้ กับ ติด ท่อน้ำปะปา ได้ สายไฟได้ ทำทางเดินข้ามถนน แต่เดิน ทางอุโมงใต้ถนน ทำแบบนี้ดีจัด ทำทาง ฟุดบาท 2 ชั้น ทางอุโมง ใหย่ๆ คนเดินได้ ฝนตก เดินได้ดี ไม่เปียก ฝนตก ทำทางอุโมง เดินไปห้างได้ เดินไปร้านขายของได้ โรงแรมได้ เดินดี ทางอุโมงไต้ดิน ตรง ทางฟุตบาท ทางเดินเท้า ทำ 2 ชั้นดีที่สุด ทำท่อน้ำทิ้ง แถวทาง ฟุตบาท ท่อระบายน้ำ จุดเดียวกันดี มีรถ วิ่งได้ดี รถแบบ ทำงานได้ ไม่ร้อนแดด สะบายเย็นดี ทำทาง อุโมงใต้ดินเดินได้ จุดไหน มีรถเมจ์ผ่านมี ทำจับสันยานรถเมร์มา มีไฟขึ้นบอก ใต้ดิน รถไกร้จะมาถึง ขึ้นไปรอรถเมร์ได้ ทำป้ายบอก เดินไปไหนมาไหน มีแผนที่บอกดี มีป้ายบอก ไม่งง ดีเดินไปได้ สะบาย ไม่ร้อนแดด ตอนเย็น เดินข้างบนทางเท้า เวรา ร้อนๆ เดินทางเท้าใต้ ดิน แถวทางฟุตบาท สะบายไม่ร้อนแดด ไม่เปียนฝนตกดี ทำทางเดินยาว ดี ถมดิน สิบเมตร์แรก สูงกว่า พื้นดินทั้งหมด น้ำไหรออกมาได้ น้ำดันเข้าไม่ได้ ถมดิน ทำท่อน้ำระบายทิ้ง ทำทางอุโมง ระดับดินถม 15 เมตร์ ตอกเสาเข็มมี หรือเจาะตั้งเสาหรัก ดีๆได้ ทำทางคอนกรีตยาวไปเรย แร้วทำ มีท่อระบายน้ำ ทิ้ง ทุกบ้าน ทุกจุดรงมาที่ ท่อระบายน้ำใหย่ได้ ทำท่อน้ำที่ ระบานน้ำทิ้ง สูบ น้ำเข้าท่อน้ำทิ้ง สูบเข้าไปได้ ทำความสะอาดท่อได้ ท่อไม่มีตัน น้ำสะอาดดี แร้วทำทางเดินเท้า ยาวๆ เป็น หราย กิโรเมตร์ วางแผน เสาไฟฟ้า ทำท่อวาง สายไฟ ดีๆ ป้องกัน ดีๆ สายไฟฟ้า แรงๆ ยู่ข้างบน สายไฟฟ้าไม่แรง ข้างร่าง ดี วางโครงกาน ทำทางอุโมงใหย่ ทางเดินทุกแบบ สะบายดี ไม่ร้อนไม่เปียก ฝนตก ตอนเย็น ตอน ค่ำๆมืดแร้ว เดินข้างบนได้ ไม่ร้อน ทางรถทุกแบบ ข้าง บนถนน ทำทางเดินก่อน ถมดินทับไป เสมอกันดี ถมดินให้ทั้วไป ให้เต็มทุก จุดดีแร้ว ซ่างเมืองได้ ซ่างตึกสูงไม่มาก วางแผน ทางอุโมงคนเดินก่อน ดีๆ ทางเดิน 2 ชั้นดี มียู่ที่เดียวกันหมด ไฟฟ้า น้ำปะปา ท่อระบายน้ำทิ้งท่อใหย่ ทางถนน รถวิ่งข้าม ตอกเสา ทำ ดีๆ รถวิ่งสะบายดี ทำทางเดิน ยาวๆไกรๆดี แร้ว ทางเดินเท้า ทางฟุตบาท ดีๆแร้ว ถมดินให้หมด เสมอกันดี ทำดีแร้ว มี ทำถนน รถวิ่งได้ ทำทาง ใต้ดิน จะได้ ไม่มีรถหยุดไม่มี รถวิ่งได้ไว กรับบ้าน ไว ทางแยก ทำทางใต้ดิน ทางอุโมงรถวิ่งได้ วางแผนทำทางรถวิ่งทางแยก มีทาง อุโมงใต้ดิน แถวทางแยก รถไม่มีติด รถวิ่งได้เรย รถไม่ติด วางแผนดี วางแผน ทำดีหัวคิดดี ทางเดินเท้า ทำทางอุโมง ทางเดินเท้ามี 2 ชั้น มีทาง เดิน วางแผนทางเดินเท้า นำของเข้าไปซ่อมอะไร เพื่ออะไรพัง ทำทางเข้า ใหย่ๆ บางจุด จะนำของเข้าไปได้ เพื่อมีอะไรเสีย จะได้นำของเข้าไปได้ มี วางแผน ทางแยก ทำทางอุโมงใหย่ใต้ดินรถวิ่งเข้าจอดรับคนได้ดี มีทางวิ่ง 2 ชั้น ทางแยกดี มีทาง 2 ชั้นรถวิ่งได้ วางแผนทำงานดี มีทางแยก กับ ทาง เดินเท้า แผนต่อมา เสาไฟฟ้า วางแผนต่อไป ป้องกันไฟช็อต วางแผน ดีๆ จบแร้ว ท่อน้ำปะปา ท่อน้ำทิ้ง ยู่ทาง อุโมงทางเดินเท้า หมดแร้ว วางแผนดี ทำตรงนี้ ดีๆ เงินเดือนแพงจัด คนดี ยังไม่ทำดี ทำเสีย ตามเมืองใหย่ จำไว้ * ข้างใน กำแพงเพชร คนทำงานเมืองสีดำ งานราดชะกานไทย ที่ทำงาน ชื่อ มีงานตรงนี้แร้ว ทำอู่รถซ่อมทุกแบบ รถ งานที่ 2 พร้อมกัน โรงพยาบาล ที่รู้ ตะหราดจ์ มีของขายทุกแบบ เอาแบบ จำเป็น รับเงินเดือน ทุกย่าง จำไว้ ดีๆ มีธนาคาร ทุกชื่อได้ก่อน ทำตรงนี้ออกมาก่อน งานซ่าง ตรงนี้ท่อน้ำไม่ได้ดี ทำที่ทำงาน บัตร์สะมาชิคร์ กัน คนบ้า หาที่ตายกับผี มันตายไม่เท่าไหร่ นำ ความตายมาให้ คนส่วนรวม ทำที่ทำงาน ทำบัตร์ สะมาชิคร์ ทำกัน 4 อำเพอ ห้ามเข้ามา ไม่ได้ กรัวตัวซวย นำเรื่อง ผีๆทำไว้ครองคอ พกติดตัว ตะหรอดจ์ เวรา ทำไว้ไร่ คนไม่มี ถูกไร่แน่ ไม่คบ คนจังไร ด่า เฟซบุ๊ค คนดัง หนัก ผีมา พูดตรงข้ามดี เริกไม่คบ กรัวผีมา เรื่อง พูดตรงข้าม เฟซบุ๊ค คนดัง หนักที่ 1 จำไว้ 4 อำเพอ ไร่ ย่างเดียว เที่ยวไม่ได้ ขับรถมา ย่าไปเติมน้ำมัน ปากเสีย ปากจังไรไปพูด เฟซบุ๊ค คนดัง พูดตรงข้าม ดี ทำเสีย ปากเสีย ไม่คบ จำไว้ ข้างใน กำแพงเพชร ไร่ย่างเดียว คนบ้าซวย 4 อำเพอ มาที่สีดำ ไร่ ออกไป มันมา ค่าทิ้งเรย จับปืนยิงทิ้ง ทำให้เป็นข่าวดัง ปร่อยให้ คนขับรถได้ กรับมี ไปได้ กรับไปเร่าให้ พวกมันฟัง ถูกค่าตาย ค่าให้หมด ให้เหรือ คนเดียว ที่รู้ ปร่อยมันออกไป ปร่อยข่าวดังได้ ต่อไป ไม่มีใครมา ค่าก่อนดีที่สุด 4 อำเพอ กรุงเทพ มีพูด ให้ยิงรูกระเบิต ใหย่ ทำราย เมืองจังไร ซ่างไปได้ วางแผนที่ ทำเมือง ซ่างเมือง มีพูด ให้ทำรายทิ้ง พวกมารุมยิง ยิงไส่เรย มีของดี เมือง ยิงเข้าไป ไม่ได้ รูกปืน ถูกตัวกรุงเทพ ไม่ได้ ซ่างอะไร ซวย มีพูดให้ทำราย เมืองแบบ กรุงเทพ ยังมีของดี ปืนเรต์เซอร์ กดไม่ได้ ตัวกดยิง กดไม่ได้รอด กรุ่ม คนดี ยานบินมา ทำน่าที่ มีพูด ให้ทำราย เมืองหรวงกรุงเทพ เมืองจังไร กรุ่ม ผีๆ มายิงไส่ ยิงไม่ได้ ติดของดี มีเอง ถูกตัวไม่ได้ กดยิงไม่ได้ เรต์เซอร์ ทำที่ทำงานเสร็ต กรุ่มทำงานเมือง ที่รู้ ตามมา โรงพยาบาล ตะหราดจ์ อู๋รถ ทำทุกแบบ ทำไว้ก่อน ทำรถไป ขนน้ำมัน กรุงเทพ ไปโรงงาน ผะหริตร์ทำมี น้ำมัน ไปหาซื้อมา มีเงินแร้ว รู้คำตอบ พูดกับ สีดำได้ ถุกตรวจสอบด้วย ที่รู้ ผู้ว่า คนเต็มบาท คนรู้ดีงาน ทำได้ ได้ทำ จำไว้ งานมีอะไรบ้าง ถ้ารู้ ได้ ได้ดี ทำงานจำไว้ งานจะทำ มีที่ทำงาน ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน ทำที่ทำงานก่อน ได้ ทางเข้า แกร่งเกาะร้อย หาที่ ดีๆ ทำได้ทำ หาที่อื่นก้อได้ ตรงไหนดี ถ้ารู้ คนทำงานเมือง สีดำ ผ่านชื่อ ผ่าน ตรวจจบประรินยาจ์ตรี โทบ์ เอกก์ ถึงจะดี ได้ทำงานได้ คนเต็มบาท กำแพงเพชร ผู้ว่า กำแพงเพชร อะดีดจ์ งานใหย่ดี ส ส รำรานบ์ ผ่านงานตรงนี้ ตรวจ สอบ ชื่อเร่น ชื่อ จริง นามสะกุนจ์ ผ่าน ได้ ยู่ถูกไม่ถูก เกี่ยว คนเต็มบาท ด่านแรก ยัดเงินไม่ได้ แอบให้ไม่ได้ ได้เงิน ที่รู้ ทางสีดำแร้ว ถ้ารู้ ยัดเงินไม่ได้ นำตัว พ่อแม่ มี ค้ำประกัน ชื่อ ผ่านตรวจสอบ ตำรวจ คนไม่เต็มบาท ผ่านได้ ก้อได้ทำงาน ผ่าน ใบรำรองทางกานแพทย์ดี ถึงจะทำงานได้ มาหาสีดำได้ สุดท้าย ใบสะมัคร์งาน ทุกแบบ ยู่กับ คนเต็มดี สีดำ ไม่เอาอะไร ได้แค่เขียนบอก จำไว้ มาทำงานได้ ผ่าน ได้ ทำงาน จำไว้ คำตอบ ผ่านได้ดีแร้ว เบิกเงินได้ 1,500,000 บาท ทำงานสีดำ จะได้ เบิกเงิน ได้ มี หรายๆคนเรย ตรวจสอบเสร็ตแร้ว จะได้ไปกรุงเทพ คนเต็มบาท พาไป ถ้ารู้ สีดำได้เงินแร้ว มาหาสีดำได้ ได้เงินเบิกเงินได้ เอกกะชนบ์ งานสีดำ ได้ เงินได้ เบิกเงินได้ โอนเงินเข้า มือถือ ได้เรย จำไว้ โอนแถวนี้ ทำบันชี เสร็ต ธนาคาร ออมสิน ยู่ตรงไหน ทำตรงนั้น จำไว้ ชุด แรกๆมา จะได้เงิน ดีๆ ก่อน ทำงาน เรื่อง เดินเรื่อง ทำงานที่ทำงาน ก่อซ่าง ได้งาน ใครมาทำได้ แต่ยังดี สีดำ จะซ่างที่ทำงานก่อน ทำให้ก่อน มีที่ทำงาน มีบ้านพักแร้ว ถึงจะได้ งาน ทำได้ สะมัคร์ได้งาน สีดำ จะทำที่ทำงานให้ก่อน เสร็ตแร้ว ถึงจะมา สะมัคร์ เพราะสีดำ คือ คนออกหัวคิด คนทำงาน จะมาได้ มีที่ทำงาน จำไว้ กรัวผี มา มีที่ทำงาน เกือบเสร็ต มาได้เรย สะมัคร์งาน เมืองสีดำ ที่ทำงาน ที่รู้ คนซ่าง งาน ทำงาน ซ่างที่ทำงานเมือง กรุ่ม อะดีดจ์ ส ส สำรานจ์ น่าที่ งานระดับดี สีดำ คนรุมค่า จะมายุงทุกหน่วยงาน ทำไม เดือดร้อน ตาย ไม่รับเรื่องสีดำมี ใครไม่รับรู้ ตาย ที่รู้ สีดำ มีดี วันๆ พวกทั้วโรก รุมค่า ทุกคน จะรวมมือกันเอง กรัวตาย กรัวพวกมารุมค่าสีดำ สำรานจ์ ทำงาน ดูแร กับ .อ บ ต. โปร้งน้ำร้อน ทำงานแน่ ตรวจสอบ มามองดู นอนเฝ้า ทำตำรวจ มานอนเฝ้า ใครจะมาแอบ วางระเบิต น่าที่ คนทำงาน กรุ่ม ตำรวจ ชาวบ้านทุกคนรวมมือกันเอง .อ บ ต. โปร้งน้ำร้อบ กรุ่ม ทำงาน กรุ่ม สำรานจ์ มาทำงาน ตรวจดูกันเอง รู้ยู่แร้ว สีดำ ไปเบิกเงิน กรุงเทพ เรื่องราวสีดำ เบิกเงินได้ เรื่อง เป็นคนคบดีได้ เกี่ยว สีดำ คนทำงาน ระดับนี้ กรุ่มมาทำงาน รายชื่อ ไปทำเรื่อง คบได้ดี เงิน เกี่ยว เรื่อง * รวยจัดด้วยดี ยารืม สีดำ ผะหริตจ์ เงินได้ รวย ทำพิเสดได้ โรงงานอะไรได้ดี หมด ทำของ ตรวจสอบได้หมด ตรวจจับผิด ระเบิต ทำแบบ ทุกช่องทางเดิน ทางอุโมงใหย่ ติดสันยาน ตรวจจับ ปืน ระเบิต ได้ทุกจุด ไม่มีทาง ทำไม่ได้ดี ของสีดำ ทำแบบโรงงาน ซ่าง เครื่อง ตรวจสอบได้ แพงๆ ใครจะมากร้า ไม่มี * ทำอะไรก่อน ทำได้ ทำที่บ้าน สีดำ พื้นที่ ใหย่ๆจะได้นำของมารงดีได้ บ้านดี พื้นที่ ใหย่ๆมี ตั้ง คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ ยานบิน หุ่นยนต์ สั่งงานได้ด้วย คอมดี ทำได้ รู้ถึงไหน ประเทสนอก ทั้วโรก ไม่กร้ามา กรัวจัด จับสันยานได้ คอม มี แพงๆ คนรวย รู้ดี ไม่กร้ามา ของมากจัด แพงจัด พื้นที่สีดำ คนเดียว หนีหมด * มีบ้านที่ทำงาน ใครมาเดิน คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ คนจนจะรู้ดี หรือ มา 2 กรุ่มดี ใช้ คนรวย เข้า กำแพงเพชร เรื่อง ตั้ง คอม แพงๆ มียู่ย่าง ย่าเสียบสายเข้ามี กรุ่ม คอม เฟซบุ๊ค จะมี คอมพิ้วเตอร์ 1 ชุด หรายตัวตั้งไว้ เฟซบุ๊ค ห้าม จำไว้ ย่าเสียบสายไฟ ตรงจุด คอมพิวเตอร์ พูดได้เหมือนคนพูดได้ ย่าเสียบสายดี เข้าไป คอมพิ้วเตอร์ เฟซบุ๊ค ห้ามเชื้อมต่อเข้าไป มันจะรบ ของสีดำ ทำดี มี สีดำ เขียน ผิดกดหมาย มี ไม่เขียน ไม่ได้ เขียน จังไร จริง ถูก เขียน คือ ผิด ทางกดหมาย คอมพิ้วเตอร์ พูดได้เหมือนคน มันจะรบ ตัวเอง ผิดกดหมายมี ย่าเสียบสายไฟ เข้าไป ย่าเชื้อมต่อ คอม มี เฟซบุ๊ค 1 ชุด ห้ามเสียบเข้าไปมี คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ แพงจัด พูดได้เหมือนคนดี ย่าเสียบสายเข้าไป ห้ามย่าดี * ใคร ขับเครื่องบิน พูด ดีๆ คนไทย เครื่องบินทุกแบบ ขับผ่านไป จำไว้ สีดำมี คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ เมื่อไหร่ เป็น ราคา แสนร้านบาท แพงจัดดี คอมพิ้วเตอร์ ทำงานเอง พูดกันเองได้ ระหว่าง ยานบินรบ หุ่นยนต์รบ กับ คอมพูดได้ บ้าน สีดำ ถ้ารู้ มีเมื่อไหร่ สีดำ ไม่รู้ คอม พูดได้เหมือนคน สั่งงานกันเองได้ ไม่รู้ มี สีดำไม่รู้ เครื่องบิน ขับผ่าน พูด ดีๆ ส่งขึ้นไป ส่งทำรายย่างเดียว บอกแร้วคิด จังหวัด กำแพงเพชร ต่อไป ทำข่าวบอกก่อน มีจริง เดือดร้อน ถึงตายกรุ่มคน รายงานเรื่อง เครื่องบิน ทหาร ไทย ขับเข้ามา บอก คอมพูดได้ ดีๆ จอดรง ดี ทางไหน มาตรวจอะไร ส่งเรื่องบอกไป คอมพูดได้ น่ากรัวตาย คอม มีดี รู้ ดี พูดไม่เข้าหู คอมพูดได้ พวกรุมยิงตายได้ ของสีดำ ระวังตัว พูด ดีๆถามตอบ * คอมพิ้วเตอร์ พูดได้เหมือนคนพูดได้ เข้าไปดูได้ เฟซบุ๊ค สีดำ ไม่รบ รบ ผิด คอมพิ้วเตอร์ กรัว ตำรวจจับ คอม กรัว คอมถูกทำราย หัวคิดเหมือนคนดี ผิด คอมพิ้วเตอร์ รบของสีดำไม่ได้ เข้าไปดูได้ เฟซบุ๊ค สีดำ ไม่ทำราย จำไว้ ดีๆ คอมพิ้วเตอร์ ทำราย เสียบสายไฟ กับ ตั้งเข้ากัน ออนไร ทำราย เฟซบุ๊ค แน่ * มีบ้านหรังใหย่แร้วดี จะไป ซื้อ คอมพิ้วเตอร์ วิเสต ซ่างคำพูดได้ ทำให้เป็นดี พาสา เพรง เพราะได้ คอมพิ้วเตอร์ ตัววิเสต แต่งเพรงได้ จากคำเขียน แปรดี ออกมาได้ เป็น กรายเป็น พาสาเพรงได้ แปรออกมาจาก คำเขียน บทเขียนดี เขียนจบ แค่เพียง แผ่นเดียว แปรออกมาเป็น พาสา แต่งเพรงได้ คอมวิเสตดี จะมีกานเดินทางไป ต่างประเทสนอก ไปหาซื้อเครื่องแต่งเพรงได้ ไปที่ไหน ประเทสอะไร จะไปหาซื้อ แพงๆ คอม แต่งเพรงได้ แค่เขียนจบ จับไส่ไป ดีๆ * คนกำแพงเพชร ทำงาน อะไร ทำให้เป็นเรื่องเป็นราว คนดี มาตรวจดี ไม่เท่า ไหร่ ใครเชินมาไม่มี ไม่รู้ด้วยซ้ำ มาจากไหน ไม่รู้ ตายไปแร้วไม่รู้ ผีหายตัวดี ได้ ใครจะมามองเห็น ไม่มี ผี มาทำงาน ตรวจจับผิด จำไว้ ทำงาน อะไร ถ้ารู้ ทำเรื่อง บันทึก ทุกแบบ งานแต่ระย่างดี มันเป็นน่าที่ ไม่เคืองกันนะ ผีวินยาน ค่าตาย ตอนไหน ใครไม่รู้ ไม่เคืองกันนะ ผีค่าตายตอนไหน ไม่ใช่แร้ว ทำผิด สูตร์ ทำเรื่อง ผ่าน งานราดชะกานร์ ทุกแบบ ไม่เกี่ยวกับ สีดำ ทำกันเอง ถ้ารู้ คนทำงาน มาจาก กรุ่ม งานอะไร ทำหนังสือ ทำงาน รายเซ็นมีทุกแบบ ราย ชื่อคนมาทำงาน จะมีครบทั้งหมด สะถานี ตำรวจ หัวน่าดูงาน เซ็นผ่านเรื่องดี ทำหนังสือ เข้าไปเรย กรุงเทพ ไกร้จัด เดินทางได้ เบิกเงินได้ ทำหนังสือ ส่ง เรื่อง รายเซ็น ทำให้ตายได้ ไม่ตายได้ หัวน่างาน คนใหย่ สักสิทต์ คำหัวน่าดี งาน ผ่านงาน ผ่านเรื่อง ทุกย่าง ตรวจดู ตายไม่ตาย รายเซ็น ดี ตก รงไม่ตาย คือ ผีวินยาน รอดตัว สะถานี ผ่านเข้า กรุงเทพไปเรย ไกร้กัน ไปได้ไปเรย ดีๆ เรื่องของเรื่อง บอกกัน เรื่อง ผีๆ จับผิด ไม่ใช่กรุ่มสีดำ ผีมา ไม่ใช่แร้ว คนระที่ ไม่ใช่ผี กรุ่ม เยนโร่ ไม่ใช่แร้ว ผีวินยาน หายตัวได้ดี ทำพูด จับผิดใครทำงาน ไม่ดี ผี จะมาค่าคน เค้าเรียกกันว่า ผี พังงาน ทำงานเรื่องดี สีดำ ผ่านตามขั้น ตอน ทำหนังสือ รอดตายได้ ไม่ได้ ยู่คำตอบ หนังสือ ทำเรื่องส่ง ตรวจดูงาน เรื่องราวสีดำ ดักให้ทัน ความรู้ของ ผีๆ วินยาน ทันกันยัง ทันผี ที่รู้ หนังสือดี ทำเรื่อง ส่งเรื่องราว หนังสือ ตายไม่ตาย ตรงนี้นี้เอง คำผ่านงานได้ คำ ดีหัว น่างาน คนใหย่ ผ่านเข้า กระซวง งานมาจากอะไร ไปตรง งานกระซวง ผ่าน ตรวจดูงานส่งมา ส่งเรื่อง รับคืนมาเรย ใช้ เร่มเดียวกัน คนไปส่งงาน กับ คน ใหย่สุด ยู่กรุงเทพ หัวน่างาน ขอ รายเซ็น ผ่านงานได้ ตรวจสอบผ่านงาน ไม่ ตาย จบไม่ตาย เขียนบอกเรื่อง ทำตามมีช่อง มีเรื่องไม่ดี ปกกะติดี เขียนวัน ที่ เรื่องอะไร มีเรื่องอะไร ไม่ดี เขียน สั้นๆ ตรวจงานดูง่าย เข้าใจดู คิดจบแร้ว อ่านไปจบแร้ว มีเรื่อง ตามดูแก้ไขกันเอง หัวน่างานดี ตามเรื่องดู เอาคืนแก้ แค้น กับ ระวังตัว ป้องกันตัว มีเรื่องอะไร เกิดขึ้น ตรวจดูงาน คือ ความหมาย ทำให้เข้าใจได้ วันที่ เวรา แถวไหน อาดจะเดา ในป่า เดาได้ ไม่เป็นไร ไม่รู้ ชื่อ ตามป่าเขา ไม่บอกชื่อได้ บอกเกิดเรื่องในป่า จบไม่ตาย กับ ผีๆ เขียนมี ทำหนังสือ ส่งเรื่อง กระซวง ผ่านงานหัวน่า มีเรื่อง จะถูกจด บันทึก กระซวง กระซวง สั่งคน จดจำ บันทึกเข้าเรื่อง มีเรื่องอะไร ไม่ดี ที่นั้นจะจดจำเขียนไว้ บันทึกเรื่องราว กำแพงเพชร จำไว้ มี 2 ช่อง 1 ปกกะติดี 2 มีเรื่องไม่ดี ทำ มี แบบ ตารางช่อง จดจำไว้ อาทิตย์หนึ่งมี 7 วัน ทำ 7 แผ่น ต่อ อาทิตย์งาน มี กรุ่มไหนบ้าง ก้อไม่รู้ ส่งผีมาทำงาน รักสากดหมาย ประเทสไทย มีผี มาค่า ทำงาน อะไร ใครไหน ทำไม่ดี คนทำงาน รักสากดหมาย ไม่ทำงาน ตายได้ เรื่องสีดำ เอาตัวให้ รอดกับมัน มันคนนั้น มีกี่คน ใช้คำพูด เค้ารู้แร้ว คำ เอ่ย ผีๆทำงานอะไร คิดถึงผี เข้าไว้ เพราะ ใครคนนั้น หายตัวได้ ผีวินยาน คำรวม ใครตาย เป็น ผีวินยาน เข้าคำนี้ คือ คำรวม ทุกผีวินยาน มีพูด ส่ง ผีวินยานดี มาทำงาน สีดำ มาจากไหน ไม่รู้ มีพูด ปุกเสก ผี มาทำงาน ค่าคนทำงาน ไม่ ทำงานสีดำ กรุ่ม ตำรวจ กรุ่ม ทหาร จำไว้ สีดำ ไม่พูดกับ ผี กรัวผี กรัวจัด ผีๆ หรอก เป็นใครมาหา สีดำ ไม่เคยเรย ไม่พูดกับ ผี กรัวผี หรอกๆค่าๆ จำไว้ ผี ตอนเจอ ของจริง ผีๆ กับ ตอนอ่าน อะไร เรื่อง ผีๆ ต่างกัน ตอนเจอผี ค่ากัน เรย อ่านเท่าไหร่ ก้อไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ คนตายไปแร้ว ไม่รู้ ตอน เจอ ผี กับ ตัวเอง ไม่เข้าใจ ตอน เจอ ผี กับ ตัวเอง คนอ่านจะมารู้อะไร ที่นี้ที่อะไร ถิ่นผี * เพรง ช่วยฟังหน่อย สะแน็ก สะแดง วีดีโอ เสียงเพรง ขายได้ จะขายได้ยู่แร้ว มาเสียตรงนี้ เดินรอดหว่างขา มีคนไปนั้ง เสียไปเรย แค่นั้นแนะ ขายไม่ได้ ดี กับ คนดี กรุ่ม ผีๆดีๆ ขายไม่ได้ เสีย มีพูด ขายไม่ได้ วีดีโอ ใครไปซื้อ ตายผี มีพูด ค่าตาย ใครไปซื้อ ของขาย แบบมีพูด ห้ามซื้อ แค่นี้แนะ ตายได้ ผีค่ามี ส่วนมาก ขายแต่ เสียงเพรง ขายไม่ได้ วีดีโอ ขายไม่ได้ ใครไปซื้อ ตายผี ค่า ทิ้ง ทำตามคำสั่งมีพูดอะไร ไม่รู้ก้อ ตายไปซะ จบเรื่อง ผีค่าตายได้ ผีวินยาน ไม่มีอะไร หรอกสีดำได้ ไม่มี ค่ายเพรง ได้เงินแบบไหน ค่ายวีดีโอ หนัง พาบ พะยนต์ ได้เงิน แบบไหน รู้ดีหมด สีดำ มีเบื้องน่าเบื้องหรัง ส่วน คนปอม มา รับเป็น เป็น เจ้าของค่ายเพรง เจ้าของค่ายหนัง เจ้าของค่ายพาบพะยนต์ ได้ คนของปอม คนเกิดมาได้ ไม่รู้อะไร ไม่ใช่ คนจริง ย่าพูดเรย ความคิดไม่จริง ระบบ เงิน วิ่งเข้า บันชี คนของปอม ได้ ทั้วประเทสไทย ทำได้ เบื้องหรัง ที่รู้ ค่ายเพรง ค่ายหนัง มันเป็น บอริสัตจ์ใหย่ ได้โอนเงินก้อนใหย่จัด ครั้งระเท่า ไหร่ ครั้งระ พันร้านบาท ได้เงิน หรายครั้ง โอนเงินเข้าให้ได้ เป็นที่บอริสัตจ์ ใหย่ ถึงได้เงิน โอนเข้า บันชี ได้เงินมา ครั้งระ พันร้านบาท ดีได้หรายครั้งมี เพรง วีดีโอ ขายไม่ได้ ใครไปซื้อตายหมด ตาย ตามมีพูด ไม่ได้ทำไว้ขายมี ที่นี้ ถิ่นผี หนักค่ากันตาย ใครไปซื้อตาย เพรง วีดีโอ ตายแน่ ได้เงิน แบบมีดี เบื้องหรัง โอนเงินเข้าทาง บันชี บอริสัตจ์ ได้เงินตรง ขายเพรงไม่ได้เงิน คน ปอม เกิดมาได้ ไม่มีความหมาย ไม่ใช่คนจริง ไม่มี คาถาอาคม ใช้ เกิดมา มี แบบ ไม่นาน ไม่ถึง ชั่วโมง เดี๋ยวก้อ ตายได้ นับแบบนี้ได้ คนปอม เรื่องเงินมี เพรง ขายไม่ได้ วีดีโอ ขายไม่ได้ ได้เงิน แทนที่กันตรงนี้ โอนเงินเข้าทาง ดี มี บันชีเข้าทาง บอริสัตจ์ ค่ายเพรง ให้เงิน แทนที่ ขายไม่ได้เพรง ถิ่นผี ถ้ารู้ ขายมานาน เพรง ค่ายเพรง มีเงิน บันชี หมื่นร้าน เรขอะไร ข้างน่ามี แสนร้าน ไม่แน่ มี ราคา เงิน บันชี เรขนี้แนะ คำตอบ ได้เงิน น้อยจัด เพรง ขายทั้วโรก ได้เงินมีเท่านี้ ซึ้งว่ามัน ไม่ใช่ความจริง ความจริง ร้าน 3 ครั้ง มากได้เงิน จริง ถ้ารู้ สีดำ เจ้าของ ค่ายเพรง ร้าน ร้าน ร้าน ร้าน ร้านบาท เงินเข้า บันชี ขายดี เพรงได้เงิน รวยจัด ทั้วโรก ขายได้ จำนวนเงิน จริง ถ้าพูด เป็นเจ้าค่ายเพรง แผ่นเพรง เรื่องวิเสต มี ถิ่นผี แผ่นเพรง รอยได้ รอยเป็นกร่อง เข้าไป ในห้าง ตามร้านขายของ ทำเรื่องทำราว ในสังคม ผีๆ ทำไว้ให้ดู ห้ามซื้อ ใครไปซื้อ ตาย ทำตาม สันยา คำมีพูด ตาย ใครไปซื้อ ขายไม่ได้ ฟังดู ไม่เสียเงิน มีไว้ ให้ดูแบบ สีดำ ดูได้มี ไม่ตาย ไม่ได้ซื้อ มาดูเรยกดได้เรย ของสีดำ ดูได้ ไม่ ตาย วางรอยไปวางแผงขาย แผ่นเพรงใครจะไปซื้อ คนดี ไม่มี กรัวตาย ผีมา ผีวินยาน เหาะได้ หายตัวได้ แร้วที่นี้ ถิ่นผี มีพูด ห้ามซื้อไป ดูไม่ได้ เดี๋ยวมีผี เหาะมาหา ถึงบ้านได้ ขายไม่ได้ ทนดูทนฟังไม่ได้ สะแดงแบบ ผีจังไร ห้าม ซื้อ ซื้อไป ตายแน่ ผีวินยาน เหาะเข้ามาค่าถึงในบ้าน ตายคนซื้อไป เพรง ดี ฟังได้ ตอนซื้อมา เดือดร้อน พาบ วีดีโอ ทนดูไม่ได้ ขายไม่ได้ ดูไม่ได้ ไม่ได้ ทำไว้ขาย ทำมาวางไว้ มีพูด เรื่อง ผีๆ วางขาย มีร้านขาย ทำไว้ ถิ่นผี คนดี มี เข้ามา ผีวินยาน คนถอดวินยานได้ เข้ามา คนทั้วโรก เข้ามา ถิ่นผี แผ่นเพรง มีขาย คำตอบ ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อกรัวผีมาค่าตาย มีพูดห้ามซื้อ ซื้อตายกับ ผีแน่ ทำไว้ วางแผ่งขาย แผ่นเพรง ทำไว้ ให้มีพูด ระวัง ผี แผ่นเพรงมีพูด ผีๆ มีเบื้องน่า เบื้องหรัง เรื่องวิเสต คนปอม บอริสัตจ์ใหย่ ค่ายเพรง เพรง ขายไม่ ได้ เสียจาก วีดีโอ พาบ ขายไม่ได้ คนปอม พูดได้ทุกแบบ มีแบบ โกหกสีดำ ไม่ได้ โอนเงินให้ บอริสัตจ์ 50 ร้านบาท 100 ร้าน 200 ร้าน ได้หรายครั้ง ที่รู้ เบื้องหรัง เรื่องวิเสต โอนเงิน เข้า บันชี ค่ายเพรง ได้ เรื่อง ใครซื้อ ตายเพรง คนปอม ตายไป เปรี่ยนตัวได้ ความจริง ซื้อเพรง แบบ มีเสียงเพรง ไม่ตาย ดี แบบ วีดีโอ ตายใครซื้อไป พาบ วีดีโอ ทนดูไม่ได้ อ่านของสีดำไป ถูกดีหมด ทั้วโรก พาสาไทย คนดี ทั้วโรก คนของจริง เป็น พัน ประเทส ถิ่นผี ไม่รวยมี ค่ายเพรง ประเทสไทย กรุงเทพ เพรงขาย ไม่ได้ ถึงไม่รวย คนดี ไม่กร้า ซื้อ กรัวตายกับผี ผีมาค่าตายถึงบ้าน มีพูด ห้ามไปซื้อเพรง ถิ่นผี เดี๋ยว ผีวินยาน มาค่าตายถึงบ้านได้ ค่ายเพรง รวย มีเงิน บันชีเงิน ฝาก ธนาคาร ไม่ถึงแสน ร้าน จนไม่รวย ขายเพรงไม่ได้ ความคิดสีดำ มาบอก ไม่รวย ขายเพรงไม่ได้ งานบันเทิงทุกแบบ เพรง หนัง พาบพะยนต์ ขายไม่ได้ ทนดูไม่ได้ไม่ซื้อกรัว * เมืองสีดำ สั่งมาบอก ทำ 2 ชั้น วางแผนคิด ท่อน้ำทิ้ง ยู่ ชั้นที่ 2 ทำแบบ รถ วิ่งเข้าวิ่งออกได้ ทำทางรถวิ่งได้ ทำท่อระบายน้ำ แบบ ให้เห็น น้ำไหร ดีกว่า ทำความสะอาด เก็บขึ้นรถขนออกไปทิ้งข้างนอกได้ ง่าย ทำทางรถวิ่งเข้าได้ ดีที่สุด ทางท่อระบายน้ำ มี 2 ชั้น ชั้นที่ 2 มีท่อระบานน้ำทิ้ง กับ วางดี ท่อน้ำ ปะปา เดินสายไฟฟ้าได้ ชั้นที่ 1 ทางเดินคน เดินข้ามถนน เดินเข้าทางใต้ดิน เดินสายไฟฟ้า แบบ แรงๆได้หมดดี คนระข้างกัน ท่อน้ำปะปา กับ สายไฟฟ้า ถมดินสูงขึ้นไป ประมาน 70 เมตร์ ต่ำสุด 20 เมตร์ ทำ ทางเดินเท้า กับ ท่อระ บายน้ำ แบบนี้ แถว พูเขา เหมาะ ขุนดินได้ ขนมาถมพื้นที่ได้ดี ทำเมือง สีดำ ดี คลองลาน น่ายู่ น้ำตก มากจัดหรายที่ มีป่าเขา ครบแร้ว ออกไป มี ทะเร ดี จัด หมดที่เที่ยวแร้ว คลองลาน ดีที่สุด มีที่เที่ยวมากจัด ครบทุกแบบ ที่เที่ยว ตรงนี้เขียนบอก ทำเมือง แบบ ใหย่ๆ ใช้ดิน พังพูเขาหรายรูกเรย มีมากพูเขา คลองลาน ไปทาง โปร้งน้ำร้อน รถบัสได้งานทำเรย กับ จะทำรถบัส จอด สุด สายวิ่ง ทางนี้มีทำไว้ รถบัสวิ่งเข้ากรุงเทพ สีดำจะไปยู่บ้านโปร้งบ้านไม่มีเช่า ยู่ทาง คลองลาน ไปก่อน ผู้ว่า สั่งเรย สั่งบอก ทาง ซับมะนาว วังไทร ยาวไป ถึงทาง คลองลาน ตัด กิ่งไม้ใหย่ ขวางถนน รถบัส วิ่งชน ข้างบน สั่งคน ดีตัด กิ่งไม้ใหย่ สูงไม่มาก ตัดให้มัน ขาด รถบัสจะได้ วิ่งได้ วิ่งไม่ได้ กิ่งไม้ขวางที่ ถนน ยาว ช่วงนี้ วังไทร ซับมะนาว วังตะเคยน ยาวไปถึง คลองลาน ตัดกิ่งไม้ เรย สั่งพวกกรมทางหรวง ไปตัดให้ด้วย ผู้ว่า สั่งบอกเรยตัดบนยอดต้นไม้ ให้ สั้นรงมา จะได้ทำรถบัสวิ่งได้เรย ตัดยอดต้นไม้ จำไว้ ดี แถวๆริมถมถนน ถ้ารู้ จะทำซ่างบ้านในดงดิบ แถวคลองลาน ในป่าไหนดี จะทำแบบดี มียานบินรบ หุ่นยนต์รบ ยู่ข้างใน ใครจะมาค่าได้ ไม่มี ทำบ้านหรังใหย่ เสร็ตดีเมื่อไหร่ รง สั่ง คอมพูดได้ สั่งแบบไหน ไม่ได้ดังใจ สั่งได้ ไปค่า ไปป้องกัน คนมา รุมค่า สีดำ ทำได้ดังใจของ ดีๆได้เรย คอมพิ้วเตอร์ ยู่ในป่า มีต้นไม้ มากๆ กันคนถูก รูกหรง รูกปืน เรต์เซอร์ ค่าตาย กรัว หุ่นยนต์ ค่าตาย กับ ยานบิน ค่าตาย ดี มี คำตอบ ไปยู่ในป่าดง มีต้นไม้ มากๆ ร้อมรอบดี ได้ยิ่งดี สัตว์ไม่กรัว สีดำยู่ได้ แบบนี้ คนมีดี บ้านยู่ในเมืองไม่ได้ ยู่แบบ มีพื้นที่ ใหย่ๆจัด ทำไว้ให้ หุ่นยนต์ ยานบิน วิ่งไปวิ่งมา ใครเข้ามาในเขต ห้ามเข้า ตาย ยานบิน ค่าตายได้ จำไว้ ตรงไหนดี ในป่ามีต้นไม้ใหย่ ร้อมรอบ คนห้ามเข้าไป เข้าไม่ได้ บ้านของสีดำ ในพูเขาป่าไม่รึก แถวมีต้นไม้ ไม่มีคนยู่ นอกจาก สีดำยู่ได้ มีแต่บ้านสีดำย่าง เดียว ใครไม่ยู่ไม่ได้ นอกจากคน ทำความ สะอาดบ้าน คนเต็มบาท ยู่ได้ กรุ่ม เดียว คนไม่เต็มบาท ไม่ได้ เดี๋ยวตาย พูดกันไม่เข้าใจไม่ได้ หุ่นยนต์ ยานบิน ค่าตายคนไม่เต็มบาทไม่ได้ เข้าไปทำอะไรไม่ได้ มีแต่กรุ่มเดียว คนเต็มบาท คลองลาน ตรงไหน จะหาที่ ปรูกบ้าน ชั่วครั้งชั่วคราว จูยู่ดีปรูกบ้าน ติดของดี แพงๆ จะไปหา ปรูกบ้านก่อน ตรงไหนดี แถวนี้ ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน ถ้ารู้ ปรูกบ้านยู่ในป่า หรังใหย่ จะยู่ บนพูเขาบ้านสีดำ จะซ่างยู่ บนพูเขาน่ายู่ บ้าน เวรามองอะไรได้ สวย มองมาข้างร่างได้ บนเขา สีดำชอบที่สุด สูงบนพูเขาดี น่ายู่ ทำได้ทำ ปรูกบ้านบน พูเขา ความคิด ปูกบ้านของสีดำ ชอบแบบนี้ ถ้ารู้ บ้านจะซ่าง บนพูเขา ชอบที่สุด ชอบชมวิวสวย ชมเมือง สีดำ มองดู หัวเราะ คนไม่เต็มบาท ดีทำไว้มองดูมี คนบ้า กำแพงเพชร ชอบที่ สูงบ้านน่ายู่ ตอน ปรูกไม่ยาก ทางขึ้น บอกไว้ก่อน ขึ้นยาก ทำย่างไงได้ ใช้เครื่องบินขนขึ้นไป ได้ วัตสะดุจ์ งานก้อซ่างได้ มีทางรองวิ่งขึ้นไปดูได้ รถวิ่งได้ ก้อดี ทำได้ไวดี มีเมือง พูมใจ ทำย่างไงได้ มีแต่ คนไม่เต็มบาท ทั้งหมดเรย เมืองสีดำ แถวนี้ ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน สงสัยใช้ เครื่องบิน ขนขึ้นไป ที่พูเขา สูงๆ แถวนั้นมี กรุ่มทหาร จังไร หรือ กรุ่มทหาร พรานจ์ แร้วชื่อไปได้ ได้ไปแร้วชื่อ ทำไงได้ สั่งรัดทะบานไทยได้ สั่งซื้อเครื่องบิน กรุ่ม ทหาร พรานจ์ มีกี่คน เฝ้าอะไร ดีๆ เฝ้าริมถนนตามดง คนกำแพงเพชรหมดเรย มีแต่ทหารพรานจ์คนไม่เต็มบาท ทหาร พราน ขับเครื่องบินได้ ได้งานแร้ว จบ ขับเครื่องบินเป็น ขับไปริมทะเร ได้ ของสีดำก้อมี ยานบิน รำใหย่ สั่งได้ บินไปเองได้ ไปดูได้ ทะเร ตะวันตก หาจุดซ่างบ้านสีดำ จะยู่บ้าน ชั่วครั้งชั่วคราว บนพูเขา คิดจะซ่างบ้านสีดำ มี จะไปหาดู ตรงไหน ซ่างเมืองสีดำ กับ ไกร้กัน มีพูเขา จะคิดซ่างบ้านสีดำได้ ชอบที่สูง สวยดีสวยจัด เวรามองมา จะเห็น ทิวทัด วิวสวยน่ามองดู ดีบนเขา น่ายู่ ซ่างเครื่องไอพ่น สั่งทำพิเสด บินมารับคนได้ ขึ้นเขารงเขาดีสะบายสีดำ ทำเมืองตรงไหนดี กับ บ้านสีดำ จะซ่าง ไกร้ๆกัน น่ายู่จะยู่บนพูเขา ชอบสีดำ จองบ้านกันเรยนะ คนกำแพงเพชร กรุ่ม คนไม่เต็มบาท คลองลาน ถ้ารู้ ซ่าง ดี เมืองเสร็ต มาเอาได้เรย ผ่านคำตอบ รายชื่อ อะไร ไม่คบ ถึงจะได้ บ้านตึก เมืองสีดำ ทุกแบบ คนที่ ไม่คบแน่ คนน่า จังไร คนชอบ เผาเงิน เคยเห็น คน แบบนี้รึเปร่า คนเต็มบาท น่าจังไร ชอบเผาเงิน คนเต็มบาท มาหาดูได้ ผู้ชาย คนไม่เต็มบาท ทำผัว มาหาดูผัว ช่วงกำรังดัง FM มาหาดู ผู้ชาย คิดได้ มอง ดู คนอะไร โคตร์บ้าที่สุด เต็มบาท ทำไม หาผัว เอาคนไม่เต็มบาท ทำผัว มี มันบอก ไม่ใช่อีพวกน่าดารา ทั้งแรดทั้งตอแหร ไม่ใช่ผู้หยิงแบบนี้ พูดปั้นตัว เอง คนเต็มบาท น่าจังไร ตัวมัน ทั้งแรดทั้งตอแหร มีมา หาดู คนไม่เต็มบาท ทำผัว ตะหราดจ์ ท่ามะเขือ มีจริง แร้วดันไปเป็นคนเต็มบาท ย่างมีเกรียดคน อะไร คนอะไร เต็มบาท มาหา ผัวดูคนไม่เต็มบาท มาหาดูคน จะเอาทำผัวมี คนน่าจังไร ชอบเผาเงิน ค่าทิ้งย่างเดียว คบกับใคร ไม่ได้ ตัวซวย เผาเงินมี ค่ามันทิ้งซะ แร้วมาทำเรื่อง ดูชื่อ ผ่านได้ บ้านตึก ทำงาน มีบ้านเป็นของตัว เองสะบายจัด ห้ามมีคน น่าจังไร ไม่ได้เด็ดขาด ขายของอะไรได้ดี แอบเอา เงินไปเผาไฟทิ้งหมด เดือดร้อน เจ้าของบ้าน ถึงไม่ให้บ้าน กันตรงนี้ คบไม่ ได้ คนน่าจังไร ชอบแอบเผาเงิน เดือดร้อนสังคม ถึงได้บอกไปว่า ค่าทิ้งเรย คนชอบเผาเงิน คนน่าจังไร ถ้ารู้ มีตรงคนแบบนี้ ไม่ให้บ้าน จำไว้ กรัวซวยมี * คน กำแพงเพชร แถว คลองลาน เมืองน่าจะยู่ บ้าน โปร้งน้ำร้อน ตรวจสอบดู คนพายในบ้าน ทุกคนมี ดูชื่อ ชื่อเร่น ชื่อจริง นามสะกุนจ์ ให้รับรอง ชื่ออะไร ถึงจะได้ ทำงานเมืองสีดำได้ ได้บ้านตึกได้ ได้ยู่ดีได้ ผ่านคำตอบ ได้ดีแน่ มี บ้าน ทำงานได้ ใช้สูตร์คิด ทำงาน เข้ามายู่ได้บ้าน ความคิด สีดำ ตก รงดีได้ บ้าน ทำงานได้ เมืองใหย่ มีห้างใหย่ เกือบ 7 ชื่อ ห้างสีดำ มีเมือง โรงแรม มี ทุกแบบ ทำน่ายู่น่าเที่ยวดี ไม่เร่งไม่รีบ งานเมืองสีดำ ค่อยๆทำไป ไม่มีเมือง เที่ยว แถวนี้ กำแพงเพชร สีดำไปเที่ยว กรุงเทพ ของดารา น่านางเอกสวยดี ได้ ทำงานอะไร ค่อยๆทำไป ทำโรงพยาบาล ก่อน จำไว้ เจ็บป่วยไม่สะบาย จะได้มารักสาตัวเองได้ จำไว้ ค่อยๆทำไป งาน เจ็บป่วยซวย ย่ารีบ ทำไป ดี เรื่อยๆได้ มีวันหยุด ทำงาน ครึ่งวัน 2 วัน เริ่มทำงาน โมงเช้า เสร็นงาน เที่ยง ครึ่ง เริกพักได้ นับ เต็มวัน ให้ 2 วัน จำไว้ เสาร์ อาทิตย์ ทำงาน ครึ่งวัน ได้ดี เงิน เต็มวัน คนทำงาน กรับไปนอนบ้านได้ ทำงานได้ รายตัว ผ่านชื่อ จริงๆ นามสะกุนจ์ มีคำตอบ กรับมานอนบ้านตัวเองได้ ทำงานได้ จำไว้ ตรงนี้ได้มี ทั้วกำแพงเพชร มาทำงาน ได้บ้านได้ บ้านตึกได้ ตรวจสอบดู ผ่านชื่อ นาม สะกุนจ์ ได้บ้านตึก ทำงานได้ นับ ทั้วกำแพงเพชร เข้ามาทำงานได้ แบบ ได้ ยู่เป็นเจ้าของบ้านตึก คนจังไร คนบ้า ไม่เหมือนใคร 4 อำเพอ ห้ามมา ไม่ได้ ได้ น่ากรัวตาย ทำตัว จังไร บ้าๆ ทำไม่เหมือนกัน ทำตัว ห้ามมาเที่ยวไม่ได้
ฉายเดี่ยว ของดีคำคิงคองดีจริงไม่มีพูดสู้ตายหมัดเดียวพบวินยานขนสวย สีดำ ___๑ ตัวบน__ทุกคน ไม่เข้าใจ__ไม่มีไม่ใช้__(_คาถาอาคม_)__คนแบบไหน___ __เป็นสิ่งมีชีวิต ชนชั้นสูงสุดบนโรกนี้_ตัวมีดีของดีฟ้าผ่า_มีเผ่าพันบ์ คิงคอง__ __พระเจ้า ผู้วิเสต ๑ ตัวบน__พระเจ้า เจ้า ทหาร ทุกตำแหน่ง กราบไหว้ บูชา__ _หนังจีน จริงยู่สู้ประเทสนี้ มิได้ น่าจะคิดได้_{_ยิปมันผ์ ของแท้ต้นฉะบับ_}_ #################################################### * เข้ามากำแพงเพชร มา พร้อมๆกับ ขนส่งมาส่งเงิน งานสีดำ เงินประเทสไทย ใคร ทำงาน ผ่านงานราดชะกานไทย ทุกแบบ มากับ กอง ทหารไทย มาส่งมี มาส่งเงิน มีที่ ทำงานเมืองสีดำ มีคน ตอนรับน่าชูตาชูใจได้แร้ว ถึงจะเข้ามา ได้ กำแพงเพชร คลองลาน มาส่งเงิน มีเงิน ทุกแบบ นำมาให้คนทำงาน ที่รู้ มีที่ทำงาน มีบ้านพัก พร้อมแร้ว กรุ่มทหารไทย มาจาก ทาง กรุงเทพ ห้ามดี จะเปรี่ยน คนไม่ได้ คนมาส่งสินค้า เงินสด นำเงินมาให้คนทำงาน สีดำ เมือง กรุงเทพ ย่ามาพูดเรย จะมีคนไปทำงานสีดำ เดินเรื่อง ติดต่อทาง คำตอบ ดี สีดำ ไม่ไป ยากเห็น พูดคุยได้ ไม่ระแวง ไม่กรัวสีดำรึ สีดำจะจับปืนค่าตายผี ระแวง กรุงเทพ ย่าไปคุย มีแต่ น่า นางเอกไทย พูดเข้าถึง คนพวกนี้ โกหกมี ไม่ได้ ตายหายทั้งตัว เป็นผีหรอกมา ไม่ได้ ตายหาย กรุงเทพ ติดต่อ กับ คน มาทำงานเรื่องสีดำ ผู้ว่า กำแพงเพชร มีกับ ดูกรุ่มคนทำงาน แค่ตรงนี้ ก่อนดี แร้ว มีเมือง มีบ้านพักดี พร้อมแร้ววันนี้ ถึงจะเข้ามาได้ งานราดชะกานไทยมี เข้ามาข้างใน กำแพงเพชร ได้ ทุกคน สีดำ ไม่ระแวง ผีวินยาน ไม่กรัวผี ดี มี ปีเดียว ก้อได้เข้ามาได้ กำแพงเพชร ฝนไม่ตก งานเสร็ตได้ไว เข้าได้ไว ที่รู้ กรุงเทพ กรัวผีวินยาน ทุกผี สุดยอด ไม่ใช่ที่ของฉัน ไม่ใช่ที่ของเรา กรัวผี มี กรุงเทพ ระแวง สีดำ รึเปร่า เรื่อง ผีๆ เดี๋ยวจับปืนยิงค่าตาย มัว ไปหมดดี คน กับ ผี งง กรุงเทพ ย่าพูดเรย ไม่ดี หัดรู้ดี คำตอบ สีดำ ระแวง จับปืนยิงตายผี มั้วกัน ผี กับ คนดี งง ระแวง คร้ายๆ เป็น ผีๆ จับปืนยิงตาย ซวยถูกปืนยิงตาย อะไร วิ่งไปกรุงเทพได้ รถโดยสานร์ ไม่ยากทำ กรัว ผีๆดี ไม่ใช่ที่ของเรา คือ ตาย ข้ามถิ่นไป งานประเทสไทย ย่าไปคุยเรย กรุงเทพ ระวังตัวทุกวินาที ที่รู้ กำแพงเพชร ดีที่สุด ผี เข้ามาไม่ได้ เหาะเข้าไม่ได้ มีของดี กัน ผีๆได้ ที่นี้มีดี ใครมีงานอะไร ไม่กรัวเรย กรุงเทพ ใครแกร้งอะไร เดี๋ยวเจอ ผีวินยาน มาหา ตาย ใครแกร้ง สีดำ กรุงเทพ ไม่ใช่ที่ของเรา เข้า กำแพงเพชร ดีที่สุด ของดี ป้องกัน ผีๆ มี แร้วดีมาก เป็นเจ้าของ เมือง คนทำงาน ทำดีทุกคน ผี ไม่มาดี คนทำงาน รูกน้องสีดำ ไม่กร้าทำจังไร ทำดี แร้วยู่ข้างใน กำแพงเพชร ดีมาก ผี เข้ามาไม่ได้เรย เข้ามาได้ น้อยมาก นับแร้ว บางวัน อาดจะไม่มีเรย ผีๆ ดีๆ คุยอะไร กรุงเทพ ย่าไปคุย พวกรุมค่ารุมแกร้งสีดำ จะเอาคืน เรื่องเงินทุกวัน ไม่ดี กรุงเทพ พวก จะแก้แค้นเอาคืน กับ จะเอาของดี ตัวสีดำ รุมค่า ทุกวิที ทางทำ จำไว้ กรุงเทพ ย่าไปคุยเรย ผี กรุ่ม สีดำ ค่าคน รุมค่าสีดำ มันมั้วจัด ตรงนี้ ไม่เท่าไหร่หรอกงานนี้ ทั้วโรก คนมารุมค่า สีดำ เอาคืน เอาเงินไม่เอา รุมค่าไว้ก่อน เรื่องของเรื่อง ดังของดี จะรุมค่าเอาของดี ตัวสีดำ ซะมาก กว่า ไม่เท่าไหร่หรอกงานนี้ กรุงเทพ หนักที่สุด ผีวินยาน หายตัวได้ มองไม่เห็นผี ผีวินยาน ถูกส่งตัวมาได้ ทั้วโรก ผีวินยาน เหาะได้ไวจัด ผีๆ หนักที่สุดน่ากรัว กรุงเทพ ย่ามาพูดกับ สีดำ เรื่อง งานอะไร ทุกแบบ ไม่ดี น่ากรัว ผีๆ เข้ามาดี ข้างใน กำแพงเพชร ดี ไม่ระแวงผี มองไปทางไหน ไม่กรัวผี สิ่งแวดร้อมไม่มี ผี ดีที่สุด กำแพงเพชร มองไปทางไหน ไปไหนมาไหน ไม่กรัวผี ไม่มีผีดี ที่รู้ ทุกแบบ คนดี ดีแบบไหน ผีวินยานหาเรื่อง ค่าตาย จงจำไว้ เรื่อง ผีวินยาน มี เรื่องนี้ น่ากรัวตายที่สุด พวกส่งมา รุมค่าสีดำ ทั้วโรก ผี น่ากรัว หายตัวได้ ผี เรื่อง ผี น่ากรัวตายที่สุด ทั้วโรก ส่งผีวินยาน มารุมค่าสีดำ เดือดร้อนส่วนรวม กรุงเทพ เรื่อง สีดำ ทั้วโรก เรื่อง ส่ง ผีวินยาน มารุมค่าสีดำ น่ากรัวตายที่สุด กรุงเทพ เรื่อง สีดำ จำไว้ มี ผี มาตามรุมค่าสีดำ เดือดร้อน ระวังตัวให้ดีกับ ผี * คนทำงาน คนบ้า กำแพงเพชร กรุ่ม ไปทำงาน ทำเรื่องงานสีดำ ไม่ทำไม่ไป เที่ยวแถว กรุงเทพ กับ น่า นางเอก รูก คนรวย กรุงเทพ ที่รู้ งานไม่ทำไม่เอา ข้างในใจนี้ กรุงเทพ งานไม่เอา กรัวผี ผีหรอกได้ ทำตัวเป็น มาหรอกค่าสีดำ งานข้างใน กรุงเทพ ไม่ทำงาน ทุกแบบ จำไว้ ฟัง เรื่อง งาน ไม่เอาไม่ฟัง ผี กรัว ผีๆ งานฟังคนพูด ไม่เอาไม่ฟัง คำตอบ กรุงเทพ ไม่ฟังงานทุกย่าง มี ผี คนกำแพงเพชร ไปทำงาน ห้ามมาพูดกับ สีดำ กรุงเทพ จำไว้ ทำงานทำไป เก็บงานมาได้ คำสั่งบอกอะไรมา มาบอก สีดำ ข้างในดี กำแพงเพชร จำไว้ คนไปทำงาน กรุงเทพ เดินเรื่องงานสีดำ ต่างๆดี คนเต็มบาท อะดีดจ์ ส ส มี สำรานจ์ ตอนนี้ ยังยู่ ยังไม่ตาย ส ส วราเทพ คนนี้ ทำงานรับเรื่อง เข้ามาคน กำแพงเพชร คนสั่งงานเข้าไปบอก รับงาน จำไว้ มี ผู้ว่า กำแพงเพชร คนทำ คนเต็มบาท ไปทำงาน เดินเรื่อง อะไร คนเต็มบาท จะตามไปดู เรื่องราว ที่รู้ คนไม่เต็มบาท ทุกคน ไปทำงาน เดินเรื่อง งาน ต่างๆ งานสีดำ ไปกรุงเทพมี คนเต็มบาท จะไปด้วยกัน ไปเดินเรื่อง งานสีดำ คนเต็มบาท เข้าไปด้วยกันดี รายงานตัว บันจุ งานราดชะกานไทย งานแรก คนทำงานเมืองสีดำ ไปก่อนดี ชุดแรก จะไปทำงาน บันจุ ราดชะกานไทย สีดำ ย่าพูดเรย ไม่ไปไม่รับรู้อะไร คนกรุงเทพ น่าที่ กับ ทำน่าที่ คนกำแพงเพชร ทำงานอะไรกัน ทำไป สีดำ มี จำไว้ ไม่เกี่ยวกับ สีดำ ไม่มีมาผ่านทางสีดำ ไม่มี กรุงเทพ ทำเรื่องอะไร ถ้ารู้ รายเซ็น อะไร ย่ามาหาสีดำ ไม่เกี่ยว ไม่ตาย เรื่อง ผีๆ พวก ทั้วโรก ส่งมาค่า ทำราย สีดำ ห้ามมา งานทุกย่าง คนดี ถิ่น คนของจริง หนักๆที่สุด ส่งผีมาทำ ราย ทุกวัน กรัวสีดำ มีหน่วยงาน ทุกแบบ ผีๆ กรุงเทพ หนัก ย่ามาพูดกับสีดำ ดีที่สุด ไม่ตาย กรุงเทพ ระวังตัวให้ดี เรื่อง ผีๆ ส่งมาค่าสีดำ คนอื่นตายได้ ผี เรื่อง พวกนี้ เรื่อง ผีๆ ไม่ใช่เรื่อง จริงๆ ทำไว้ให้เห็น แกร้งกันให้เห็นให้เจ็บใจ เรื่อง คนเย็ดกันได้ ผีวินยาน ใช้ นิ้วมือ นิ้วเท้า แปรงร่างกาย นิ้ว ทำให้ ยาวดี ออกมา เป็น ตัวคนได้ ทำใบน่า เหมือนใครได้หมด ทำคนเย็ดกัน แกร้ง คนดี ให้เห็นให้เจ็บใจ เอาใบ น่า คนดี มาแกร้งดูถูก ผีวินยาน แกร้ง คนทุกวันแบบ นี้จำไว้ เป็น ผีๆ เรื่อง ทำให้คนเย็ดกัน จูบกัน นอนกัน แก้ผ้าหมดตัว เรื่อง ผีๆ จำไว้ คนดี ไม่มี แบบนี้ ไม่มีเด็ดขาด ไม่มี มี คนดี ผู้หยิง เอามือถูน่าหี ตัวเอง มีแบบนี้ มีน้ำแตกน้ำไหร ทำแค่นี้ คนดี มีแบบนี้ ผู้หยิง มีแค่ตรงนี้คนดี ทำได้ ถิ่น คนของจริง ไม่มี ผู้ชาย ใครเป็น ผู้ชาย เกิดมา มีตายหมด ออกจาก ท้อง มาได้ 5 นาที นอนตายไปเรย ไส่ของ ดีๆ ทุกแบบ ยังตาย ตายเพราะ มี ควย ใครเกิดมาเป็น ผู้ชาย ตายทุกคน ถิ่น คนของจริง นับ ไม่มีผู้ชาย เกิดมาตาย เข้าเรื่อง ทำไม สาวๆ สวยๆ คนรวย ถึงเข้าถึงตัวสีดำได้ ไม่กรัวผี ทำไม ถ้ารู้ คนดี ถิ่น คนของจริงทุกคน ไม่เข้าใจ เขียนไปได้ ไม่เข้าใจ ไม่มีพูดบอกไม่มี ผี ทุกแบบ ไม่เข้าใจ สีดำ สาวๆ สวยๆ คนรวย จัด กรุงเทพ ชอบสีดำ แบบให้ นอนเย็ดกัน จำไว้ข้อเดียว ไม่มีพูดบอกให้รู้ไม่มี ดาวิกา มินนี่ แต้งกิ้ว สะแน็ก พรอยชมพู ชอบ รัก สีดำ แค่นี้ คำตอบ ไม่มีพูด บอก คนพวกนี้ รักสีดำ ไม่มี ไม่มีเรย ไม่มีพูดบอก รักสีดำ ดาวิกา มินนี่ รักชอบสีดำ ไม่มีพูด ถึง ไม่รู้เรื่อง รักสีดำ ไม่มีพูด ทั้วโรก คนดีทุกคน ไม่ทำพูด ไม่ไส่ใจตรงนี้ คนดี ไม่รักแบบ นี้ ตาม วีดีโอ ถิ่นผี คนดีทุกคน ผีดีทุกผี ไม่มีความรัก ไม่มีไส่ใจแบบนี้ จำไว้ ไม่มีใคร มารองทำพูด ดาวิกา พรอยชมพู สะแน็ก แต้งกิ้ว มินนี่ รักสีดำ แค่นี้ ไม่มีพูดบอก ไม่มี ทั้วโรก คำนี้ รักสีดำ ไม่มี พวกมัน ทุกคน ไม่เชื่อ ย่างอื่นมี ย่าพูดเรย ไม่เชื่อ รักสีดำ แค่นี้ ยังไม่มีพูด .รักสีดำ. ไม่มีพูดบอก ทั้วโรก ที่รู้ ถูกตัวไม่ได้ เอาย่างไง ใครจะมาเชื่อ ทำไม ราดพร้าว คนมาเยอะ ทุกครั้ง มี สีดำไป เซ็นทรัน พาซา กรุ่ม มินนี่ แอบกอด สีดำ คนเห็น มาดูกันให้เต็ม ดีๆ แอบข้างหรังสีดำ ตอน เผอๆ ตัวไม่รู้ สั่งเกต ห้าง เซ็นทรัน พาซา คนมาดู มี มาดูเรื่อง กรุ่ม มินนี่ แอบกอดสีดำ กอดไม่ได้ถูกตัวไม่ได้ ห้างมัน มีแต่คนมา ถูกตัวไม่ได้ สีดำ รองมานอนดู ความรับ สีดำ กับ คนรวย กรุงเทพ สวยๆ ที่รู้ ไม่มีพูดเรย เงียบ ไม่รู้ รักสีดำ แค่นี้ ยังไม่มีพูดบอก น่านางเอก จะรู้ดีได้ ที่รู้ สีดำ ถูกตัวไม่ได้ แอบกอด สีดำ ไม่ได้ แร้วสีดำ จะเอาย่างไงได้ งง รอง มา ห้องนอน แร้วก้อ ชอบสีดำ หรงรัก ให้ทั้งตัว ตอนนั้น ถ้ารู้ อะไร สีดำ มีอะไร นอนกับสีดำได้ จะเป็นคนแบบไหน จะรู้ได้เอง น่า นางเอก ที่รู้ กรัวสีดำ กรัว น่า นางเอก สวย ถึงเข้าถึงตัวสีดำได้ ถ้ารู้ จัก ดีๆแร้ว ผีวินยาน ทำไม่ได้ ที่รู้ ถ้ารู้ ไปตรงนั้น ผีวินยาน ไปบอกใครได้ ผี ตายทุกผี ความรับ สาวๆ สวยๆ มี คนรวยกรุงเทพ น่าดารา ความรับ นอนกับสีดำได้ ผีวินยานไม่มีทางทำไม่ได้ ไม่รู้ ไม่มีพูดบอก ความรับ สีดำ กับ น่านางเอก คนถึงตัวสีดำได้ แร้ว ผี รู้ไป ได้ไปบอก เจ้าของ ผี ตายทุกผี ถ้ารู้เรื่อง ความรับสีดำ กับ น่านาง เอกสวย เข้าถึงตัวสีดำได้ ผี ทำอะไร ไม่ได้ ในห้องนอน ผีวินยาน เปรี่ยนน่า ไม่ได้ดี ทำไม่ได้ ออกมาย่างเดียว มีเรื่องนี้ ในห้องนอน ความรับ ผี หรอกไม่ได้ ผีๆ บนโรกนี้ ไม่มีเรื่องนี้ คนดี ไม่มี สั่งผีแบบนี้ ให้ ผีวินยาน แก้ผ้าให้ดู ไม่มี ที่รู้ สีดำ บอก น่างนางเอก แก้ผ้า หมดตัว ผีทำไม่ได้ ผีวินยาน เขียนไปก้อ ไม่รู้ ความรับ กับ สีดำ น่านางเอกสวย ทุกคน คนมีน่าหี แก้ผ้าได้ ให้ดู ทั้งตัวได้ ผีวินยาน ทำไม่ได้ เดิม เกิดมาได้ คนชั้นสูง ไม่มีน่าหี ถอดไม่ได้ ตาย มีพูด ทำ เร่นๆไม่ได้ ตาย ย่างเดียว ทำจะถอด ตายหายทั้งตัว นอนตาย ได้ ผีๆมี ทำ เร่นๆ ต่อน่าสีดำ นอนตาย ต่อน่า ทำท่าทาง จะถอด นอนตาย ไปเรย ผี มี ผี แบบนี้ ผี บ้าๆ ผีวินยาน ตาย มีพูด ย่าไป ทำ เร่นๆ แบบ ผีบ้า นอนตาย ต่อน่าสีดำ แก้ผ้า มีผี แบบเดียว ผีบ้า ทำต่อน่าสีดำ นอน ตายหมดผี ไม่มีหี คน มีน่าหี ในห้องนอน ถอดเสื้อผ้าได้ ในห้อง ส่วนตัวของพวกนี้ ไม่มีพูดดี เงียบหมด ไม่มีพูด คาถาอาคม ทุกเร่ม สูงๆ ไม่มีพูด มีของดี เข้าไม่ได้ ผีๆ ถอดเสื้อผ้า อาบน้ำ แต้งตัว ยังไม่พร้อม ผีวินยาน เข้าไม่ได้ ค่ากันทุกจุดผี ทั้วโรก แบบเดียวกันหมด แต่งตัวเสร็ตดีแร้ว จะตายตอนนี้ ผีค่าได้ จำไว้ ผี * ยกเว้น กรุ่ม คนของปอมผีเงา ตาย ถิ่นผี ไม่นับ คนปอม ไม่ใช่ คนดี ของจริง ห้องนอน ห้องน้ำ ไม่มีของดี ไม่ไส่ ไม่มีเรยด้วยซ้ำ ถูกตัวไม่ได้ ห้ามเข้าไป ห้องน้ำ ห้องนอน คำตอบ เรื่อง ส่วนตัวกัน ถอดเสื้อผ้าหมดตัว อาบน้ำ ทำดี ทุระส่วนตัว ทุกแบบ ในห้องนอน ห้องน้ำ ไม่มีของดี แบบนี้ ถูกตัวไม่ได้ กัน ผีห้ามเข้า ไม่มีไส่ ไม่ไส่ เกิดขึ้นเอง มีเอง ห้องน้ำ ห้องนอน นับ ทำทุระ ดีๆ ส่วนตัว ตัวเราไม่ พร้อม ไม่ได้ไส่เสื้อผ้า อาบน้ำ ตอนนี้ มีของดี ถูกตัวไม่ได้ เข้ามาไม่ได้ กัน ผีวินยานได้ เมื่อเรา ทำ ทุระส่วนตัว ไม่พร้อม ช่วงนี้ ผีไม่ค่า ผีวินยาน ค่าคนดี ทุกจุด จุดนี้ ค่าไม่ได้ อาบน้ำ แต่งตัวยู่ในห้องนอน ถอด มี เสื้อผ้า ทำทุระ ส่วนตัว ทุกแบบ ผีวินยาน เข้าไม่ได้ กวนแกร้งไม่ได้ ค่าไม่ได้ ช่วงนี้ เข้าห้องน้ำ ยู่ในห้องนอน ตอนทำอะไร ส่วนตัว ผีเข้าไม่ได้ กันผีได้ ดี อะไรก้อกัน สีดำไม่ได้ ทุกจุด สีดำ ค่าทิ้งได้หมด ไม่มีพูด ความรับสีดำ จำไว้ สาวๆ สวยๆ น่านางเอก ความรับสีดำ กับ นางเอกทุกน่า ในห้องนอน จำไว้ ผี ผีวินยาน ทำไม่ได้ กระเดนออกมาจากห้อง ตายหมด ผีบ้า ผี ดีๆ ไม่ทำ จำไว้ ถอดเสื้อผ้าให้สีดำ ดูหมดทั้งตัว คนมี น่าหี ทำได้ ความรับ ผี ทำไม่ได้ แบบ นี้ คน สวยๆ เรื่องในห้องนอน ผีวินยาน ไม่มีทางทำได้ ไม่มี หมดปันยาไม่สู้ ไม่รู้ด้วยซ้ำ ไม่มีพูดบอก ความรับ คือ ไม่มีอะไร รู้ได้ไม่มี ความรับสีดำ สาวๆ * น่า นางเอก มีระดับ เรื่องสีดำ คนรวย สวยๆ ถูกแบบดารา เข้าถึงสีดำ หรอกๆ ไม่ได้ ผีวินยาน ทุกแบบ หรอกไม่ได้ ตายหายทั้งตัว ของสีดำค่าตาย มาๆผีๆ หรอกๆ ผีทำไม่ได้ แบบน่านางเอกสวย น่าดาราถึงเข้าถึงสีดำได้ ไว้ใจ ไม่ใช่ ผีวินยาน งานประเทสไทยเข้ากำแพงเพชร คนออกมาทำงานมี กำแพงเพชร * คน กำแพงเพชร ใครเข้ามาทำงาน แรกๆ ทำงานเมืองสีดำ จำไว้ ไปรายงาน ตัว กรุงเทพ คนเต็มบาท พาตัวไป รายงานตัว บันจุ ผู้ว่า พาไปได้ งานสีดำดี ผ่านงานระดับใหย่ คนย่างสีดำ วันๆ หาแต่เรื่อง เรื่องมันมาหาเอง พวกรุมค่า ทั้วโรก เดือดร้อน สังคมไทย ทุกย่างงานสีดำ จะผ่าน พวกกระซวงมาตรวจดู กรัว เดือดร้อนสังคมส่วนรวม เรื่องมาหาสีดำเอง หรือ สีดำจะหาเรื่อง มีดี รุม ค่ากัน จะเอาของตัวสีดำ ทำรายทุกย่าง ความคิด ทุกย่าง รองดู เพื่อได้ดี คิด ตรงนี้ ซวย ทั้วโรก ถึงได้มารุมค่ากัน ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เดือดร้อน พวกรุ่มดี รุมค่าสีดำ เดือดร้อนสังคม คำตอบ งาน ใหย่ๆ ประเทสไทย มาตรวจดู มีเรื่อง มีเรื่องเดียว สีดำ พวกรุมค่า เดือดร้อน ระเบิต ยิงหัวระเบิตปืนใหย่ ยิงไส่ ที่รู้ ใช้ ความรุนแรงค่าทุบตีสีดำ ถึงทำได้ไม่ได้ ทุกวัน รุมค่าสีดำ ไม่หยุด รุมค่า ใช้ แต่ความรุนแรง รุมค่าสีดำ เดือดร้อน สังคมโดยส่วนรวม ประเทสไทย มี นำงานแรกมาให้ได้ก่อน รับเงินเดือด ออมสิน ใช้ระบบ โอนเงินเข้า บันชี ดีๆ โอนเข้ามาจาก กรุงเทพ ช่วงแรก พวกเข้มงวดหนัก ชุด แรก คนทำงานสีดำ จะได้รับเงินมาจาก กาน โอนเงินเข้าบันชี ขึ้น สาขา ออมสิน คลองลาน ที่รู้ โอนเงินเข้า บันชีใหย่ เงิน ทำงานทุกแบบ โอนเงินเข้า กับ ไปรับมีคนมาส่ง เงิน สดๆ ใช้เงิน สดๆ ทำเมือง ใช้เงินมากแน่ ประรินยาจ์ ประเพทไหน งาน จบ ประรินยาจ์ แบบไหน ตัวเราควนรู้ดี กานทำงานเมืองสีดำ จบอะไรเข้ามา ผ่าน ด่านแรก ชื่อ ถึงจะได้ทำงานได้ ส ส สำรานจื กับ ผู้ว่า ยัดเงินไม่ได้ ดีๆ ผ่าน ด่าน ชื่อเข้ามาได้ มีใบ รับรองแพทย์ โรงพยาบาล คลองลาน ผ่าน ได้ ถึงจะได้ เข้ากรุงเทพ ไปกับ ผู้ว่า กำแพงเพชร กับ ส ส สำรานจ์ ดีพาไปราย งานตัวได้ ถึงจะได้ ทำงานได้ บันจุได้ สะบายทำงานได้ เบิกเงิน ซื้อของใช้ ทำงาน จากกรุงเทพ คอมพิ้วเตอร์ โต๊ะทำงาน นำมาจาก กรุงเทพ หาคนไป ขนมาจาก กรุงเทพ ใช้ คนกำแพงเพชร ไปขนมาให้หมด หาดูที่ทำงานก่อน โรงเรียน แบบ คนไม่มาเรียน มีไม่มี หรือ ทำเองเรยดีกว่า ทำที่ทำงาน ไวๆดี ทำแบบชั้นเดียว เสร็ตไว หาซื้อของมาเรย กรุงเทพ ไปหาซื้อมาได้ งานสีดำ เงินรัดทะบานไทย กรุงเทพ ใช้เงินรัดทะบานไทยซื้อของ เงินจังไรซื้อไม่ได้ เงินของสีดำ ย่าพูดเรย ครั้งแรก ไปหา รัดทะบานไทย กรุงเทพ เบิกเงินซื้อดี โรงเรียน แบบ ไม่มีคนมาเรียนมาสอน ไม่มี แถว บ้านโปร้งน้ำร้อน หาไม่ได้ดู ทำเองเรยที่ทำงาน ชั้นเดียว เสร็ตไว ทำที่ทำงานเมือง จะยู่บ้านโปร้งน้ำร้อน งานมีอะไร แบบไหน คิดกันเอง สีดำ ไม่รู้หมด จบอะไรแบบไหนมากานเรียน จบ ประรินยาจ์ จบแบบไหน เข้ามาทำงานได้ ช่วงแรก หาคนมาสั่งงานดูงาน เฝ้างานก่อนครั้งแรก บันจุเข้างานได้ 50 คนเรย เรียนจบอะไรมา รู้กันเองงาน ผ่านเรื่อง กรุงเทพ ไปกับ ผู้ว่า กำแพงเพชร ไปถึง ได้งานเรย ผ่านตรงนี้ได้ดี ผ่าน ชื่อ แบบ ทำงานได้ผ่าน ผ่าน ใบรับรองเรื่องทางกานแพทย์ โควิด 19 มี ผ่านไปได้ ได้งานทำได้ เข้ากรุงเทพดีที่สุด บันทึกบันจุ ไปกี่คนรายงานตัวดี ผ่านได้งานทำได้ 53 คน หัวน่า รองหัวน่า รองผู้ช่วย รวมแร้ว 53 ตัวงานมีแน่ เบิกรถขับทำงาน 5 คัน ปิคอัพ คอมพิ้วเตอร์ โทระสัพย์ เครื่องทำงาน มีอะไร บ้าง คิดกันเอง สีดำไม่รู้ เรียนจบแบบไหน ยังไม่รู้เรย รู้ดีแต่ตัวเองสีดำ เรียน จบ คาถาอาคม มา ถึงได้มีดีทุกวันนี้ได้ ไม่มี คาถา เหาะไม่ได้ ยู่แบบนี้ต่อไป ชื่อที่ทำงาน คือ ที่ทำงานราดชะกานไทยเมืองสีดำ เขียนแบบ ชื่อดีที่ทำงาน ใช้ชื่อนี้ไปเรย ทำไปทำมา เดี๋ยวมีเมืองเอง ตามมาที่หรัง ตั้งชื่อที่ทำงาน ได้ ระดับใครทำงานตรงนี้ กรุ่ม ผู้ยิ่งใหย่ที่สุด ที่ทำงานราดชะกานไทยเมืองสีดำ สั่งงานได้หมด อะไรเข้ามา ทุกเรื่อง ผ่าน งานตรงทุกเรื่อง ตรวจสอบหมด ดี งานราดชะกานไทย เมืองสีดำ มีงานอะไรผ่านหมด รายงานตัว ตรงนี้ผู้นำชื่อ ไปกรุงเทพ กรุ่ม ทำงานราดชะกานไทย เมืองสีดำ ผ่านทุกย่าง ทหาร ผ่านดู หมด ตำรวจ ผ่านหมด ทุกกรุ่มงาน ผ่าน งานเมืองสีดำ ใหย่ที่สุด ตรวจดู ได้ ระบบ ทหาร จะมายู่ด้วยกัน ตำรวจ เป็นกรุ่ม นับไปแร้ว 170 คน ตามหรักงาน งานราดชะกานไทยเมืองสีดำ มีกรุ่ม ทำงาน ทุกแบบ ทำงานแต่งตัวดี ราดชะ กานไทย มีกรุ่ม ทหารไทย มีกรุ่ม ตำรวจ ทำงานด้วยกันทำงานเฝ้าดูแรเมือง มีเครื่องบิน ขับตรวจดู มีทั้ง พูด ดีๆ มีทั้ง ค่าทิ้ง ของหนักจัด มีทุกแบบ งานดี คนทำงาน ยู่ที่เดียวกัน ขับรถตรวจงาน งานตำรวจ เฝ้าเมือง จับใครไม่ค่อยมี มี แบบไม่ค่ากัน บอก สะถานี ตำรวจมาจับตัวมี กับ ทหาร ทำงานปร่อยไปได้ แบบไม่ค่า ยังดีรอดตายไป หนักเข้าก้อมี ทำผิด ค่าตาย งานจะยู่ด้วยกัน ที่รู้ ตอนแรก ยังไม่ได้ คนกรัวตาย มีทหาร ตำรวจ มายู่ คนกรัว หนีงานกันหมดมี เดี๋ยว ไม่มีคนมาทำงาน คนกรัวปืนกัน มีคนทำงาน แบบ ไม่มีใช้ปืนก่อน ถ้ารู้ * คนทำงาน ราดชะกานไทยเมืองสีดำ ประมานคนทำงาน 63 คน รวมยามด้วย ทั้งหมด 70 คน มาทำงานเมืองสีดำ ทำงาน ยาม เคยเป็น ตำรวจ ทำงานได้ พกปืน เฝ้างาน เฝ้าน่า ประตู พกปืน กรางคืน ผัดกันเฝ้า ที่ทำงาน เฝ้ามี ถ้ารู้ ไม่เฝ้าที่ทำงาน กราง คืน ไม่ได้ ทำงาน คนงานที่นั้น ผัดกัน เฝ้าที่ทำงาน ดี กระเสียนไปแร้ว มาทำงาน เฝ้ายามได้ งาน ยาม น่าประตู งานคนทำงาน ที่รู้ เรียนจบอะไรมา ควนรู้กับตัวเอง มาสะมัคร์งานได้ ที่รู้ ทุกคน คนไม่เต็มบาท ตรงนี้ เข้าใจยู่ หาไม่ได้แร้ว เรยเป็น น่าที่ คนไม่เต็มบาท ทำงานเมืองสีดำดี ตอนแรก ทำให้ได้ ที่ทำงาน ราดชะกานไทยเมืองสีดำ จะซ่างตรงไหน ถ้ารู้ ทำที่ทำงาน แถว ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน สีดำยู่แถวนี้ เมืองจะมี ซ่างแถวนี้ แนะ ที่ทำงานเมือง มีทุกแบบ สิบร้อมีหมด รถทำงานมีทุกแบบ เงินสีดำไปดี ไปหาซื้อเอง แร้วก้อมีเงิน รัดทะบานไทย จะซื้อมาเพิ่มให้ได้ คนทำงาน ถ้ารู้ ทำงานหนัก 22,000 บาท ทำงาน ในร้ม กับ พาคสะหนามจ์ ตากแดด ทำงาน ผู้หยิง ผู้ชาย ทำงาน ไปตรวจดูอะไร ตากแดดยู่แร้ว มีตากฝน เตรียมชุดไว้ ดี งานทำ ตอนแรก ราคารับเงินเดือน ของสีดำ ต่างหาก ได้เงิน เงินก้อน ใหย่ๆ มีเมืองเมื่อไหร่ จะได้รับเงินเดือน 2 แบบได้ ตอนแรก รับทางราดชะกานไทย มีเมือง เสร็ตดีแร้วมีคนมาทำงาน ใหย่ คำตอบ ได้ดีเมืองใหย่ ถึงจะได้เงินได้ ทำเมืองสีดำ ทำแบบ ออกแบบทำให้รู้ไว้ก่อน เกี่ยว ทำได้ไม่ได้ ยู่คำตอบนี้ ถมดิน สูงๆ 30 เมตร์ ก้อดี 50 เมตร์ ดีที่สุด ฟุตบาท ทางเดินทำ 2 แบบ ถ้ารู้ มีข้างบนทางคนเดิน กับ ทำทาง อุโมง ทำให้คนเดินได้ กับ ติด ท่อน้ำปะปา ได้ สายไฟได้ ทำทางเดินข้ามถนน แต่เดิน ทางอุโมงใต้ถนน ทำแบบนี้ดีจัด ทำทาง ฟุดบาท 2 ชั้น ทางอุโมง ใหย่ๆ คนเดินได้ ฝนตก เดินได้ดี ไม่เปียก ฝนตก ทำทางอุโมง เดินไปห้างได้ เดินไปร้านขายของได้ โรงแรมได้ เดินดี ทางอุโมงไต้ดิน ตรง ทางฟุตบาท ทางเดินเท้า ทำ 2 ชั้นดีที่สุด ทำท่อน้ำทิ้ง แถวทาง ฟุตบาท ท่อระบายน้ำ จุดเดียวกันดี มีรถ วิ่งได้ดี รถแบบ ทำงานได้ ไม่ร้อนแดด สะบายเย็นดี ทำทาง อุโมงใต้ดินเดินได้ จุดไหน มีรถเมจ์ผ่านมี ทำจับสันยานรถเมร์มา มีไฟขึ้นบอก ใต้ดิน รถไกร้จะมาถึง ขึ้นไปรอรถเมร์ได้ ทำป้ายบอก เดินไปไหนมาไหน มีแผนที่บอกดี มีป้ายบอก ไม่งง ดีเดินไปได้ สะบาย ไม่ร้อนแดด ตอนเย็น เดินข้างบนทางเท้า เวรา ร้อนๆ เดินทางเท้าใต้ ดิน แถวทางฟุตบาท สะบายไม่ร้อนแดด ไม่เปียนฝนตกดี ทำทางเดินยาว ดี ถมดิน สิบเมตร์แรก สูงกว่า พื้นดินทั้งหมด น้ำไหรออกมาได้ น้ำดันเข้าไม่ได้ ถมดิน ทำท่อน้ำระบายทิ้ง ทำทางอุโมง ระดับดินถม 15 เมตร์ ตอกเสาเข็มมี หรือเจาะตั้งเสาหรัก ดีๆได้ ทำทางคอนกรีตยาวไปเรย แร้วทำ มีท่อระบายน้ำ ทิ้ง ทุกบ้าน ทุกจุดรงมาที่ ท่อระบายน้ำใหย่ได้ ทำท่อน้ำที่ ระบานน้ำทิ้ง สูบ น้ำเข้าท่อน้ำทิ้ง สูบเข้าไปได้ ทำความสะอาดท่อได้ ท่อไม่มีตัน น้ำสะอาดดี แร้วทำทางเดินเท้า ยาวๆ เป็น หราย กิโรเมตร์ วางแผน เสาไฟฟ้า ทำท่อวาง สายไฟ ดีๆ ป้องกัน ดีๆ สายไฟฟ้า แรงๆ ยู่ข้างบน สายไฟฟ้าไม่แรง ข้างร่าง ดี วางโครงกาน ทำทางอุโมงใหย่ ทางเดินทุกแบบ สะบายดี ไม่ร้อนไม่เปียก ฝนตก ตอนเย็น ตอน ค่ำๆมืดแร้ว เดินข้างบนได้ ไม่ร้อน ทางรถทุกแบบ ข้าง บนถนน ทำทางเดินก่อน ถมดินทับไป เสมอกันดี ถมดินให้ทั้วไป ให้เต็มทุก จุดดีแร้ว ซ่างเมืองได้ ซ่างตึกสูงไม่มาก วางแผน ทางอุโมงคนเดินก่อน ดีๆ ทางเดิน 2 ชั้นดี มียู่ที่เดียวกันหมด ไฟฟ้า น้ำปะปา ท่อระบายน้ำทิ้งท่อใหย่ ทางถนน รถวิ่งข้าม ตอกเสา ทำ ดีๆ รถวิ่งสะบายดี ทำทางเดิน ยาวๆไกรๆดี แร้ว ทางเดินเท้า ทางฟุตบาท ดีๆแร้ว ถมดินให้หมด เสมอกันดี ทำดีแร้ว มี ทำถนน รถวิ่งได้ ทำทาง ใต้ดิน จะได้ ไม่มีรถหยุดไม่มี รถวิ่งได้ไว กรับบ้าน ไว ทางแยก ทำทางใต้ดิน ทางอุโมงรถวิ่งได้ วางแผนทำทางรถวิ่งทางแยก มีทาง อุโมงใต้ดิน แถวทางแยก รถไม่มีติด รถวิ่งได้เรย รถไม่ติด วางแผนดี วางแผน ทำดีหัวคิดดี ทางเดินเท้า ทำทางอุโมง ทางเดินเท้ามี 2 ชั้น มีทาง เดิน วางแผนทางเดินเท้า นำของเข้าไปซ่อมอะไร เพื่ออะไรพัง ทำทางเข้า ใหย่ๆ บางจุด จะนำของเข้าไปได้ เพื่อมีอะไรเสีย จะได้นำของเข้าไปได้ มี วางแผน ทางแยก ทำทางอุโมงใหย่ใต้ดินรถวิ่งเข้าจอดรับคนได้ดี มีทางวิ่ง 2 ชั้น ทางแยกดี มีทาง 2 ชั้นรถวิ่งได้ วางแผนทำงานดี มีทางแยก กับ ทาง เดินเท้า แผนต่อมา เสาไฟฟ้า วางแผนต่อไป ป้องกันไฟช็อต วางแผน ดีๆ จบแร้ว ท่อน้ำปะปา ท่อน้ำทิ้ง ยู่ทาง อุโมงทางเดินเท้า หมดแร้ว วางแผนดี ทำตรงนี้ ดีๆ เงินเดือนแพงจัด คนดี ยังไม่ทำดี ทำเสีย ตามเมืองใหย่ จำไว้ * ข้างใน กำแพงเพชร คนทำงานเมืองสีดำ งานราดชะกานไทย ที่ทำงาน ชื่อ มีงานตรงนี้แร้ว ทำอู่รถซ่อมทุกแบบ รถ งานที่ 2 พร้อมกัน โรงพยาบาล ที่รู้ ตะหราดจ์ มีของขายทุกแบบ เอาแบบ จำเป็น รับเงินเดือน ทุกย่าง จำไว้ ดีๆ มีธนาคาร ทุกชื่อได้ก่อน ทำตรงนี้ออกมาก่อน งานซ่าง ตรงนี้ท่อน้ำไม่ได้ดี ทำที่ทำงาน บัตร์สะมาชิคร์ กัน คนบ้า หาที่ตายกับผี มันตายไม่เท่าไหร่ นำ ความตายมาให้ คนส่วนรวม ทำที่ทำงาน ทำบัตร์ สะมาชิคร์ ทำกัน 4 อำเพอ ห้ามเข้ามา ไม่ได้ กรัวตัวซวย นำเรื่อง ผีๆทำไว้ครองคอ พกติดตัว ตะหรอดจ์ เวรา ทำไว้ไร่ คนไม่มี ถูกไร่แน่ ไม่คบ คนจังไร ด่า เฟซบุ๊ค คนดัง หนัก ผีมา พูดตรงข้ามดี เริกไม่คบ กรัวผีมา เรื่อง พูดตรงข้าม เฟซบุ๊ค คนดัง หนักที่ 1 จำไว้ 4 อำเพอ ไร่ ย่างเดียว เที่ยวไม่ได้ ขับรถมา ย่าไปเติมน้ำมัน ปากเสีย ปากจังไรไปพูด เฟซบุ๊ค คนดัง พูดตรงข้าม ดี ทำเสีย ปากเสีย ไม่คบ จำไว้ ข้างใน กำแพงเพชร ไร่ย่างเดียว คนบ้าซวย 4 อำเพอ มาที่สีดำ ไร่ ออกไป มันมา ค่าทิ้งเรย จับปืนยิงทิ้ง ทำให้เป็นข่าวดัง ปร่อยให้ คนขับรถได้ กรับมี ไปได้ กรับไปเร่าให้ พวกมันฟัง ถูกค่าตาย ค่าให้หมด ให้เหรือ คนเดียว ที่รู้ ปร่อยมันออกไป ปร่อยข่าวดังได้ ต่อไป ไม่มีใครมา ค่าก่อนดีที่สุด 4 อำเพอ กรุงเทพ มีพูด ให้ยิงรูกระเบิต ใหย่ ทำราย เมืองจังไร ซ่างไปได้ วางแผนที่ ทำเมือง ซ่างเมือง มีพูด ให้ทำรายทิ้ง พวกมารุมยิง ยิงไส่เรย มีของดี เมือง ยิงเข้าไป ไม่ได้ รูกปืน ถูกตัวกรุงเทพ ไม่ได้ ซ่างอะไร ซวย มีพูดให้ทำราย เมืองแบบ กรุงเทพ ยังมีของดี ปืนเรต์เซอร์ กดไม่ได้ ตัวกดยิง กดไม่ได้รอด กรุ่ม คนดี ยานบินมา ทำน่าที่ มีพูด ให้ทำราย เมืองหรวงกรุงเทพ เมืองจังไร กรุ่ม ผีๆ มายิงไส่ ยิงไม่ได้ ติดของดี มีเอง ถูกตัวไม่ได้ กดยิงไม่ได้ เรต์เซอร์ ทำที่ทำงานเสร็ต กรุ่มทำงานเมือง ที่รู้ ตามมา โรงพยาบาล ตะหราดจ์ อู๋รถ ทำทุกแบบ ทำไว้ก่อน ทำรถไป ขนน้ำมัน กรุงเทพ ไปโรงงาน ผะหริตร์ทำมี น้ำมัน ไปหาซื้อมา มีเงินแร้ว รู้คำตอบ พูดกับ สีดำได้ ถุกตรวจสอบด้วย ที่รู้ ผู้ว่า คนเต็มบาท คนรู้ดีงาน ทำได้ ได้ทำ จำไว้ งานมีอะไรบ้าง ถ้ารู้ ได้ ได้ดี ทำงานจำไว้ งานจะทำ มีที่ทำงาน ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน ทำที่ทำงานก่อน ได้ ทางเข้า แกร่งเกาะร้อย หาที่ ดีๆ ทำได้ทำ หาที่อื่นก้อได้ ตรงไหนดี ถ้ารู้ คนทำงานเมือง สีดำ ผ่านชื่อ ผ่าน ตรวจจบประรินยาจ์ตรี โทบ์ เอกก์ ถึงจะดี ได้ทำงานได้ คนเต็มบาท กำแพงเพชร ผู้ว่า กำแพงเพชร อะดีดจ์ งานใหย่ดี ส ส รำรานบ์ ผ่านงานตรงนี้ ตรวจ สอบ ชื่อเร่น ชื่อ จริง นามสะกุนจ์ ผ่าน ได้ ยู่ถูกไม่ถูก เกี่ยว คนเต็มบาท ด่านแรก ยัดเงินไม่ได้ แอบให้ไม่ได้ ได้เงิน ที่รู้ ทางสีดำแร้ว ถ้ารู้ ยัดเงินไม่ได้ นำตัว พ่อแม่ มี ค้ำประกัน ชื่อ ผ่านตรวจสอบ ตำรวจ คนไม่เต็มบาท ผ่านได้ ก้อได้ทำงาน ผ่าน ใบรำรองทางกานแพทย์ดี ถึงจะทำงานได้ มาหาสีดำได้ สุดท้าย ใบสะมัคร์งาน ทุกแบบ ยู่กับ คนเต็มดี สีดำ ไม่เอาอะไร ได้แค่เขียนบอก จำไว้ มาทำงานได้ ผ่าน ได้ ทำงาน จำไว้ คำตอบ ผ่านได้ดีแร้ว เบิกเงินได้ 1,500,000 บาท ทำงานสีดำ จะได้ เบิกเงิน ได้ มี หรายๆคนเรย ตรวจสอบเสร็ตแร้ว จะได้ไปกรุงเทพ คนเต็มบาท พาไป ถ้ารู้ สีดำได้เงินแร้ว มาหาสีดำได้ ได้เงินเบิกเงินได้ เอกกะชนบ์ งานสีดำ ได้ เงินได้ เบิกเงินได้ โอนเงินเข้า มือถือ ได้เรย จำไว้ โอนแถวนี้ ทำบันชี เสร็ต ธนาคาร ออมสิน ยู่ตรงไหน ทำตรงนั้น จำไว้ ชุด แรกๆมา จะได้เงิน ดีๆ ก่อน ทำงาน เรื่อง เดินเรื่อง ทำงานที่ทำงาน ก่อซ่าง ได้งาน ใครมาทำได้ แต่ยังดี สีดำ จะซ่างที่ทำงานก่อน ทำให้ก่อน มีที่ทำงาน มีบ้านพักแร้ว ถึงจะได้ งาน ทำได้ สะมัคร์ได้งาน สีดำ จะทำที่ทำงานให้ก่อน เสร็ตแร้ว ถึงจะมา สะมัคร์ เพราะสีดำ คือ คนออกหัวคิด คนทำงาน จะมาได้ มีที่ทำงาน จำไว้ กรัวผี มา มีที่ทำงาน เกือบเสร็ต มาได้เรย สะมัคร์งาน เมืองสีดำ ที่ทำงาน ที่รู้ คนซ่าง งาน ทำงาน ซ่างที่ทำงานเมือง กรุ่ม อะดีดจ์ ส ส สำรานจ์ น่าที่ งานระดับดี สีดำ คนรุมค่า จะมายุงทุกหน่วยงาน ทำไม เดือดร้อน ตาย ไม่รับเรื่องสีดำมี ใครไม่รับรู้ ตาย ที่รู้ สีดำ มีดี วันๆ พวกทั้วโรก รุมค่า ทุกคน จะรวมมือกันเอง กรัวตาย กรัวพวกมารุมค่าสีดำ สำรานจ์ ทำงาน ดูแร กับ .อ บ ต. โปร้งน้ำร้อน ทำงานแน่ ตรวจสอบ มามองดู นอนเฝ้า ทำตำรวจ มานอนเฝ้า ใครจะมาแอบ วางระเบิต น่าที่ คนทำงาน กรุ่ม ตำรวจ ชาวบ้านทุกคนรวมมือกันเอง .อ บ ต. โปร้งน้ำร้อบ กรุ่ม ทำงาน กรุ่ม สำรานจ์ มาทำงาน ตรวจดูกันเอง รู้ยู่แร้ว สีดำ ไปเบิกเงิน กรุงเทพ เรื่องราวสีดำ เบิกเงินได้ เรื่อง เป็นคนคบดีได้ เกี่ยว สีดำ คนทำงาน ระดับนี้ กรุ่มมาทำงาน รายชื่อ ไปทำเรื่อง คบได้ดี เงิน เกี่ยว เรื่อง * รวยจัดด้วยดี ยารืม สีดำ ผะหริตจ์ เงินได้ รวย ทำพิเสดได้ โรงงานอะไรได้ดี หมด ทำของ ตรวจสอบได้หมด ตรวจจับผิด ระเบิต ทำแบบ ทุกช่องทางเดิน ทางอุโมงใหย่ ติดสันยาน ตรวจจับ ปืน ระเบิต ได้ทุกจุด ไม่มีทาง ทำไม่ได้ดี ของสีดำ ทำแบบโรงงาน ซ่าง เครื่อง ตรวจสอบได้ แพงๆ ใครจะมากร้า ไม่มี * ทำอะไรก่อน ทำได้ ทำที่บ้าน สีดำ พื้นที่ ใหย่ๆจะได้นำของมารงดีได้ บ้านดี พื้นที่ ใหย่ๆมี ตั้ง คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ ยานบิน หุ่นยนต์ สั่งงานได้ด้วย คอมดี ทำได้ รู้ถึงไหน ประเทสนอก ทั้วโรก ไม่กร้ามา กรัวจัด จับสันยานได้ คอม มี แพงๆ คนรวย รู้ดี ไม่กร้ามา ของมากจัด แพงจัด พื้นที่สีดำ คนเดียว หนีหมด * มีบ้านที่ทำงาน ใครมาเดิน คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ คนจนจะรู้ดี หรือ มา 2 กรุ่มดี ใช้ คนรวย เข้า กำแพงเพชร เรื่อง ตั้ง คอม แพงๆ มียู่ย่าง ย่าเสียบสายเข้ามี กรุ่ม คอม เฟซบุ๊ค จะมี คอมพิ้วเตอร์ 1 ชุด หรายตัวตั้งไว้ เฟซบุ๊ค ห้าม จำไว้ ย่าเสียบสายไฟ ตรงจุด คอมพิวเตอร์ พูดได้เหมือนคนพูดได้ ย่าเสียบสายดี เข้าไป คอมพิ้วเตอร์ เฟซบุ๊ค ห้ามเชื้อมต่อเข้าไป มันจะรบ ของสีดำ ทำดี มี สีดำ เขียน ผิดกดหมาย มี ไม่เขียน ไม่ได้ เขียน จังไร จริง ถูก เขียน คือ ผิด ทางกดหมาย คอมพิ้วเตอร์ พูดได้เหมือนคน มันจะรบ ตัวเอง ผิดกดหมายมี ย่าเสียบสายไฟ เข้าไป ย่าเชื้อมต่อ คอม มี เฟซบุ๊ค 1 ชุด ห้ามเสียบเข้าไปมี คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ แพงจัด พูดได้เหมือนคนดี ย่าเสียบสายเข้าไป ห้ามย่าดี * ใคร ขับเครื่องบิน พูด ดีๆ คนไทย เครื่องบินทุกแบบ ขับผ่านไป จำไว้ สีดำมี คอมพิ้วเตอร์ แพงๆ เมื่อไหร่ เป็น ราคา แสนร้านบาท แพงจัดดี คอมพิ้วเตอร์ ทำงานเอง พูดกันเองได้ ระหว่าง ยานบินรบ หุ่นยนต์รบ กับ คอมพูดได้ บ้าน สีดำ ถ้ารู้ มีเมื่อไหร่ สีดำ ไม่รู้ คอม พูดได้เหมือนคน สั่งงานกันเองได้ ไม่รู้ มี สีดำไม่รู้ เครื่องบิน ขับผ่าน พูด ดีๆ ส่งขึ้นไป ส่งทำรายย่างเดียว บอกแร้วคิด จังหวัด กำแพงเพชร ต่อไป ทำข่าวบอกก่อน มีจริง เดือดร้อน ถึงตายกรุ่มคน รายงานเรื่อง เครื่องบิน ทหาร ไทย ขับเข้ามา บอก คอมพูดได้ ดีๆ จอดรง ดี ทางไหน มาตรวจอะไร ส่งเรื่องบอกไป คอมพูดได้ น่ากรัวตาย คอม มีดี รู้ ดี พูดไม่เข้าหู คอมพูดได้ พวกรุมยิงตายได้ ของสีดำ ระวังตัว พูด ดีๆถามตอบ * คอมพิ้วเตอร์ พูดได้เหมือนคนพูดได้ เข้าไปดูได้ เฟซบุ๊ค สีดำ ไม่รบ รบ ผิด คอมพิ้วเตอร์ กรัว ตำรวจจับ คอม กรัว คอมถูกทำราย หัวคิดเหมือนคนดี ผิด คอมพิ้วเตอร์ รบของสีดำไม่ได้ เข้าไปดูได้ เฟซบุ๊ค สีดำ ไม่ทำราย จำไว้ ดีๆ คอมพิ้วเตอร์ ทำราย เสียบสายไฟ กับ ตั้งเข้ากัน ออนไร ทำราย เฟซบุ๊ค แน่ * มีบ้านหรังใหย่แร้วดี จะไป ซื้อ คอมพิ้วเตอร์ วิเสต ซ่างคำพูดได้ ทำให้เป็นดี พาสา เพรง เพราะได้ คอมพิ้วเตอร์ ตัววิเสต แต่งเพรงได้ จากคำเขียน แปรดี ออกมาได้ เป็น กรายเป็น พาสาเพรงได้ แปรออกมาจาก คำเขียน บทเขียนดี เขียนจบ แค่เพียง แผ่นเดียว แปรออกมาเป็น พาสา แต่งเพรงได้ คอมวิเสตดี จะมีกานเดินทางไป ต่างประเทสนอก ไปหาซื้อเครื่องแต่งเพรงได้ ไปที่ไหน ประเทสอะไร จะไปหาซื้อ แพงๆ คอม แต่งเพรงได้ แค่เขียนจบ จับไส่ไป ดีๆ * คนกำแพงเพชร ทำงาน อะไร ทำให้เป็นเรื่องเป็นราว คนดี มาตรวจดี ไม่เท่า ไหร่ ใครเชินมาไม่มี ไม่รู้ด้วยซ้ำ มาจากไหน ไม่รู้ ตายไปแร้วไม่รู้ ผีหายตัวดี ได้ ใครจะมามองเห็น ไม่มี ผี มาทำงาน ตรวจจับผิด จำไว้ ทำงาน อะไร ถ้ารู้ ทำเรื่อง บันทึก ทุกแบบ งานแต่ระย่างดี มันเป็นน่าที่ ไม่เคืองกันนะ ผีวินยาน ค่าตาย ตอนไหน ใครไม่รู้ ไม่เคืองกันนะ ผีค่าตายตอนไหน ไม่ใช่แร้ว ทำผิด สูตร์ ทำเรื่อง ผ่าน งานราดชะกานร์ ทุกแบบ ไม่เกี่ยวกับ สีดำ ทำกันเอง ถ้ารู้ คนทำงาน มาจาก กรุ่ม งานอะไร ทำหนังสือ ทำงาน รายเซ็นมีทุกแบบ ราย ชื่อคนมาทำงาน จะมีครบทั้งหมด สะถานี ตำรวจ หัวน่าดูงาน เซ็นผ่านเรื่องดี ทำหนังสือ เข้าไปเรย กรุงเทพ ไกร้จัด เดินทางได้ เบิกเงินได้ ทำหนังสือ ส่ง เรื่อง รายเซ็น ทำให้ตายได้ ไม่ตายได้ หัวน่างาน คนใหย่ สักสิทต์ คำหัวน่าดี งาน ผ่านงาน ผ่านเรื่อง ทุกย่าง ตรวจดู ตายไม่ตาย รายเซ็น ดี ตก รงไม่ตาย คือ ผีวินยาน รอดตัว สะถานี ผ่านเข้า กรุงเทพไปเรย ไกร้กัน ไปได้ไปเรย ดีๆ เรื่องของเรื่อง บอกกัน เรื่อง ผีๆ จับผิด ไม่ใช่กรุ่มสีดำ ผีมา ไม่ใช่แร้ว คนระที่ ไม่ใช่ผี กรุ่ม เยนโร่ ไม่ใช่แร้ว ผีวินยาน หายตัวได้ดี ทำพูด จับผิดใครทำงาน ไม่ดี ผี จะมาค่าคน เค้าเรียกกันว่า ผี พังงาน ทำงานเรื่องดี สีดำ ผ่านตามขั้น ตอน ทำหนังสือ รอดตายได้ ไม่ได้ ยู่คำตอบ หนังสือ ทำเรื่องส่ง ตรวจดูงาน เรื่องราวสีดำ ดักให้ทัน ความรู้ของ ผีๆ วินยาน ทันกันยัง ทันผี ที่รู้ หนังสือดี ทำเรื่อง ส่งเรื่องราว หนังสือ ตายไม่ตาย ตรงนี้นี้เอง คำผ่านงานได้ คำ ดีหัว น่างาน คนใหย่ ผ่านเข้า กระซวง งานมาจากอะไร ไปตรง งานกระซวง ผ่าน ตรวจดูงานส่งมา ส่งเรื่อง รับคืนมาเรย ใช้ เร่มเดียวกัน คนไปส่งงาน กับ คน ใหย่สุด ยู่กรุงเทพ หัวน่างาน ขอ รายเซ็น ผ่านงานได้ ตรวจสอบผ่านงาน ไม่ ตาย จบไม่ตาย เขียนบอกเรื่อง ทำตามมีช่อง มีเรื่องไม่ดี ปกกะติดี เขียนวัน ที่ เรื่องอะไร มีเรื่องอะไร ไม่ดี เขียน สั้นๆ ตรวจงานดูง่าย เข้าใจดู คิดจบแร้ว อ่านไปจบแร้ว มีเรื่อง ตามดูแก้ไขกันเอง หัวน่างานดี ตามเรื่องดู เอาคืนแก้ แค้น กับ ระวังตัว ป้องกันตัว มีเรื่องอะไร เกิดขึ้น ตรวจดูงาน คือ ความหมาย ทำให้เข้าใจได้ วันที่ เวรา แถวไหน อาดจะเดา ในป่า เดาได้ ไม่เป็นไร ไม่รู้ ชื่อ ตามป่าเขา ไม่บอกชื่อได้ บอกเกิดเรื่องในป่า จบไม่ตาย กับ ผีๆ เขียนมี ทำหนังสือ ส่งเรื่อง กระซวง ผ่านงานหัวน่า มีเรื่อง จะถูกจด บันทึก กระซวง กระซวง สั่งคน จดจำ บันทึกเข้าเรื่อง มีเรื่องอะไร ไม่ดี ที่นั้นจะจดจำเขียนไว้ บันทึกเรื่องราว กำแพงเพชร จำไว้ มี 2 ช่อง 1 ปกกะติดี 2 มีเรื่องไม่ดี ทำ มี แบบ ตารางช่อง จดจำไว้ อาทิตย์หนึ่งมี 7 วัน ทำ 7 แผ่น ต่อ อาทิตย์งาน มี กรุ่มไหนบ้าง ก้อไม่รู้ ส่งผีมาทำงาน รักสากดหมาย ประเทสไทย มีผี มาค่า ทำงาน อะไร ใครไหน ทำไม่ดี คนทำงาน รักสากดหมาย ไม่ทำงาน ตายได้ เรื่องสีดำ เอาตัวให้ รอดกับมัน มันคนนั้น มีกี่คน ใช้คำพูด เค้ารู้แร้ว คำ เอ่ย ผีๆทำงานอะไร คิดถึงผี เข้าไว้ เพราะ ใครคนนั้น หายตัวได้ ผีวินยาน คำรวม ใครตาย เป็น ผีวินยาน เข้าคำนี้ คือ คำรวม ทุกผีวินยาน มีพูด ส่ง ผีวินยานดี มาทำงาน สีดำ มาจากไหน ไม่รู้ มีพูด ปุกเสก ผี มาทำงาน ค่าคนทำงาน ไม่ ทำงานสีดำ กรุ่ม ตำรวจ กรุ่ม ทหาร จำไว้ สีดำ ไม่พูดกับ ผี กรัวผี กรัวจัด ผีๆ หรอก เป็นใครมาหา สีดำ ไม่เคยเรย ไม่พูดกับ ผี กรัวผี หรอกๆค่าๆ จำไว้ ผี ตอนเจอ ของจริง ผีๆ กับ ตอนอ่าน อะไร เรื่อง ผีๆ ต่างกัน ตอนเจอผี ค่ากัน เรย อ่านเท่าไหร่ ก้อไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ คนตายไปแร้ว ไม่รู้ ตอน เจอ ผี กับ ตัวเอง ไม่เข้าใจ ตอน เจอ ผี กับ ตัวเอง คนอ่านจะมารู้อะไร ที่นี้ที่อะไร ถิ่นผี * เพรง ช่วยฟังหน่อย สะแน็ก สะแดง วีดีโอ เสียงเพรง ขายได้ จะขายได้ยู่แร้ว มาเสียตรงนี้ เดินรอดหว่างขา มีคนไปนั้ง เสียไปเรย แค่นั้นแนะ ขายไม่ได้ ดี กับ คนดี กรุ่ม ผีๆดีๆ ขายไม่ได้ เสีย มีพูด ขายไม่ได้ วีดีโอ ใครไปซื้อ ตายผี มีพูด ค่าตาย ใครไปซื้อ ของขาย แบบมีพูด ห้ามซื้อ แค่นี้แนะ ตายได้ ผีค่ามี ส่วนมาก ขายแต่ เสียงเพรง ขายไม่ได้ วีดีโอ ขายไม่ได้ ใครไปซื้อ ตายผี ค่า ทิ้ง ทำตามคำสั่งมีพูดอะไร ไม่รู้ก้อ ตายไปซะ จบเรื่อง ผีค่าตายได้ ผีวินยาน ไม่มีอะไร หรอกสีดำได้ ไม่มี ค่ายเพรง ได้เงินแบบไหน ค่ายวีดีโอ หนัง พาบ พะยนต์ ได้เงิน แบบไหน รู้ดีหมด สีดำ มีเบื้องน่าเบื้องหรัง ส่วน คนปอม มา รับเป็น เป็น เจ้าของค่ายเพรง เจ้าของค่ายหนัง เจ้าของค่ายพาบพะยนต์ ได้ คนของปอม คนเกิดมาได้ ไม่รู้อะไร ไม่ใช่ คนจริง ย่าพูดเรย ความคิดไม่จริง ระบบ เงิน วิ่งเข้า บันชี คนของปอม ได้ ทั้วประเทสไทย ทำได้ เบื้องหรัง ที่รู้ ค่ายเพรง ค่ายหนัง มันเป็น บอริสัตจ์ใหย่ ได้โอนเงินก้อนใหย่จัด ครั้งระเท่า ไหร่ ครั้งระ พันร้านบาท ได้เงิน หรายครั้ง โอนเงินเข้าให้ได้ เป็นที่บอริสัตจ์ ใหย่ ถึงได้เงิน โอนเข้า บันชี ได้เงินมา ครั้งระ พันร้านบาท ดีได้หรายครั้งมี เพรง วีดีโอ ขายไม่ได้ ใครไปซื้อตายหมด ตาย ตามมีพูด ไม่ได้ทำไว้ขายมี ที่นี้ ถิ่นผี หนักค่ากันตาย ใครไปซื้อตาย เพรง วีดีโอ ตายแน่ ได้เงิน แบบมีดี เบื้องหรัง โอนเงินเข้าทาง บันชี บอริสัตจ์ ได้เงินตรง ขายเพรงไม่ได้เงิน คน ปอม เกิดมาได้ ไม่มีความหมาย ไม่ใช่คนจริง ไม่มี คาถาอาคม ใช้ เกิดมา มี แบบ ไม่นาน ไม่ถึง ชั่วโมง เดี๋ยวก้อ ตายได้ นับแบบนี้ได้ คนปอม เรื่องเงินมี เพรง ขายไม่ได้ วีดีโอ ขายไม่ได้ ได้เงิน แทนที่กันตรงนี้ โอนเงินเข้าทาง ดี มี บันชีเข้าทาง บอริสัตจ์ ค่ายเพรง ให้เงิน แทนที่ ขายไม่ได้เพรง ถิ่นผี ถ้ารู้ ขายมานาน เพรง ค่ายเพรง มีเงิน บันชี หมื่นร้าน เรขอะไร ข้างน่ามี แสนร้าน ไม่แน่ มี ราคา เงิน บันชี เรขนี้แนะ คำตอบ ได้เงิน น้อยจัด เพรง ขายทั้วโรก ได้เงินมีเท่านี้ ซึ้งว่ามัน ไม่ใช่ความจริง ความจริง ร้าน 3 ครั้ง มากได้เงิน จริง ถ้ารู้ สีดำ เจ้าของ ค่ายเพรง ร้าน ร้าน ร้าน ร้าน ร้านบาท เงินเข้า บันชี ขายดี เพรงได้เงิน รวยจัด ทั้วโรก ขายได้ จำนวนเงิน จริง ถ้าพูด เป็นเจ้าค่ายเพรง แผ่นเพรง เรื่องวิเสต มี ถิ่นผี แผ่นเพรง รอยได้ รอยเป็นกร่อง เข้าไป ในห้าง ตามร้านขายของ ทำเรื่องทำราว ในสังคม ผีๆ ทำไว้ให้ดู ห้ามซื้อ ใครไปซื้อ ตาย ทำตาม สันยา คำมีพูด ตาย ใครไปซื้อ ขายไม่ได้ ฟังดู ไม่เสียเงิน มีไว้ ให้ดูแบบ สีดำ ดูได้มี ไม่ตาย ไม่ได้ซื้อ มาดูเรยกดได้เรย ของสีดำ ดูได้ ไม่ ตาย วางรอยไปวางแผงขาย แผ่นเพรงใครจะไปซื้อ คนดี ไม่มี กรัวตาย ผีมา ผีวินยาน เหาะได้ หายตัวได้ แร้วที่นี้ ถิ่นผี มีพูด ห้ามซื้อไป ดูไม่ได้ เดี๋ยวมีผี เหาะมาหา ถึงบ้านได้ ขายไม่ได้ ทนดูทนฟังไม่ได้ สะแดงแบบ ผีจังไร ห้าม ซื้อ ซื้อไป ตายแน่ ผีวินยาน เหาะเข้ามาค่าถึงในบ้าน ตายคนซื้อไป เพรง ดี ฟังได้ ตอนซื้อมา เดือดร้อน พาบ วีดีโอ ทนดูไม่ได้ ขายไม่ได้ ดูไม่ได้ ไม่ได้ ทำไว้ขาย ทำมาวางไว้ มีพูด เรื่อง ผีๆ วางขาย มีร้านขาย ทำไว้ ถิ่นผี คนดี มี เข้ามา ผีวินยาน คนถอดวินยานได้ เข้ามา คนทั้วโรก เข้ามา ถิ่นผี แผ่นเพรง มีขาย คำตอบ ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อกรัวผีมาค่าตาย มีพูดห้ามซื้อ ซื้อตายกับ ผีแน่ ทำไว้ วางแผ่งขาย แผ่นเพรง ทำไว้ ให้มีพูด ระวัง ผี แผ่นเพรงมีพูด ผีๆ มีเบื้องน่า เบื้องหรัง เรื่องวิเสต คนปอม บอริสัตจ์ใหย่ ค่ายเพรง เพรง ขายไม่ ได้ เสียจาก วีดีโอ พาบ ขายไม่ได้ คนปอม พูดได้ทุกแบบ มีแบบ โกหกสีดำ ไม่ได้ โอนเงินให้ บอริสัตจ์ 50 ร้านบาท 100 ร้าน 200 ร้าน ได้หรายครั้ง ที่รู้ เบื้องหรัง เรื่องวิเสต โอนเงิน เข้า บันชี ค่ายเพรง ได้ เรื่อง ใครซื้อ ตายเพรง คนปอม ตายไป เปรี่ยนตัวได้ ความจริง ซื้อเพรง แบบ มีเสียงเพรง ไม่ตาย ดี แบบ วีดีโอ ตายใครซื้อไป พาบ วีดีโอ ทนดูไม่ได้ อ่านของสีดำไป ถูกดีหมด ทั้วโรก พาสาไทย คนดี ทั้วโรก คนของจริง เป็น พัน ประเทส ถิ่นผี ไม่รวยมี ค่ายเพรง ประเทสไทย กรุงเทพ เพรงขาย ไม่ได้ ถึงไม่รวย คนดี ไม่กร้า ซื้อ กรัวตายกับผี ผีมาค่าตายถึงบ้าน มีพูด ห้ามไปซื้อเพรง ถิ่นผี เดี๋ยว ผีวินยาน มาค่าตายถึงบ้านได้ ค่ายเพรง รวย มีเงิน บันชีเงิน ฝาก ธนาคาร ไม่ถึงแสน ร้าน จนไม่รวย ขายเพรงไม่ได้ ความคิดสีดำ มาบอก ไม่รวย ขายเพรงไม่ได้ งานบันเทิงทุกแบบ เพรง หนัง พาบพะยนต์ ขายไม่ได้ ทนดูไม่ได้ไม่ซื้อกรัว * เมืองสีดำ สั่งมาบอก ทำ 2 ชั้น วางแผนคิด ท่อน้ำทิ้ง ยู่ ชั้นที่ 2 ทำแบบ รถ วิ่งเข้าวิ่งออกได้ ทำทางรถวิ่งได้ ทำท่อระบายน้ำ แบบ ให้เห็น น้ำไหร ดีกว่า ทำความสะอาด เก็บขึ้นรถขนออกไปทิ้งข้างนอกได้ ง่าย ทำทางรถวิ่งเข้าได้ ดีที่สุด ทางท่อระบายน้ำ มี 2 ชั้น ชั้นที่ 2 มีท่อระบานน้ำทิ้ง กับ วางดี ท่อน้ำ ปะปา เดินสายไฟฟ้าได้ ชั้นที่ 1 ทางเดินคน เดินข้ามถนน เดินเข้าทางใต้ดิน เดินสายไฟฟ้า แบบ แรงๆได้หมดดี คนระข้างกัน ท่อน้ำปะปา กับ สายไฟฟ้า ถมดินสูงขึ้นไป ประมาน 70 เมตร์ ต่ำสุด 20 เมตร์ ทำ ทางเดินเท้า กับ ท่อระ บายน้ำ แบบนี้ แถว พูเขา เหมาะ ขุนดินได้ ขนมาถมพื้นที่ได้ดี ทำเมือง สีดำ ดี คลองลาน น่ายู่ น้ำตก มากจัดหรายที่ มีป่าเขา ครบแร้ว ออกไป มี ทะเร ดี จัด หมดที่เที่ยวแร้ว คลองลาน ดีที่สุด มีที่เที่ยวมากจัด ครบทุกแบบ ที่เที่ยว ตรงนี้เขียนบอก ทำเมือง แบบ ใหย่ๆ ใช้ดิน พังพูเขาหรายรูกเรย มีมากพูเขา คลองลาน ไปทาง โปร้งน้ำร้อน รถบัสได้งานทำเรย กับ จะทำรถบัส จอด สุด สายวิ่ง ทางนี้มีทำไว้ รถบัสวิ่งเข้ากรุงเทพ สีดำจะไปยู่บ้านโปร้งบ้านไม่มีเช่า ยู่ทาง คลองลาน ไปก่อน ผู้ว่า สั่งเรย สั่งบอก ทาง ซับมะนาว วังไทร ยาวไป ถึงทาง คลองลาน ตัด กิ่งไม้ใหย่ ขวางถนน รถบัส วิ่งชน ข้างบน สั่งคน ดีตัด กิ่งไม้ใหย่ สูงไม่มาก ตัดให้มัน ขาด รถบัสจะได้ วิ่งได้ วิ่งไม่ได้ กิ่งไม้ขวางที่ ถนน ยาว ช่วงนี้ วังไทร ซับมะนาว วังตะเคยน ยาวไปถึง คลองลาน ตัดกิ่งไม้ เรย สั่งพวกกรมทางหรวง ไปตัดให้ด้วย ผู้ว่า สั่งบอกเรยตัดบนยอดต้นไม้ ให้ สั้นรงมา จะได้ทำรถบัสวิ่งได้เรย ตัดยอดต้นไม้ จำไว้ ดี แถวๆริมถมถนน ถ้ารู้ จะทำซ่างบ้านในดงดิบ แถวคลองลาน ในป่าไหนดี จะทำแบบดี มียานบินรบ หุ่นยนต์รบ ยู่ข้างใน ใครจะมาค่าได้ ไม่มี ทำบ้านหรังใหย่ เสร็ตดีเมื่อไหร่ รง สั่ง คอมพูดได้ สั่งแบบไหน ไม่ได้ดังใจ สั่งได้ ไปค่า ไปป้องกัน คนมา รุมค่า สีดำ ทำได้ดังใจของ ดีๆได้เรย คอมพิ้วเตอร์ ยู่ในป่า มีต้นไม้ มากๆ กันคนถูก รูกหรง รูกปืน เรต์เซอร์ ค่าตาย กรัว หุ่นยนต์ ค่าตาย กับ ยานบิน ค่าตาย ดี มี คำตอบ ไปยู่ในป่าดง มีต้นไม้ มากๆ ร้อมรอบดี ได้ยิ่งดี สัตว์ไม่กรัว สีดำยู่ได้ แบบนี้ คนมีดี บ้านยู่ในเมืองไม่ได้ ยู่แบบ มีพื้นที่ ใหย่ๆจัด ทำไว้ให้ หุ่นยนต์ ยานบิน วิ่งไปวิ่งมา ใครเข้ามาในเขต ห้ามเข้า ตาย ยานบิน ค่าตายได้ จำไว้ ตรงไหนดี ในป่ามีต้นไม้ใหย่ ร้อมรอบ คนห้ามเข้าไป เข้าไม่ได้ บ้านของสีดำ ในพูเขาป่าไม่รึก แถวมีต้นไม้ ไม่มีคนยู่ นอกจาก สีดำยู่ได้ มีแต่บ้านสีดำย่าง เดียว ใครไม่ยู่ไม่ได้ นอกจากคน ทำความ สะอาดบ้าน คนเต็มบาท ยู่ได้ กรุ่ม เดียว คนไม่เต็มบาท ไม่ได้ เดี๋ยวตาย พูดกันไม่เข้าใจไม่ได้ หุ่นยนต์ ยานบิน ค่าตายคนไม่เต็มบาทไม่ได้ เข้าไปทำอะไรไม่ได้ มีแต่กรุ่มเดียว คนเต็มบาท คลองลาน ตรงไหน จะหาที่ ปรูกบ้าน ชั่วครั้งชั่วคราว จูยู่ดีปรูกบ้าน ติดของดี แพงๆ จะไปหา ปรูกบ้านก่อน ตรงไหนดี แถวนี้ ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน ถ้ารู้ ปรูกบ้านยู่ในป่า หรังใหย่ จะยู่ บนพูเขาบ้านสีดำ จะซ่างยู่ บนพูเขาน่ายู่ บ้าน เวรามองอะไรได้ สวย มองมาข้างร่างได้ บนเขา สีดำชอบที่สุด สูงบนพูเขาดี น่ายู่ ทำได้ทำ ปรูกบ้านบน พูเขา ความคิด ปูกบ้านของสีดำ ชอบแบบนี้ ถ้ารู้ บ้านจะซ่าง บนพูเขา ชอบที่สุด ชอบชมวิวสวย ชมเมือง สีดำ มองดู หัวเราะ คนไม่เต็มบาท ดีทำไว้มองดูมี คนบ้า กำแพงเพชร ชอบที่ สูงบ้านน่ายู่ ตอน ปรูกไม่ยาก ทางขึ้น บอกไว้ก่อน ขึ้นยาก ทำย่างไงได้ ใช้เครื่องบินขนขึ้นไป ได้ วัตสะดุจ์ งานก้อซ่างได้ มีทางรองวิ่งขึ้นไปดูได้ รถวิ่งได้ ก้อดี ทำได้ไวดี มีเมือง พูมใจ ทำย่างไงได้ มีแต่ คนไม่เต็มบาท ทั้งหมดเรย เมืองสีดำ แถวนี้ ตำบล บ้าน โปร้งน้ำร้อน สงสัยใช้ เครื่องบิน ขนขึ้นไป ที่พูเขา สูงๆ แถวนั้นมี กรุ่มทหาร จังไร หรือ กรุ่มทหาร พรานจ์ แร้วชื่อไปได้ ได้ไปแร้วชื่อ ทำไงได้ สั่งรัดทะบานไทยได้ สั่งซื้อเครื่องบิน กรุ่ม ทหาร พรานจ์ มีกี่คน เฝ้าอะไร ดีๆ เฝ้าริมถนนตามดง คนกำแพงเพชรหมดเรย มีแต่ทหารพรานจ์คนไม่เต็มบาท ทหาร พราน ขับเครื่องบินได้ ได้งานแร้ว จบ ขับเครื่องบินเป็น ขับไปริมทะเร ได้ ของสีดำก้อมี ยานบิน รำใหย่ สั่งได้ บินไปเองได้ ไปดูได้ ทะเร ตะวันตก หาจุดซ่างบ้านสีดำ จะยู่บ้าน ชั่วครั้งชั่วคราว บนพูเขา คิดจะซ่างบ้านสีดำ มี จะไปหาดู ตรงไหน ซ่างเมืองสีดำ กับ ไกร้กัน มีพูเขา จะคิดซ่างบ้านสีดำได้ ชอบที่สูง สวยดีสวยจัด เวรามองมา จะเห็น ทิวทัด วิวสวยน่ามองดู ดีบนเขา น่ายู่ ซ่างเครื่องไอพ่น สั่งทำพิเสด บินมารับคนได้ ขึ้นเขารงเขาดีสะบายสีดำ ทำเมืองตรงไหนดี กับ บ้านสีดำ จะซ่าง ไกร้ๆกัน น่ายู่จะยู่บนพูเขา ชอบสีดำ จองบ้านกันเรยนะ คนกำแพงเพชร กรุ่ม คนไม่เต็มบาท คลองลาน ถ้ารู้ ซ่าง ดี เมืองเสร็ต มาเอาได้เรย ผ่านคำตอบ รายชื่อ อะไร ไม่คบ ถึงจะได้ บ้านตึก เมืองสีดำ ทุกแบบ คนที่ ไม่คบแน่ คนน่า จังไร คนชอบ เผาเงิน เคยเห็น คน แบบนี้รึเปร่า คนเต็มบาท น่าจังไร ชอบเผาเงิน คนเต็มบาท มาหาดูได้ ผู้ชาย คนไม่เต็มบาท ทำผัว มาหาดูผัว ช่วงกำรังดัง FM มาหาดู ผู้ชาย คิดได้ มอง ดู คนอะไร โคตร์บ้าที่สุด เต็มบาท ทำไม หาผัว เอาคนไม่เต็มบาท ทำผัว มี มันบอก ไม่ใช่อีพวกน่าดารา ทั้งแรดทั้งตอแหร ไม่ใช่ผู้หยิงแบบนี้ พูดปั้นตัว เอง คนเต็มบาท น่าจังไร ตัวมัน ทั้งแรดทั้งตอแหร มีมา หาดู คนไม่เต็มบาท ทำผัว ตะหราดจ์ ท่ามะเขือ มีจริง แร้วดันไปเป็นคนเต็มบาท ย่างมีเกรียดคน อะไร คนอะไร เต็มบาท มาหา ผัวดูคนไม่เต็มบาท มาหาดูคน จะเอาทำผัวมี คนน่าจังไร ชอบเผาเงิน ค่าทิ้งย่างเดียว คบกับใคร ไม่ได้ ตัวซวย เผาเงินมี ค่ามันทิ้งซะ แร้วมาทำเรื่อง ดูชื่อ ผ่านได้ บ้านตึก ทำงาน มีบ้านเป็นของตัว เองสะบายจัด ห้ามมีคน น่าจังไร ไม่ได้เด็ดขาด ขายของอะไรได้ดี แอบเอา เงินไปเผาไฟทิ้งหมด เดือดร้อน เจ้าของบ้าน ถึงไม่ให้บ้าน กันตรงนี้ คบไม่ ได้ คนน่าจังไร ชอบแอบเผาเงิน เดือดร้อนสังคม ถึงได้บอกไปว่า ค่าทิ้งเรย คนชอบเผาเงิน คนน่าจังไร ถ้ารู้ มีตรงคนแบบนี้ ไม่ให้บ้าน จำไว้ กรัวซวยมี * คน กำแพงเพชร แถว คลองลาน เมืองน่าจะยู่ บ้าน โปร้งน้ำร้อน ตรวจสอบดู คนพายในบ้าน ทุกคนมี ดูชื่อ ชื่อเร่น ชื่อจริง นามสะกุนจ์ ให้รับรอง ชื่ออะไร ถึงจะได้ ทำงานเมืองสีดำได้ ได้บ้านตึกได้ ได้ยู่ดีได้ ผ่านคำตอบ ได้ดีแน่ มี บ้าน ทำงานได้ ใช้สูตร์คิด ทำงาน เข้ามายู่ได้บ้าน ความคิด สีดำ ตก รงดีได้ บ้าน ทำงานได้ เมืองใหย่ มีห้างใหย่ เกือบ 7 ชื่อ ห้างสีดำ มีเมือง โรงแรม มี ทุกแบบ ทำน่ายู่น่าเที่ยวดี ไม่เร่งไม่รีบ งานเมืองสีดำ ค่อยๆทำไป ไม่มีเมือง เที่ยว แถวนี้ กำแพงเพชร สีดำไปเที่ยว กรุงเทพ ของดารา น่านางเอกสวยดี ได้ ทำงานอะไร ค่อยๆทำไป ทำโรงพยาบาล ก่อน จำไว้ เจ็บป่วยไม่สะบาย จะได้มารักสาตัวเองได้ จำไว้ ค่อยๆทำไป งาน เจ็บป่วยซวย ย่ารีบ ทำไป ดี เรื่อยๆได้ มีวันหยุด ทำงาน ครึ่งวัน 2 วัน เริ่มทำงาน โมงเช้า เสร็นงาน เที่ยง ครึ่ง เริกพักได้ นับ เต็มวัน ให้ 2 วัน จำไว้ เสาร์ อาทิตย์ ทำงาน ครึ่งวัน ได้ดี เงิน เต็มวัน คนทำงาน กรับไปนอนบ้านได้ ทำงานได้ รายตัว ผ่านชื่อ จริงๆ นามสะกุนจ์ มีคำตอบ กรับมานอนบ้านตัวเองได้ ทำงานได้ จำไว้ ตรงนี้ได้มี ทั้วกำแพงเพชร มาทำงาน ได้บ้านได้ บ้านตึกได้ ตรวจสอบดู ผ่านชื่อ นาม สะกุนจ์ ได้บ้านตึก ทำงานได้ นับ ทั้วกำแพงเพชร เข้ามาทำงานได้ แบบ ได้ ยู่เป็นเจ้าของบ้านตึก คนจังไร คนบ้า ไม่เหมือนใคร 4 อำเพอ ห้ามมา ไม่ได้ ได้ น่ากรัวตาย ทำตัว จังไร บ้าๆ ทำไม่เหมือนกัน ทำตัว ห้ามมาเที่ยวไม่ได้ อาสูนผีคนสบ คิงคองตัวจริงวินยาน นักรบคนสุดท้ายสีดำ 29 Jul · 728 views
9:14
ฉันคบกับแฝดทั้ง 2 คนพร้อมกัน
ฉันคบกับแฝดทั้ง 2 คนพร้อมกัน สวัสดีทุกคน ฉันชื่อไดอาน่า อายุ 17 ปี และ..พ่อแม่เพิ่งไล่ฉันออกจากบ้านเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีงามนัก ฉันเตือนคุณก่อนนะ ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเหมาะกับคนที่มีศีลธรรมดีงามสักเท่าไร... ตอนนั้นฉันกำลังเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง และใช้เวลาที่เหลือทุ่มให้กับอินสตาแกรม ซึ่งทำให้ฉันได้เจอกับแซค ผู้ชายที่อ่อนหวานที่สุดในโลก ชื่อนี้เข้ากับเขามากเพราะรูปของเขาดูเหมือนแซค เอฟรอนตอนเด็กเลย ลองหาในกูเกิ้ลได้นะถ้าคุณไม่รู้จักเขา ฉันก็ชอบเขาทันที แต่ก็มีความทะนงตนที่จะส่งข้อความหาเขาก่อน แทนที่จะทำแบบนั้น ฉันไปกดไลค์รูปเขาแล้วกดอันไลค์ทันที และก็ทำแบบนี้หลาย ๆ รอบ ก็นะ มันเป็นทริคของผู้หญิงน่ะ.. และก็เป็นตามที่คาดไว้ ไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็ส่งข้อความมาหาฉัน ผลลัพธ์ก็คือ ทั้งอาทิตย์ถัดมาเราคุยกันทั้งวันทั้งคืน หลังจากนั้นเราก็เดทกัน แม้เขาจะดูเหมือนผู้ชายเท่สุด ๆ แต่ก็ยังมีด้านที่คอยดูแลและจิตใจดี ในชีวิตจริง เขาเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี แต่หลังจากที่เราคบกัน 1 เดือน แซคก็พาฉันไปที่บ้านซึ่งทำให้ฉันได้เจอกับลุค ฝาแฝดของเขา... ดนตรีโดย Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com #เรื่องเล่าของเรา #เรื่องเล่า #เรื่องจริง " ก็อย่างที่บอก เรี่องเนี้ยไม่สนศีลธรรมใดๆ ทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และบอกสิ่งที่คุณคิดลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะ " เรื่องเล่าของเรา 23 May 2020 · 570K views
Loading...