Watsons

Health/Beauty

Watsons Thailand(Official)


ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ :
เพจนี้ดำเนินการโดยวิธีการอัพโหลดข้อความ ในรูปแบบ Real-Time ดังนั้น วัตสันประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายในเนื้อหาของข้อความ รวมไปถึงความคิดเห็นส่วนตัวจากบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในข้อความเหล่านั้น

ข้อความทุกข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่มาจากความเห็นส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาเขียนแสดงความคิดเห็นในเพจ โดยไม่ใช่ความคิดเห็น หรือ ข้อความ ที่เป็นทางการจากทาง วัตสันประเทศไทย ผู้ใช้งานไม่ควรตอบกลับ, แสดงความคิดเห็น ที่ข้อความหรือเนื้อหาเหล่านั้น แต่อย่างไรก็ตามให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ พิจารณาและตัดสินด้วยตนเอง เนื่องจากเราไม่สามารถติดตามหรือเฝ้าระวังทุกข้อความที่ถูกโพสต์ขึ้นในเพจได้ หากผู้ใช้งานพบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อความภายในเพจ กรุณาติดต่อเราในทันที

วัตสัน ประเทศไทย มีสิทธิ์ในการเก็บ หรือ ลบข้อความเหล่านั้น หรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆก็ตามเขียนข้อความลงในเพจหรือติดตามเพจได้

กรุณาอย่าเขียนข้อความไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามที่ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียง , ลามกอนาจาร หรือก่อให้เกิดความรุนแรงและความเข้าใจผิด และห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อความ หรือ รูปภาพ ไปใช้ซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต