ฉากนี้กู้ชอบว่ะ

Interest

เพื่อเป็นการเผยแพร่คำสองของพระพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไป