Maruppu - மறுப்பு

Interest

உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துக் கொள்ள 'Maruppu' பக்கத்தை 'Like' செய்து நம்முடன் இணைந்திருங்கள்.


'ஆங்கிலம்' மற்றும் 'உருது' மொழிகளில் வெளியாகும் அன்றாட இஸ்லாமிய செய்திகளை மொழிப்பெயர்த்து வழங்கும் 'Maruppu' பக்கத்தை அதிகமதிகம் 'Share' செய்யுங்கள்.

உங்கள் நண்பர்களையும் 'Maruppu' பக்கத்துக்கு 'Invite' செய்து, ஆதரவளிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

'Maruppu' பக்கத்தில் வெளியாகும் செய்திகளை பலரும் 'Copy-Paste' செய்து, செய்திகளை பரப்பினாலும், மேற்படி செய்திகள் குறித்த சந்தேகங்களுக்கு அங்கு பதில் கிடைப்பதில்லை.

இதனால், அச்செய்திகள் குறித்த நம்பத்தன்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது.

எனவே, அனைவரையும் நேரடியாக 'Maruppu' பக்கத்தை 'Like' செய்ய வைப்பதால், இங்கு வெளியாகும் செய்திகள் குறித்த சந்தேகங்களை எளிதில் தீர்த்துக் கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது.

அன்புடன், ஜாகிர் ஹுசைன்.

0:04
818244241853303
22 hours ago