Na bashkoj Islami

Education

" O ju që besuat, kini frikë All-llahun me sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, pos vetëm duke qenë muslimanë (besimtarë)! "
( Ali-mran ~102 )