انقلاب زنانه - Women's Revolution

Community

"انقلاب آینده ایران یک انقلاب زنانه است"

The next revolution in Iran is WOMEN REVOLUTION


"انقلاب زنانه" انقلابی است که هدف آن به رسمیت شناختن زنان با هویت انسانی و برابر و آزاد و مستقل است، نه یک کالا و نه یک برده جنسی، بلکه دارای برابری بی قید و شرط در همه عرصه است. این انقلاب جایی شکل میگیرد که زن قربانی و محصور دو پدیده دین و سیستم سرمایه داری میشود. در این انقلاب چیزی که پس زده میشود این دو مقوله مذکور است.
دستاور این انقلاب برای زنان "هویت انسانی، آزاد و برابر" بشرح ذیل است:
برابری بی قید و شرط زن و مرد در سطح حقوق اجتماعی و فردی، در سطح فعالیتهای سیاسی، اداری، اقتصادی و قضائی هم در انتخابات و هم در واگذاری پست و مقام، شرایط تحصیلی برابر، مشاغل و همه قوانین کار و بیمه اجتماعی و نیز مزد برابر برای کار مشابه با ملاحظات قانونی دوران بارداری و زایمان زنان. برابری کامل در قوانین خانواده اعم از برابری در سرپرستی و مدیریت همه امور مربوط به کار خانگی، فرزندان، دارائی ها و دیگر اموری که بصورت مشترک به زن و مرد مربوط می شود. به عبارتی لغو کامل همه امتیازاتی که تحت عنوان سرپرست خانواده به مرد داده شده است. برخورداری از حق برابر برای طلاق و حضانت کودکان در صورت جدائی برای زن و مرد. لغو قانون چند همسری و نیز صیغه نه فقط برای مردان متاهل، بلکه لغو کلی قانون صیغه در هر سطحی. اعمال مجازات قانونی برای هر نوع اعمال خشونت ، آزارجسمی و روانی، تحقیر و اعمال محدودیت علیه زنان در هر زمینه ای و بنا به هر دلیلی اعم از مذهبی، سنتی، مردسالار و ناموسی. و نیز لغو همه قوانین ذکر شده از قوانین و عرف جامعه. لغو هر گونه نابرابری که تحت عنوان ناموس بر زن اعمال شده و ممنوعیت استفاده از الفاظی چون دوشیزه، بانو و خواهر که زن را مشخصا با توجه به موقعیت و ارتباطی که با مرد دارد تعریف می کند. به عبارتی به رسمیت شناختن زن به عنوان یک انسان با هویت مستقل و آزاد بر تصمیم گیری بر نحوه پوشش، سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی، فردی و شخصی اعم از عاطفی و جنسی بدون دخالت هر نوع شخص حقیقی و حقوقی. لغو کامل تفکیک جنسیتی در همه سطوح جامعه از وسائل نقلیه تا مدارس و دانشگاهها.
...........................................
جریمه های پیج:
در صورت فحاشی به ادمین و اعضاء پیج; اخراج از پیج.
در صورت اشاعه فرهنگ ضد زن و مردسالار و تبلیغ علیه زنان و ترویج خشونت بر زنان; اخراج از پیج.
در صورت تبیلغات نامربوط و یا کامنتهای نامربوط و انتشار عکس های منزجر کننده، که فوکوس پست را از بین میبرد; حذف کامنت.

0:28
حمایت از زنان در مقابل ماموران! اینجا عظیمیه کرج است و خشونت پلیس به زنی بیحجاب قابل مشاهده. اما آنچه بیش از پیش در حال رخداد است، حمایت جامعه بخصوص جوانان از زنان و مبارزه علیه حجاب اجباری است؛ چرا که بخش پیشرو جامعه بخوبی میداند که بدست گرفتن پرچم رهایی زن یعنی بدست گرفتن پرچم رهایی جامعه! حمله نیروهای سرکوبگر به زنان مصداق آشکار خشونت و آزار خیابانی علیه زنان است. در مقابل اینهمه طرح و برنامه برای تحمیل حجاب و مقابله با زنانی که آزادی میخواهند و داشتن حق آزادی پوشش را حق ابتدایی خود میدانند وظیفه هر فردی چیست؟ همه میدانند که حجاب شیشه‌ی عمر جمهوری اسلامی است و این دوره از مبارزات با حکومتی است که در پله‌ی آخر ایستاده. مبارزه علیه حجاب به مبارزه علیه جمهوری اسلامی گره خورده است. پس ضروریست که در مقابل خشونت علیه زنان ساکت ننشینیم و تماشاگر نباشیم. در این دوره از مبارزات بیش از هر زمان ضروری است زن و مرد و همه انسانهای آزادیخواه با همبستگی قوی و اتحاد خود و با در دست داشتن پرچم رهایی زن در مقابل محافظان نظام به مبارزه تمام قوا با این حکومت ضدزن ادامه دهند تا بیش از پیش این حکومت را وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی با تمامی قوانین متحجرش باید سرنگون شود. #من_به_حجاب_اعتقادی_ندارم #نه_به_حجاب_اجباری #انقلاب_ایران_یک_انقلاب_زنانه_است 👈برای عضویت و فعالیت در انقلاب زنانه از طریق پیامگیر تلگرامی @sjktamas اقدام کنید! t.me/enghelabezananeh
21 days ago