Now - Food Delivery Hà Nội

Food Delivery Service

Đặt món & Ship tận nơi theo yêu cầu - bất cứ hàng quán nào mà bạn mong muốn thông qua website http://now.vn/ha-noi

Now
Một dịch vụ - Ngàn món ăn!


deliveryNow là dịch vụ trên Mobile/Web để "Đặt món online & Ship tận nơi theo yêu cầu" - bất cứ hàng quán nào mà bạn mong muốn.

Bạn có thể đặt hàng trên website hay trên điện thoại di động thông qua ứng dụng Foody App.

deliveryNow
Một dịch vụ - Ngàn món ăn!