Việt Nam Street workout & Calisthenics Federation

Sports Promoter

Tổ chức Thể dục đường phố Việt Nam.
Confession của VNSwC: http://goo.gl/forms/2Uf6Dy5cynyP1kRv2
Mạnh dạn nên các anh chị em, cô dì chú bác :D


Sứ mệnh:
Truyền cảm hứng và làm tăng số lượng người Việt Nam tập luyện thể dục đường phố.

Mục đích
• Cung cấp kiến thức rèn luyện thể dục đường phố cho người Việt Nam.
• Cung cấp video, hình ảnh, câu chuyện thực tế về tập luyện thể dục đường phố để tạo cảm hứng rèn luyện.
• Tạo sân chơi cho những người tập luyện thể dục đường phố tham gia giao lưu và học hỏi.