Việt Nam Street workout & Calisthenics Federation

Sports Promoter

Tổ chức Thể dục đường phố Việt Nam.
Link hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về Calisthenics & Street Workout
http://help.vnswcf.com/


Sứ mệnh:
Truyền cảm hứng và làm tăng số lượng người Việt Nam tập luyện thể dục đường phố.

Mục đích
• Cung cấp kiến thức rèn luyện thể dục đường phố cho người Việt Nam.
• Cung cấp video, hình ảnh, câu chuyện thực tế về tập luyện thể dục đường phố để tạo cảm hứng rèn luyện.
• Tạo sân chơi cho những người tập luyện thể dục đường phố tham gia giao lưu và học hỏi.